Europeiska Unionen

Besök oss

Besök oss

Tre centrala kontaktpunkter

 1. Europa direkts informationskontor
  • Träffa experter på EU-frågor
  • Fråga vad du vill om EU
  • Diskutera EU:s framtid med andra invånare
  • Hitta andra informationstjänster och nätverk för publik verksamhet
 2. Europeiska dokumentationscentrum
  • Hämta officiella EU-publikationer och dokument (på nätet och tryckta exemplar)
  • Hitta fördjupningsmaterial om EU:s lagstiftning, politik och institutioner
  • Delta i utbildning och evenemang för universitet och högskolor
 3. Team Europa
  • Nätverk av experter som kan föreläsa om EU-frågor (jurister, konsulter och akademiker) – om du ska anordna ett lokalt evenemang om EU

EU har flera kontaktpunkter i varje medlemsland.

Välj land för att se vem du kan kontakta.

Back to top