Evropska unija

Pomembno pravno obvestilo

Pomembno pravno obvestilo

Za informacije na tem spletišču se uporabljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah, pravila za varstvo osebnih podatkov in pravila za uporabo emblema EU s strani tretjih oseb.

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska komisija želi s tem spletiščem izboljšati dostop javnosti do informacij o svojih pobudah in politikah Evropske unije na splošno. Naš cilj je pravočasna objava točnih informacij. Če nas boste opozorili na morebitne napake, jih bomo poskusili odpraviti.
Vendar Evropska komisija ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na tem spletišču.

Te informacije:

 • so zgolj splošne in ne upoštevajo posebnih okoliščin posameznikov ali subjektov;
 • niso nujno celovite, popolne, točne in posodobljene;
 • včasih vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi službe Komisije nimajo nadzora in za katere Komisija ne prevzema nobene odgovornosti;
 • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete individualno svetovanje, se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Opozarjamo vas, da ne moremo jamčiti, da so spletni dokumenti natančne reprodukcije uradno sprejetih besedil. Samo Uradni list Evropske unije (tiskana različica in od 1. julija 2013 dalje tudi elektronska različica na spletišču EUR-Lex) je verodostojen in ima pravni učinek.

Prizadevamo si čim bolj zmanjšati motnje zaradi tehničnih napak. Vendar so lahko nekateri podatki ali informacije na našem spletišču v datotekah ali obliki, ki niso povsem brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da takšne težave ne bodo motile ali kako drugače vplivale na naše storitve. Komisija ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s takšnimi težavami, ki so posledica uporabe tega spletišča ali povezanega zunanjega spletišča.

Izjava ne omejuje odgovornosti Evropske komisije pri kakršnem koli delovanju v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo, niti ne izključuje odgovornosti za dejanja, ki jih v skladu s to zakonodajo ni mogoče izključiti.

 

© Evropska unija, 1995–2018
Reprodukcija je dovoljena ob navedbi vira, razen kadar je drugače navedeno.
Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, to dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno navede omejitve uporabe.

 

Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov.
Politika „varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti“ trenutno temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 (in ne na splošni uredbi o varstvu podatkov 2016/679, ki razveljavlja Direktivo 95/46/ES). Nova različica Uredbe št. 45/2001 je trenutno v postopku sprejemanja; pravna obvestila na portalu Europa bodo posodobljena v skladu z novo različico.
Ta splošna politika varstva podatkov velja za spletišča institucij Evropske unije z domeno eu.
Čeprav lahko po večini teh spletišč brskate, ne da bi morali razkriti osebne podatke, so v nekaterih primerih osebni podatki potrebni za zagotovitev želenih e-storitev.
Na takih spletiščih obdelujejo osebne podatke v skladu z zgoraj navedeno politiko varstva podatkov, vsako spletišče ima tudi izjavo o varstvu podatkov s pojasnili glede uporabe podatkov.

V zvezi s tem:

 • za vsako e-storitev upravljavec podatkov določi namen in način obdelave osebnih podatkov ter skrbi za skladnost posamezne e-storitve s politiko varstva osebnih podatkov;
 • uradna oseba za varstvo podatkov, ki jo določijo v vsaki instituciji EU, skrbi za upoštevanje določb Uredbe in svetuje upravljavcem podatkov glede izpolnjevanja zahtev (glej člen 24 Uredbe);
 • neodvisni nadzorni organ za vse institucije je evropski nadzornik za varstvo podatkov - PDF (234.10 KB) (glej člene 41–45 Uredbe);

Spletišča institucij Evropske unije z domeno eu vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora, zato vam svetujemo, da se seznanite z njihovo politiko varstva podatkov.

Kaj je e-storitev
E-storitev na straneh EUROPA je spletna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in podjetji na eni ter evropskimi institucijami na drugi strani.

EUROPA ponuja tri vrste e-storitev:

 1. informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravam in drugim nosilcem odločanja zagotavljajo enostaven in učinkovit dostop do informacij, s čimer povečujejo preglednost ter izboljšujejo razumevanje politik in dejavnosti EU;
 2. interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti, s čimer spodbujajo politična posvetovanja in vzpostavljanje mehanizmov za pridobivanje povratnih informacij ter na ta način prispevajo k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU;
 3. transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so na primer javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve, pridobivanje ali nakup gradiva itd.

