Den Europæiske Union

Mød os

Mød os

Tre overordnede kontaktpunkter

 1. Europe Direct-informationscentrene (EDIC)
  • Mød en ekspert i EU-anliggender
  • Stil spørgsmål om EU
  • Diskuter EU's fremtid med dine medborgere
  • Find henvisning til andre informationskilder og opsøgende netværk
 2. Det europæiske dokumentationscenter (EDC)
  • Få adgang til officielle EU-publikationer og -dokumenter (online og på papir)
  • Find nærmere information om EU-love, -politikker og -institutioner
  • Deltag i uddannelsesarrangementer og opsøgende arrangementer for akademikere
 3. Team Europe
  • Netværk af foredragsholdere, som er eksperter i EU (jurister, konsulenter, universitetsfolk) – hvis du planlægger et arrangement med fokus på EU i dit lokalområde.

EU har flere forskellige kontaktpunkter i hvert EU-land.

Vælg et land og se, hvilke kontaktmuligheder der er:

Back to top