Ευρωπαϊκή Ένωση

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

Καλέστε μας εσείς

Από χώρες-μέλη της ΕΕ

Στον δωρεάν γενικό αριθμό τηλεφώνου

0080067891011 *

*δωρεάν, ενδεχομένως όμως να υπάρξει κάποια χρέωση, ανάλογα με τον φορέα εκμετάλλευσης.

Στον τοπικό αριθμό τηλεφώνου στη χώρα σας **

*εφαρμόζεται το σύνηθες τιμολόγιο κλήσεων εσωτερικού

Εργάσιμες ημέρες, 9.00 - 18.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
Σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ

Από χώρες εκτός ΕΕ

003222999696 *

*εφαρμόζεται το σύνηθες τιμολόγιο κλήσεων εξωτερικού

Θα απαντήσει τηλεφωνητής στα αγγλικά, αλλά μπορείτε να ζητήσετε να μιλήσετε σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ

Για να σας καλέσουμε εμείς

Στείλτε μας γραπτό μήνυμα με τη φράση «Call me»

καθώς και τον κωδικό χώρας & τον αριθμό σας, στο:

0032472678910 *

εφαρμόζεται το σύνηθες τιμολόγιο κλήσεων εξωτερικού για το μήνυμα, αλλά δεν επιβαρύνεστε για τη δική μας κλήση προς εσάς

Ή συμπληρώστε το παρακάτω δελτίο

Αρχή σελίδας

Back to top