Europos Sąjunga

Kalbų politika

Kalbų politika

Mūsų tikslas – suteikti informaciją jūsų gimtąja arba kita jums suprantama kalba, priklausomai nuo to, kokios informacijos ieškote.

ES yra 24 oficialiosios kalbos.

Informacijos rūšys ir kalbų politika

 • Teisės aktai ir pagrindiniai politiniai dokumentai
  Skelbiami visomis oficialiosiomis ES kalbomis.
 • Oficialūs dokumentai
  Teikiami bent tomis kalbomis, kurios dokumentų paskelbimo dieną turėjo oficialiosios ES kalbos statusą. Teisiškai neprivalomi dokumentai paprastai skelbiami anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.
 • Bendroji informacija
  Skelbiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis.
 • Skubi arba trumpą laiką aktuali informacija
  Iš pradžių skelbiama viena kalba, atsižvelgiant į tikslinę auditoriją. Vėliau informacija gali būti skelbiama ir kitomis kalbomis, priklausomai nuo naudotojų poreikių.
 • Speciali informacija (techninė informacija, informacija apie kampanijas, konkursus) ir naujienos bei pranešimai apie renginius
  Skelbiama tik kai kuriomis kalbomis arba tik viena kaba – kokia, priklauso nuo tikslinės auditorijos.

Kodėl konkretaus puslapio nėra jūsų kalba?

Portalo EUROPA naudotojai dažnai nustemba, jei negali rasti konkretaus portalo EUROPA puslapio konkrečia kalba.

Tai gali būti paprasčiausiai dėl to, kad dar nespėjome visko išversti, ypač į kalbas tų šalių, kurios į ES įstojo 2004 m., 2007 m. ir 2013 m.

Tačiau kai kuriose svetainėse informacija teikiama 3, 2 arba tik viena kalba (paprastai anglų).

Paprastai, kokiomis kalbomis teikiama informacija svetainėje EUROPA, priklauso nuo toliau nurodytų ribojančių veiksnių.

 • Vertimo galimybių, nes ribotas tiek vertėjų, kurių paslaugomis galime naudotis, skaičius, tiek vertimui skirtos lėšos (iš mokesčių mokėtojų pinigų).
 • Svarbos, nes visuomenė privalo turėti galimybę susipažinti su teisės aktais ir kitais visuotinės svarbos dokumentais, taigi jie skelbiami visomis oficialiosiomis ES kalbomis.
  Kiti dokumentai skelbiami tik tomis kalbomis, kuriomis reikia (pavyzdžiui, bendraujant su nacionalinėmis valdžios institucijomis, organizacijomis arba individualiais asmenimis).
 • Ekonomiškumo sumetimų, nes siekiama taupyti mokesčių mokėtojų pinigus, tad jei svetainės yra labai specifinės ir jas peržiūri mažai naudotojų, jos neskelbiamos visomis kalbomis. Svarbiausia yra tikslinę informaciją pateikti greitai ir veiksmingai – net jei kai kurie naudotojai turės ją perskaityti užsienio kalba.
 • Skubos, nes kai kurią informaciją reikia pateikti nedelsiant. Pirmiausia paskelbiame tekstą tik viena arba dviem kalbomis (atsižvelgdami į tikslinę auditoriją), o vėliau – ir kitomis kalbomis per vieną ar daugiau kartų.
 • Techninių apribojimų, nes tvarkyti svetainę, kuri rengiama daugiau kaip 20-čia kalbų reikia daugiau žmonių ir lėšų.

Atsižvelgiant į visa tai, portale EUROPA bus vis labiau laikomasi tokios tvarkos:

 • kiekvienos svetainės pirmojo ir antrojo lygmens puslapiuose visomis oficialiosiomis kalbomis bus skelbiama ilgos trukmės lengvai suprantama informacija plačiajai visuomenei;
 • puslapiai su trumpą laiką aktualia arba labai specializuota informacija paprastai bus skelbiami keliomis kalbomis arba tik viena kalba, priklausomai nuo skaitytojų, kuriems tie puslapiai skirti.
Back to top