Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Karriärmöjligheter för tolkar vid de Europeiska institutionerna

Välkommen till sidorna för urval av tolkar vid Europeiska unionens institutioner

 

Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens domstol har varsin tolktjänst men rekrytering av fast anställda tolkar och urval av frilanstolkar görs gemensamt.

Om du är intresserad av att arbeta som tolk för någon av institutionerna, bör du gå till webbplatsen Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal , som anordnar allmänna uttagningsprov       för rekrytering till Europeiska unionens olika institutioner.

Om du vill arbeta för de Europeiska institutionerna som frilanstolk måste du först klara ett interinstitutionellt prov.   Om du klarar provet införs ditt namn och kontaktuppgifter i den gemensamma EU-databasen med godkända frilanstolkar.

Om du vill veta mer om tolkning i institutionerna kan du titta på webbsidorna Europaparlamentet - Generaldirektoratet för konferenslogistik och -tolkning (DG LINC), Europeiska kommissionens Generaldirektorat för tolkning (SCIC) och Europeiska unionens domstol Direktorat för Tolkning.

 

 

 
Till början