Europos Sąjunga

Agentūros ir kitos ES įstaigos

Agentūros ir kitos ES įstaigos

ES agentūros veikia atskirai nuo ES institucijų – tai atskiri juridiniai subjektai, įsteigti konkrečioms užduotims pagal ES teisę atlikti.

Įstaigų rūšys

Decentralizuotos agentūros

Decentralizuotos agentūros padeda įgyvendinti ES politiką. Jos taip pat padeda bendradarbiauti ES institucijoms ir valstybių narių vyriausybėms, iš ES ir nacionalinių institucijų rinkdamos ir telkdamos technines ir specialiąsias žinias. Decentralizuotos agentūros įsteigiamos neribotam laikui, jų būstinės įsikūrusios įvairiose ES šalyse.

Daugiau apie decentralizuotas agentūras

Bendrosios saugumo ir gynybos politikos srities agentūros

Šios agentūros buvo įsteigtos labai konkretiems techniniams, moksliniams ir valdymo uždaviniams vykdyti pagal Europos Sąjungos bendros saugumo ir gynybos politikos nuostatas.

Vykdomosios įstaigos

Vykdomąsias įstaigas Europos Komisija steigia ribotam laikotarpiui, kad jos vadovautų įgyvendinant konkrečias užduotis, susijusias su ES programomis.

EURATOMO agentūros ir įstaigos

Jos buvo įsteigtos, kad padėtų siekti Europos atominės energijos bendrijos sutarties (Euratomo) tikslų, t. y.: koordinuotų nacionalines branduolinių mokslinių tyrimų programas, teiktų taikiems tikslams skirtas žinias, infrastruktūrą ir finansavimą, kad branduolinė energetika užtikrintų pakankamą ir saugų branduolinės energijos tiekimą.

Kitos organizacijos

Kitoms organizacijoms priskiriamos įstaigos, įsteigtos pagal ES programas, taip pat viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė tarp Europos Komisijos ir pramonės atstovų.

Back to top