Europeiska Unionen

Språkpolicy

Språkpolicy

Vi försöker ge dig information på svenska eller något annat språk du förstår, beroende på vilka uppgifter du söker.

EU har 24 officiella språk.

Vilken typ av information publiceras på vilka språk?

 • Lagstiftning och viktiga policydokument
  Finns på alla officiella EU-språk.
 • Officiella dokument
  Finns åtminstone på de språk som var officiella EU-språk när dokumentet publicerades. Dokument som inte är rättsligt bindande finns normalt på engelska, franska och tyska.
 • Allmän information
  Finns på alla officiella EU-språk.
 • Brådskande eller kortlivad information
  Läggs först ut på bara ett språk, beroende på målgrupp. Andra språk kan vid behov läggas till senare.
 • Specialinformation (tekniska uppgifter, kampanjer, offentlig upphandling) och nyheter/evenemang
  Finns bara på ett begränsat antal språk – ibland bara ett – beroende på målgrupp.

Varför finns inte alla sidor på svenska?

En del besökare på europa.eu blir förvånade när den information de söker inte finns på deras eget språk.

Ofta beror det helt enkelt på att vi inte har hunnit översätta allt. Det gäller särskilt språken i de länder som gick med i EU 2004, 2007 och 2013.

En del webbplatser finns dessutom bara på två eller tre språk, och ibland bara ett språk (oftast engelska).

Hur många språk sidorna finns på beror på följande faktorer:

 • Översättning – vi har begränsade resurser och det får inte kosta skattebetalarna för mycket.
 • Relevans – lagstiftning och dokument av allmänt intresse ska vara allmänt tillgängliga och finns därför på alla officiella EU-språk.
  Andra dokument översätts bara till de språk som behövs (t.ex. för kommunikationen med myndigheter, organisationer eller privatpersoner).
 • Kostnadseffektivitet – mycket specialiserade webbsidor med ett begränsat antal besökare finns inte på alla språk. På så vis håller vi nere kostnaderna. Det viktigaste är att lägga ut sidorna snabbt och effektivt – även om en del måste läsa informationen på ett främmande språk.
 • Aktualitet – en del information vill vi få ut på en gång. Vi lägger först ut texten på ett eller ett par språk (beroende på målgrupp) och lägger till fler språk senare, i ett eller flera steg.
 • Tekniska resurser – att sköta en webbplats på över 20 språk kräver mer personal och pengar.

Därför har vi följande språkpolicy:

 • Den första och andra nivån på varje webbplats innehåller beständig information för allmänheten på samtliga officiella språk.
 • Sidor med kortlivad eller mycket specialiserad information lägger vi normalt bara ut på ett fåtal språk – eller till och med bara ett – beroende på målgrupp.
Back to top