Uniunea Europeană

Puncte de contact în ţara dumneavoastră

Puncte de contact în ţara dumneavoastră

O reţea de centre de informare şi de documentare vă stă la dispoziţie în fiecare ţară a UE.

Contactaţi centrul local de informare Europe Direct - în oricare din limbile oficiale ale UE pentru a obţine:

  • răspunsuri la întrebări despre drepturile dumneavoastră în calitate de cetăţean al UE, despre fonduri europene etc.
  • invitaţii la evenimente locale de informare/socializare cu privire la UE
  • documente şi publicaţii ale UE
  • trimiteri la alte surse de informaţii
  • date de contact pentru organizaţiile relevante

Contactaţi cel mai apropiat centru de documentare pentru a obţine:

  • acces la publicaţiile şi documentele UE (în format electronic sau tipărit)
  • sprijin pentru a găsi informaţii detaliate cu privire la legislaţia şi integrarea europeană, precum şi la politicile şi instituţiile UE
  • oportunităţi de formare a studenţilor în domeniul identificării de date şi al cercetării legate de aspecte europene

Contactaţi un expert UE (avocat, consultant, cadru universitar etc.) dacă intenţionaţi să organizaţi un eveniment axat pe teme europene în zona dumneavoastră.

Selectaţi o ţară pentru a vedea opţiunile de contact posibile.

Back to top