Ευρωπαϊκή Ένωση

Συναντήστε μας

Συναντήστε μας

3 βασικοί φορείς επικοινωνίας

 1. Κέντρα Πληροφόρησης Europe Direct (EDIC)
  • Συναντήστε ειδικούς σε θέματα ΕΕ
  • Ρωτήστε ο,τιδήποτε γύρω από την ΕΕ
  • Συζητήστε με τους συμπολίτες σας για το μέλλον της ΕΕ
  • Ενημερωθείτε για άλλες πηγές πληροφοριών και δίκτυα προβολής
 2. Ευρωπαϊκά Κέντρα Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
  • Προμηθευτείτε επίσημες εκδόσεις και έγγραφα της ΕΕ (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)
  • Βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το δίκαιο, την πολιτική και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
  • Παρακολουθήστε εκδηλώσεις κατάρτισης και ενημέρωσης για την ακαδημαϊκή κοινότητα
 3. Team Europe
  • Δίκτυο ομιλητών που ειδικεύονται σε θέματα ΕΕ (δικηγόροι, σύμβουλοι, πανεπιστημιακοί) - εάν σκοπεύετε να διοργανώσετε εκδήλωση για την ΕΕ στην περιοχή σας.

Η ΕΕ προσφέρει διάφορες δυνατότητες επικοινωνίας σε κάθε κράτος μέλος.

Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές:

Back to top