Den Europæiske Union

Sprogpolitik

Sprogpolitik

Vi gør vores bedste for at give dig oplysninger på dansk – eller et sprog, du kan forstå, alt efter hvilke oplysninger du er interesseret i.

EU har 24 officielle sprog.

Hvilken slags oplysninger offentliggøres på hvilke sprog?

 • Lovgivning og vigtige politiske dokumenter
  Offentliggøres på alle officielle EU-sprog.
 • Officielle dokumenter
  Foreligger som minimum på de sprog, der havde officiel EU-status på udgivelsestidspunktet. Dokumenter, der ikke er juridisk bindende, offentliggøres som regel på engelsk, fransk og tysk.
 • Generelle oplysninger
  Offentliggøres på alle officielle EU-sprog.
 • Hastende eller kortlivede oplysninger
  Kommer først på ét sprog, alt efter den specifikke målgruppe. Andre sprog kan tilføjes senere, hvis der er behov for det.
 • Specifikke oplysninger (teknisk information, kampagner, udbud) og nyheder/begivenheder
  Findes på et begrænset antal sprog eller endda kun på ét – det afhænger af målgruppen.

Hvorfor er det ikke alle sider, der findes på dansk?

Mange brugere bliver overraskede, hvis de ikke kan finde en bestemt side på EUROPA på et bestemt sprog.

Det kan ganske enkelt være, fordi vi har ikke har haft tid til at oversætte det hele endnu –især når det gælder sprogene i de lande, der kom med i EU i 2004, 2007 og 2013.

Nogle websites findes dog kun på tre, to eller endda kun et enkelt sprog (sædvanligvis engelsk).

Følgende kriterier afgør som regel, om et website på EUROPA foreligger på flere sprog:

 • Oversættelse – vi har kun adgang til et begrænset antal oversættere og et begrænset budget (finansieret af skatteyderne).
 • Vigtighed – borgerne skal have adgang til lovgivning og vigtige dokumenter af almen interesse på alle officielle EU-sprog.
  Andre dokumenter foreligger kun på de sprog, der er behov for, f.eks. kommunikation med nationale myndigheder, organisationer eller privatpersoner.
 • Omkostningseffektivitet – hvis et website er meget specialiseret og kun besøges af et begrænset antal personer, bliver det ikke offentliggjort på alle sprog for at spare på skatteydernes penge. Det vigtigste er at give målrettede oplysninger hurtigt og effektivt – selv om nogle brugere vil skulle læse dem på et fremmedsprog.
 • Hastende karakter – nogle oplysninger skal ud hurtigst muligt. Vi offentliggør dem først på et eller to sprog (afhængigt af målgruppen) og tilføjer andre sprog senere i et eller flere trin.
 • Tekniske kriterier – det kræver personale og penge at administrere et site på over 20 sprog.

EUROPA vil under alle omstændigheder i stigende grad følge disse retningslinjer:

 • Webstedernes første og andet niveau indeholder korte og klare oplysninger til den brede offentlighed på alle officielle sprog.
 • Sider med kortlivede eller meget specifikke oplysninger vil generelt kun foreligge på et par sprog – eller kun et enkelt – afhængigt af de pågældende brugere.
Back to top