Uniunea Europeană

Aviz juridic

Informațiile de pe acest site fac obiectul unei denegări de responsabilitate, al unui aviz privind drepturile de autor și al normelor privind protecția datelor cu caracter personal și utilizarea emblemei UE de către terți.

 

Declinarea responsabilității

Comisia Europeană administrează acest site pentru a facilita accesul publicului la informații legate de activitățile sale și de politicile Uniunii Europene, în general. Ne-am propus să furnizăm la timp informații cât mai exacte. Dacă ni se semnalează erori, vom încerca să le corectăm.
Cu toate acestea, Comisia nu își asumă nicio răspundere sau obligație în legătură cu informațiile publicate pe acest site.

Aceste informații:

 • au doar caracter general și nu vizează situația particulară a unei persoane sau entități
 • nu sunt, în mod obligatoriu, complete, exacte sau actualizate
 • fac trimitere, uneori, la site-uri externe care nu intră în sfera de control și nici în responsabilitatea Comisiei
 • nu se constituie în consultanță profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, adresați-vă întotdeauna unei persoane calificate).

Nu putem garanta că un document disponibil on-line reproduce cu fidelitate un text adoptat oficial. Numai Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (ediția tipărită sau, începând cu 1 iulie 2013, ediția electronică disponibilă pe site-ul EUR-Lex) este autentic și produce efecte juridice.

Încercăm să evităm, pe cât posibil, întreruperea serviciului cauzată de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu vor fi întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Comisia nu își asumă răspunderea cu privire la problemele întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a site-urilor externe la care se face trimitere.

Această declinare a responsabilității nu este destinată să limiteze răspunderea Comisiei într-un mod care contravine condițiilor prevăzute de legislația internă aplicabilă și nu exclude răspunderea sa în situații în care, potrivit legislației respective, această răspundere nu poate fi exclusă.

 

© Uniunea Europeană, 1995-2018
Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei, exceptând cazurile în care se prevede altfel.
În cazul în care trebuie obținut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor text sau multimedia (sunet, imagini, programe informatice etc.), acest acord anulează autorizarea generală menționată mai sus și indică în mod clar toate restricțiile impuse utilizării.

 

Protecția datelor cu caracter personal

Uniunea Europeană s-a angajat să respecte viața privată a utilizatorilor.
Politica privind „protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare” se bazează în prezent pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 (și nu pe Regulamentul „RGPD” 2016/679, care abrogă Directiva 95/46/CE). Noua versiune a Regulamentului nr. 45/2001 este pe cale să fie adoptată. Avizele juridice care figurează pe site-ul Europa vor fi actualizate în baza noii versiuni.
Această politică generală vizează toate site-urile instituțiilor Uniunii Europene din cadrul domeniului „.eu”.
Deși puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru furnizarea serviciilor electronice solicitate.
Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în conformitate cu politica definită de regulamentul menționat anterior și oferă informații despre modul în care sunt utilizate datele dvs. în declarațiile lor specifice de confidențialitate.

În acest sens:

 • Pentru fiecare serviciu on-line specific, există un operator care stabilește scopul și mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal și care asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii privind protecția vieții private.
 • În cadrul fiecărei instituții, un responsabil cu protecția datelor asigură aplicarea dispozițiilor regulamentului și le oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor (a se vedea articolul 24 din regulament).
 • Pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor - PDF (234.10 KB) va acționa în calitate de autoritate de control independentă (a se vedea articolele 41-45 din regulament).

Toate site-urile instituționale ale Uniunii Europene din cadrul domeniului „.eu” furnizează linkuri către site-uri terțe. Deoarece nu deținem controlul asupra acestora, vă recomandăm să le verificați politica privind protecția vieții private.

Ce este un serviciu on-line?
Un serviciu electronic pe site-ul EUROPA este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet menită să amelioreze comunicarea dintre cetățeni și întreprinderi, pe de o parte și instituțiile europene, pe de altă parte.

EUROPA oferă sau va oferi trei tipuri de servicii electronice:

 1. servicii de informare care furnizează cetățenilor, mass-mediei, întreprinderilor, administrațiilor și altor factori decizionali un acces ușor și eficient la informații, îmbunătățind astfel gradul de transparență și înțelegere a politicilor și activităților UE
 2. servicii de comunicare interactivă care permit ameliorarea contactului cu cetățenii, întreprinderile, societatea civilă și actorii publici și facilitează consultările în materie de politici și mecanismele de feedback, în vederea participării la elaborarea politicilor, la activitățile și serviciile UE
 3. servicii de tranzacționare care oferă acces la toate tipurile de tranzacții de bază cu UE, de exemplu achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, obținere sau cumpărare de documente etc.

