Uniunea Europeană

Agențiile și organismele UE

Agențiile și organismele UE

Agențiile Uniunii Europene sunt organisme distincte de instituțiile UE. Sunt entități juridice separate, create pentru a îndeplini anumite sarcini specifice, în temeiul legislației europene.

Tipuri de agenții

Agenții descentralizate

Agențiile descentralizate contribuie la punerea în aplicare a politicilor UE. De asemenea, ele sprijină cooperarea dintre UE și guvernele naționale prin punerea în comun a expertizei tehnice și de specialitate a instituțiilor UE și a autorităților naționale. Au fost create pe o perioadă de timp nedeterminată și au sediul în diverse țări din UE.

Mai multe despre agențiile descentralizate

Agenții aflate sub incidența politicii de securitate și apărare comună

Aceste agenții au fost înființate pentru a îndeplini sarcini foarte specifice de natură tehnică, științifică și administrativă în cadrul politicii de securitate și apărare comună a Uniunii Europene.

Agenții executive

Agențiile executive au fost înființate de Comisia Europeană, pe o perioadă limitată de timp, pentru a gestiona sarcini specifice legate de anumite programe ale UE.

Agenții și organisme EURATOM

Aceste entități au fost create cu scopul de a susține realizarea obiectivelor Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM): coordonarea programelor naționale de cercetare nucleară în scopuri pașnice, furnizarea de cunoștințe, infrastructură și finanțare în domeniul energiei nucleare și garantarea aprovizionării suficiente și sigure cu energie nucleară.

Alte organizații

Este vorba de organisme instituite în cadrul programelor UE și al parteneriatelor public-privat între Comisia Europeană și sectorul industriei.

Back to top