Euroopa Liit

Külastage meid

Külastage meid

Kolm peamist kontaktpunkti

 1. Europe Directi teabekeskus
  • Kohtuge ELi küsimuste eksperdiga
  • Küsige ELi kohta küsimusi
  • Arutlege kaaskodanikega ELi tuleviku üle
  • Otsige teavet muude teabeallikate ja -võrkude kohta
 2. Euroopa dokumendikeskus
  • Küsige ELi ametlikke väljaandeid ja dokumente (elektroonilised ja trükiversioonid)
  • Otsige üksikasjalikku teavet ELi õigusaktide, poliitika ja institutsioonide kohta
  • Osalege akadeemilistele ringkondadele mõeldud koolitustel ja teabeüritustel
 3. Team Europe
  • Võrgustik ELi küsimuste ekspertkõnelejatest (juristid, konsultandid, akadeemikud), kes saavad esineda teie korraldataval ELi-teemalisel üritusel.

ELil on igas riigis ühenduse võtmiseks mitmesuguseid kontaktpunkte.

Valige riik, et näha kõiki võimalusi:

Back to top