Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Eυκαιρίες σταδιοδρομίας για διερμηνείς στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Καλώς ορίσατε στις σελίδες για τη διαδικασία επιλογής διερμηνέων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το καθένα τη δική του υπηρεσία διερμηνείας αλλά η πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων και η επιλογή των διερμηνέων freelance διεξάγεται από κοινού.

Εάν ενδιαφέρεστε να προσληφθείτε ως υπάλληλος σε ένα από τα θεσμικά όργανα, θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού το οποίο οργανώνει τους ανοιχτούς διαγωνισμούς       πρόσληψης σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε ως διερμηνέας freelance για τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει πρώτα να επιτύχετε σε ένα διοργανικό τεστ διαπίστευσης   . Εάν επιτύχετε στο τεστ αυτό, το όνομα και τα στοιχεία σας θα καταχωρηθούν στην κοινή βάση δεδομένων της ΕΕ για τους διαπιστευμένους διερμηνείς freelance.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη διερμηνεία στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας και Συνεδρίων - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (DG INTE), της Γενικής Διεύθυνσης Διερμηνείας (SCIC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του η Διεύθυνση Διερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

 

 

 
Αρχή σελίδας