Informacije v posameznih izjavah o varstvu podatkov
Izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje naslednje informacije o uporabi osebnih podatkov:

 • kateri podatki se zbirajo, za kakšen namen in s katerimi tehničnimi sredstvi EU zbira osebne podatke izključno v obsegu, ki je potreben za doseganje določenega namena. Podatki ne bodo ponovno uporabljeni v neskladju s tem namenom;
 • katere osebe imajo dostop do vaših podatkov. EU bo vaše podatke razkrila tretjim osebam samo, če je to nujno potrebno za doseganje zgoraj opredeljenega(-ih) namena(-ov), in samo navedenim prejemnikom (kategorijam prejemnikov). EU vaših osebnih podatkov ne bo razkrila za neposredno trženje;
 • kako lahko dostopate do svojih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite. Kot oseba, katere podatki se uporabljajo, imate tudi pravico, da na podlagi utemeljenih razlogov podate ugovor na obdelavo svojih osebnih podatkov, razen če so bili podatki zbrani zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, če so nujno potrebni za izvedbo pogodbe, pri kateri ste ena od pogodbenih strank, ali če se uporabljajo v namen, za katerega ste dali izrecno privolitev;
 • kako dolgo se vaši podatki hranijo. EU hrani podatke samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave podatkov;
 • kateri so varnostni ukrepi za varstvo podatkov pred morebitno zlorabo ali nepooblaščenim dostopom;
 • na koga lahko naslovite vprašanja ali pritožbe.

Kako ravnamo z elektronsko pošto, ki nam jo pošljete
Na številnih spletnih straneh na strežniku Europa lahko prek gumba „Kontakt“ aktivirate program za e-pošto – svoje sporočilo lahko pošljete v namenski poštni predal.
Osebne podatke, ki jih vsebuje elektronsko sporočilo, bo naslovnik uporabil zgolj za pripravo odgovora. Če naslovnik ne bo mogel odgovoriti na vprašanje, bo elektronsko sporočilo preposlal drugi ustreznejši službi. O tem vas bodo obvestili po elektronski pošti. 
Če vas zanima karkoli v zvezi z obdelavo vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, vprašanje pripišite svojemu sporočilu.

Europa Analytics

Europa Analytics je storitev, ki meri uspešnost in učinkovitost naslovnih strani Evropske komisije (njenih institucij in organov) na portalu Europa (europa.eu). Sledenje uporabnikom je samodejno z uporabo lastnih trajnih piškotkov na portalu Europa (europa.eu). Sledenje z orodjem Piwik lahko onemogočite (opt-out). Če si premislite, lahko to možnost ponovno omogočite (opt-in).


Evropska komisija upravlja svoje spletne strani (ec.europa.eu). Če želite onemogočiti možnost sledenja na spletnih straneh, si preberite naslednje pravno obvestilo.
Poleg Evropske komisije tudi druge institucije in organi EU (npr. Evropski parlament) uporabljajo svoje sisteme za analizo podatkov.  Za več informacij obiščite njihovo stran s pravnim obvestilom.
Če onemogočite možnost sledenja z orodjem Piwik, to ne vpliva na navigacijo po spletiščih portala Europa.
Več o storitvi Europa Analytics.

 

Uporaba emblema EU s strani tretjih oseb

Načela uporabe evropskega emblema s strani tretjih oseb so določena v upravnem sporazumu s Svetom Evrope.
Sporazum je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije 8. septembra 2012 (2012/C 271/04).

V skladu s tem sporazumom lahko vsaka fizična ali pravna oseba („tretji uporabnik“) uporabi evropski emblem ali katerega koli izmed njegovih elementov, če ta uporaba:

a) ne ustvarja vtisa ali domneve, da obstaja povezava med tretjim uporabnikom in katero od institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije ali Sveta Evrope, če takšna povezava ne obstaja;

b) v javnosti ne ustvarja prepričanja, da ima uporabnik podporo, sponzorstvo, dovoljenje ali soglasje katere koli institucije, organa, urada ali agencije Evropske unije ali Sveta Evrope, če to ne drži;

c) ni povezana s cilji ali dejavnostmi, ki niso združljivi s cilji in načeli Evropske unije ali Sveta Evrope ali so kakor koli drugače nezakoniti.

Če uporaba evropskega emblema izpolnjuje navedene pogoje, ni treba prositi za pisno dovoljenje.

Registracija evropskega emblema ali njegove heraldične imitacije kot blagovne znamke ali katere koli druge pravice intelektualne lastnine ni sprejemljiva.

Prenos emblema EU in grafičnih informacij

Več informacij o emblemu EU

Vprašanja o evropskem emblemu lahko pošljete s tem obrazcem:

 


Če je za komuniciranje z Evropsko komisijo treba zbirati samo podatke o e-naslovu, to ne sodi v področje uporabe Uredbe 45/2001 o obdelavi osebnih podatkov.

Back to top