Europeiska Unionen

EU-byråer

EU-byråer

EU-byråerna är rättsligt oberoende enheter som är skilda från EU:s institutioner. De inrättas för att utföra bestämda uppgifter enligt EU:s lagstiftning.

Typer av byråer

Decentraliserade byråer

De decentraliserade byråerna ska bidra till att genomföra EU:s politik. De ska dessutom stärka samarbetet mellan EU och medlemsländerna genom att samla sakkunskap och teknisk expertis från EU-institutionerna och nationella myndigheter. De inrättas för obestämd tid och finns i hela EU.

Läs mer om decentraliserade byråer

Byråer inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

De här byråerna har särskilda tekniska, vetenskapliga och administrativa uppgifter inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Genomförandeorgan

Genomförandeorganen inrättas under en begränsad tid. De har hand om särskilda uppgifter i samband med EU-program.

Euratoms byråer

De här byråerna ska hjälpa EU att nå målen i Euratomfördraget, dvs. samordna nationella forskningsprogram för fredlig användning av kärnenergi, sprida kunskap om, skapa infrastruktur för och finansiera kärnenergi samt trygga en tillräcklig och säker kärnkraftsförsörjning.

Andra organ

En del byråer inrättas också till följd av EU-program och offentlig-privata partnerskap mellan EU-kommissionen och näringslivet.

Back to top