Interpretare
23/09/2020

Lucrați ca interpret independent în instituțiile UE

Parlamentul European, Comisia Europeană și Curtea de Justiție a Uniunii Europene dispun fiecare de un serviciu de interpretare, însă selecția interpreților independenți este efectuată în comun.

Interpreții independenți lucrează în mod curent alături de interpreții angajați de serviciile de interpretare ale Parlamentului European, Comisiei Europene și Curții de Justiție. Lucrăm în principal în cele 24 de limbi oficiale ale UE, dar sunt luate în considerare toate limbile. În cazul interpreților independenți, nu există nicio cerință privind cetățenia.

Pentru a deveni interpret independent, trebuie să treceți un test de acreditare. Veți găsi aici toate informațiile relevante privind diferitele etape ale testelor. Calendarul indică ce teste de acreditare se vor organiza în viitor pentru limba dumneavoastră.

1. Eligibilitate

Este necesar să dispuneți de:

 • diplomă de licență în interpretariat de conferință (4 ani)
  sau

 • diplomă de master în interpretariat de conferință
  sau

 • diplomă de licență în orice domeniu și
  diplomă de studii postuniversitare în interpretariat de conferință, cu cel puțin un an de studii cu program integral
  sau
  experiență profesională de cel puțin un an ca interpret de conferință la nivelul necesar în cadrul reuniunilor internaționale (nu este luată în considerare experiența ca interpret în instanță, interpret de legătură sau interpret în cadrul unui serviciu public sau al unei întreprinderi).

2. Profiluri lingvistice și calendar

În prezent, serviciile de interpretare ale instituțiilor UE caută următoarele profiluri lingvistice. Acestea se pot schimba, în funcție de nevoile de recrutare.

Testele sunt programate în funcție de nevoile de recrutare ale instituțiilor. Un calendar indicativ pentru testele de preselecție și de acreditare este publicat în fiecare an, dar pot exista anumite modificări. Asigurați-vă că furnizați toate documentele necesare până la termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor.

3. Testul de preselecție

În cazul în care comitetul interinstituțional de verificare a eligibilității consideră că dosarul dumneavoastră de candidatură este eligibil și respectă cerințele privind profilul lingvistic, veți fi invitat să susțineți online un test de preselecție.

Va trebui să interpretați simultan un discurs de 10-12 minute în limba dumneavoastră A. Comitetul de verificare a eligibilității alege limba pasivă pentru testul dumneavoastră, dintre următoarele: DE, EN, ES, FR sau IT.

Puteți susține testul din momentul în care primiți invitația prin e-mail. Este important însă să nu depășiți termenul-limită (adică să-l susțineți în perioada de testare). Îl puteți susține din orice locație, atâta timp cât dispozitivul de pe care lucrați îndeplinește toate cerințele tehnice. Vă recomandăm să alegeți un loc liniștit, în care să puteți auzi foarte bine discursul. Este important să citiți cu atenție ghidul de utilizare a instrumentului nostru de testare pentru preselecție.

După încheierea perioadei de evaluare, veți primi rezultatele de la echipa de testare a Parlamentului European.

4. Testul de acreditare

Dacă treceți de testul de preselecție, ați putea fi invitat să susțineți testul de acreditare – sub rezerva capacității noastre de testare și a nevoilor instituțiilor.

Testul de acreditare constă în următoarele etape, pentru fiecare dintre limbile testate:

 • interpretarea consecutivă a unui discurs (± 6 minute)

 • interpretarea simultană a unui discurs (10-12 minute)

Veți interpreta din limbile dumneavoastră pasive în limba activă și/sau retur, în funcție de limbile din profilul dumneavoastră alese de comitetul de verificare a eligibilității și de nevoile instituțiilor.

Cel puțin unul dintre discursuri va aborda o temă legată de UE. Pentru testele simultane se pot utiliza discursuri înregistrate pe suport video.

Veți avea la dispoziție 5 minute de pregătire înainte de discursul simultan în prima limbă. Veți fi invitat în cabină și veți putea asculta titlul discursului, precum și o scurtă introducere a vorbitorului. Apoi, înainte de începerea efectivă a testului, veți avea maximum 5 minute pentru a vă pregăti. Dumneavoastră decideți cum folosiți aceste minute – dacă doriți, puteți începe testul mai devreme. Veți avea acces la un calculator de birou cu o tastatură QWERTY, pe care îl veți găsi în cabină. Dacă apar probleme tehnice neprevăzute, trebuie să informați imediat comisia de selecție.

Testul de acreditare are loc la Bruxelles. Consultați calendarul pentru limba dumneavoastră.

Comisia de selecție va evalua performanțele dumneavoastră pe baza criteriilor de punctare. Ea vă va transmite rezultatul după încheierea testului. Acesta va fi confirmat ulterior în scris.

Dacă ați fost invitat să participați la testul de acreditare, citiți principalele noastre recomandări.

5. Includerea în baza de date comună

Candidații care trec testul de acreditare sunt incluși în baza de date comună a agenților interpreți de conferință acreditați și pot fi recrutați de către cele trei servicii de interpretare ale instituțiilor Uniunii Europene.

Includerea în baza de date comună nu garantează că veți fi recrutat.

6. Depuneți-vă candidatura!

Acum știți totul despre diferitele etape – puteți să completați formularul de candidatură online.

Vi se va cere să prezentați:

 • CV-ul dumneavoastră;

 • titluri și/sau diplome, cu notele obținute pentru fiecare componentă de interpretare;

 • dacă este cazul, dovada unei experiențe suficiente ca interpret de conferință (nu este luată în considerare experiența ca interpret în instanță, interpret de legătură sau interpret în cadrul unui serviciu public sau al unei întreprinderi);

 • pentru limbile pe care le cunoașteți fără ca acest lucru să fie atestat de un titlu/o diplomă, un document care să arate modul în care ați dobândit cunoștințele lingvistice respective (de exemplu, un certificat sau o declarație pe propria răspundere).

Odată ce ați depus dosarul complet, veți primi o confirmare de primire.

Vă puteți depune candidatura în orice moment, dar vă recomandăm să verificați perioadele specifice pentru limba dumneavoastră A, consultând calendarul orientativ al testelor. Este important să prezentați toate documentele necesare până la termenul prevăzut pentru depunerea candidaturilor.

Întrebări și răspunsuri

Documente utile

Documente juridice și financiare

Versiunea în limba franceză primează asupra celorlalte versiuni lingvistice, deoarece aceasta este versiunea semnată de toate părțile.

Pentru candidații la statutul de agent interpret de conferință invitați la testul de acreditare: contribuție financiară la cheltuielile de călătorie și de ședere

Statutul agentului interpret de conferință pe lista comună