Europos Sąjunga

Kontaktiniai centrai jūsų šalyje

Kontaktiniai centrai jūsų šalyje

Visose ES šalyse veikiančių informacijos, dokumentacijos centrų ir ES ekspertų tinklas.

Susisiekite su vietos „Europe Direct“ informacijos centru bet kuria oficialiąja ES kalba, jei norite gauti:

  • atsakymus į klausimus apie savo teises ES, finansavimą ir t. t.
  • kvietimus į vietinius ES informacinius (tinklų kūrimo) renginius
  • ES dokumentų ir leidinių
  • nuorodų į kitus informacijos šaltinius
  • ieškomų organizacijų kontaktinės informacijos

Susisiekite su artimiausiu Europos dokumentacijos centru, jei norite gauti:

  • oficialių ES leidinių ir dokumentų (elektronine arba spausdintine forma)
  • išsamios informacijos apie Europos Sąjungos teisę, integraciją, politiką ir institucijas
  • informacijos apie su ES susijusios informacijos paieškos kursus studentams

Raskite ES ekspertą (teisininką, konsultantą, akademiką), jei savo vietovėje organizuojate renginį ES tema.

Pasirinkę šalį sužinosite apie galimybes susisiekti.

Back to top