Europeiska Unionen

Kontaktpunkter i ditt land

Kontaktpunkter i ditt land

Europa direkt har ett nätverk av informationskontor, dokumentationscentrum och föredragshållare i alla EU-länder.

Kontakta ditt lokala Europa direkt-kontor – på alla officiella EU-språk om du vill få

  • svar på frågor om dina rättigheter i EU, bidrag m.m.
  • inbjudningar till lokala informations- eller nätverksträffar
  • dokument och publikationer från EU
  • hänvisningar till andra informationstjänster
  • adresser till olika organisationer.

Kontakta ditt närmaste europeiska dokumentationscentrum om du vill få

  • tillgång till officiella EU-publikationer och dokument (på nätet och tryckta exemplar)
  • hjälp att hitta fördjupningsmaterial om EU:s lagar, utveckling, verksamhet och institutioner
  • hjälp med informationssökning (för studenter).

Hitta en föredragshållare (jurist, konsult, akademiker) till ett EU-evenemang nära dig.

Välj land för att se vem du kan kontakta.

Back to top