Europese Unie

Belangrijke juridische mededeling

Belangrijke juridische mededeling

Disclaimer

De Europese Commissie wil u via deze website zo goed mogelijk informeren over haar eigen initiatieven en over het beleid van de Europese Unie in het algemeen. We proberen de informatie up-to-date en nauwkeurig te houden. Als we opmerkzaam worden gemaakt op fouten, zullen we proberen die te verbeteren. De Commissie aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

Deze informatie:

  • heeft een algemeen karakter en is niet op specifieke personen of organisaties gericht
  • is niet noodzakelijk volledig, accuraat of up-to-date
  • bevat soms links naar externe websites waarover de Commissie geen zeggenschap heeft en waarvoor zij ook geen verantwoordelijkheid aanvaardt
  • mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u altijd een deskundige raadplegen)

We kunnen ook niet garanderen dat een online beschikbaar document exact overeenstemt met de officieel aangenomen tekst. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

We proberen problemen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Desondanks kunnen er bij het aanmaken of structureren van gegevens of informatie op onze site fouten optreden die de dienstverlening kunnen verstoren. De Commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de Commissie in strijd met toepasselijke nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Privacybeleid

Gegevensbeschermingsbeleid, EU-gegevensbeschermingsverordeningen, e-diensten.

Brexit: disclaimer

Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Auteursrechtelijke verklaring

© Europese Unie, 1995-2021

Overname met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld.

Indien voor de overname of het gebruik van tekst- en media-informatie (beeld, geluid, software, enz.) voorafgaande toestemming is vereist, vervalt bovengenoemde algemene toestemming wordt duidelijk vermeld welke gebruiksbeperkingen er gelden.

Gebruik van het EU-embleem door derden

De principes voor het gebruik van het Europese embleem door derden zijn bepaald in een administratieve overeenkomst met de Raad van Europa.

Deze overeenkomst is op 8 september 2012 in het Publicatieblad van de Europese Unie (2012/C 271/04) verschenen.

In deze overeenkomst is bepaald dat derden (natuurlijke personen en rechtspersonen) het Europese embleem of delen daarvan mogen gebruiken op voorwaarde dat

(a) hierdoor niet de indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat tussen de gebruiker en een van de instellingen, lichamen, bureaus, agentschappen of andere organen van de Europese Unie of de Raad van Europa

(b) het publiek hieruit niet zou kunnen afleiden dat de gebruiker gesteund of gesponsord wordt door, of de goedkeuring of instemming heeft gekregen van een van de instellingen, lichamen, bureaus, agentschappen of andere organen van de EU of de Raad van Europa als dat niet het geval is

(c) hierdoor geen verband wordt gelegd met een doelstelling of activiteit die onverenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van de Europese Unie of de Raad van Europa of die onwettig is

Als het gebruik van het Europese embleem geen afbreuk doet aan deze voorwaarden, hoeft er geen schriftelijke goedkeuring te worden gevraagd.

Het Europese embleem of een heraldische nabootsing daarvan mag niet worden geregistreerd als een handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht.

EU-embleem en grafische gegevens downloaden

Meer informatie over het EU-embleem

Vragen over het EU-embleem kunt u ons stellen via dit formulier.


Back to top