Informații incluse într-o declarație specifică de confidențialitate
O declarație specifică de confidențialitate conține următoarele informații privind utilizarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • Tipul de informații colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite de UE pentru a colecta date cu caracter personal, numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru utilizarea într-un scop precis. Informațiile nu vor fi reutilizate în scopuri necorespunzătoare.
 • Cui i se divulgă informațiile. UE va divulga informații terților doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului/scopurilor identificat(e) mai sus și doar destinatarilor/categoriilor de destinatari menționați/menționate. UE nu divulgă datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în marketingul direct.
 • Cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dvs. cu caracter personal. În calitate de subiect al prelucrării datelor, aveți și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care informațiile sunt colectate pentru a respecta o obligație legală, atunci când acest lucru este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau atunci când informațiile vor fi folosite într-un scop pentru care v-ați dat acordul irevocabil.
 • Cât timp vă sunt păstrate datele. UE păstrează datele doar pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate sau pentru o prelucrare ulterioară.
 • Ce măsuri de securitate se iau pentru protejarea informațiilor dvs. împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat.
 • Pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau reclamații.

Cum sunt tratate e-mail-urile dvs.?
Pe numeroase pagini de pe portalul Europa există un buton de „Contact” pe care îl puteți utiliza pentru a trimite comentarii către o anumită căsuță electronică funcțională.
Când trimiteți mesajul, destinatarul colectează doar datele cu caracter personal de care are nevoie pentru a vă răspunde. Dacă echipa care administrează căsuța electronică nu poate răspunde la întrebarea dvs., aceasta va transmite e-mail-ul către un alt serviciu. Veți fi înștiințat, prin e-mail, cu privire la serviciul către care a fost direcționată întrebarea dvs. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.

Europa Analytics

Europa Analytics este un serviciu administrativ care măsoară eficiența și eficacitatea paginilor de nivel superior de pe portalul Europa (europa.eu). Serviciul este gestionat de Comisia Europeană, în numele tuturor instituțiilor și organismelor UE. În mod implicit, vizitatorii paginilor de nivel superior sunt monitorizați cu ajutorul modulelor cookie permanente de pe portalul Europa (europa.eu). Aveți opțiunea de a respinge monitorizarea Piwik (regim de opt-out). Dacă vă răzgândiți, puteți opta pentru reluarea monitorizării Piwik (regim de opt-in).


Comisia Europeană își gestionează propriul site (ec.europa.eu). Accesați pagina cu avizul juridic pentru a respinge monitorizarea pe site-ul Comisiei.
Instituțiile și organismele UE, altele decât Comisia (ex. Parlamentul European), folosesc în prezent propriul sistem Analytics. Consultați paginile cu avizele lor juridice pentru informații suplimentare.
Dacă alegeți să nu puteți fi monitorizat de Piwik, acest lucru nu are niciun impact asupra navigării pe site-urile portalului Europa.
Mai multe despre Europa Analytics

 

Utilizarea emblemei UE de către terți

Principiile de utilizare a emblemei europene de către terți au fost stabilite într-un acord administrativ cu Consiliul Europei.
Acest acord a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 8.9.2012 (2012/C 271/04).

În conformitate cu acest acord, orice persoană fizică sau juridică („utilizator terț”) poate folosi emblema europeană sau oricare dintre elementele sale, cu condiția ca această utilizare:

(a) să nu creeze impresia sau supoziția că există o legătură între utilizatorul terț și oricare dintre instituțiile, organele, oficiile, agențiile și organismele Uniunii Europene sau Consiliul Europei în cazurile în care nu există o astfel de legătură

(b) să nu creeze opiniei publice impresia că utilizatorul beneficiază de sprijin, sponsorizare, aprobare sau consimțământ din partea instituțiilor, organelor, oficiilor, agențiilor și organismelor Uniunii Europene sau din partea Consiliului Europei, dacă nu este cazul

(c) să nu aibă legătură cu vreun obiectiv sau vreo activitate incompatibilă cu obiectivele și principiile Uniunii Europene sau ale Consiliului Europei sau care ar fi în orice alt mod ilegală.

În cazul în care utilizarea emblemei europene respectă condițiile de mai sus, nu este necesar să se solicite o aprobare în scris.

Înregistrarea emblemei europene sau a unei imitații heraldice a acesteia ca marcă comercială sau ca orice alt drept de proprietate intelectuală nu este acceptabilă.

Descărcați emblema UE și informațiile grafice

Doriți detalii despre emblema UE?

Trimiteți întrebările dvs. despre emblema UE prin intermediul acestui formular:

 


Formularele prin care se colectează doar adrese de e-mail folosite pentru comunicarea cu Comisia Europeană nu intră sub incidența Regulamentului 45/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Back to top