Evropska unija

Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska komisija želi s tem spletiščem izboljšati dostop javnosti do informacij o svojih pobudah in politikah Evropske unije na splošno. Naš cilj je pravočasna objava točnih informacij. Če nas boste opozorili na morebitne napake, jih bomo poskusili odpraviti.
Vendar Evropska komisija ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na tem spletišču.

Te informacije:

  • so zgolj splošne in ne upoštevajo posebnih okoliščin posameznikov ali subjektov;
  • niso nujno celovite, popolne, točne in posodobljene;
  • včasih vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi službe Komisije nimajo nadzora in za katere Komisija ne prevzema nobene odgovornosti;
  • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete individualno svetovanje, se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Opozarjamo vas, da ne moremo jamčiti, da so spletni dokumenti natančne reprodukcije uradno sprejetih besedil. Samo Uradni list Evropske unije (tiskana različica in od 1. julija 2013 dalje tudi elektronska različica na spletišču EUR-Lex) je verodostojen in ima pravni učinek.

Prizadevamo si čim bolj zmanjšati motnje zaradi tehničnih napak. Vendar so lahko nekateri podatki ali informacije na našem spletišču v datotekah ali obliki, ki niso povsem brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da takšne težave ne bodo motile ali kako drugače vplivale na naše storitve. Komisija ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s takšnimi težavami, ki so posledica uporabe tega spletišča ali povezanega zunanjega spletišča.

Izjava ne omejuje odgovornosti Evropske komisije pri kakršnem koli delovanju v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo, niti ne izključuje odgovornosti za dejanja, ki jih v skladu s to zakonodajo ni mogoče izključiti.

Politika varstva zasebnosti
Politika varstva podatkov, uredbe EU o varstvu podatkov, e-storitve.

Izjava o omejitvi odgovornosti – brexit

Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija, 1995–2021
Reprodukcija je dovoljena ob navedbi vira, razen kadar je drugače navedeno.
Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, to dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno navede omejitve uporabe.

Uporaba emblema EU s strani tretjih oseb

Načela uporabe evropskega emblema s strani tretjih oseb so določena v upravnem sporazumu s Svetom Evrope.Sporazum je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije 8. septembra 2012 (2012/C 271/04).

V skladu s tem sporazumom lahko vsaka fizična ali pravna oseba („tretji uporabnik“) uporabi evropski emblem ali katerega koli izmed njegovih elementov, če ta uporaba:

a) ne ustvarja vtisa ali domneve, da obstaja povezava med tretjim uporabnikom in katero od institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije ali Sveta Evrope, če takšna povezava ne obstaja;

b) v javnosti ne ustvarja prepričanja, da ima uporabnik podporo, sponzorstvo, dovoljenje ali soglasje katere koli institucije, organa, urada ali agencije Evropske unije ali Sveta Evrope, če to ne drži;

c) ni povezana s cilji ali dejavnostmi, ki niso združljivi s cilji in načeli Evropske unije ali Sveta Evrope ali so kakor koli drugače nezakoniti.

Če uporaba evropskega emblema izpolnjuje navedene pogoje, ni treba prositi za pisno dovoljenje.

Registracija evropskega emblema ali njegove heraldične imitacije kot blagovne znamke ali katere koli druge pravice intelektualne lastnine ni sprejemljiva.

Prenos emblema EU in grafičnih informacij

Več informacij o emblemu EU

Vprašanja o evropskem emblemu lahko pošljete s tem obrazcem:Back to top