Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt
Európa oslavuje! - 50. výročie Rímskej zmluvyPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. výročie > Čo oslavujeme

Čo oslavujeme

Dieťa sa hrá na pláži s hviezdicouPodpisom Rímskej zmluvy 25. marca 1957 bola založená naša európska rodina. O päťdesiat rokov neskôr sa čoraz viac zbližujeme. Hoci si zachovávame rôznorodosť v oblasti kultúry, jazyka a tradícií, sme zjednotení na základe spoločných hodnôt: slobody, demokracie, právneho štátu, rešpektovania ľudských práv a rovnosti. O päťdesiat rokov neskôr máme mnoho dôvodov na oslavu.

Mier a stabilita

Päťdesiat rokov bez vojny medzi ktorýmikoľvek krajinami, ktoré dnes tvoria EÚ, je v dejinách bezprecedentné. Integrácia a rozšírenie zo šiestich na 27 krajín v tom zohralo významnú rolu. Zároveň sa EÚ stala hnacou silou pre mier vo svete.

Sloboda a demokracia

Demokracia je jednou z našich základných spoločných hodnôt. Spomedzi týchto hodnôt EÚ zakotvila slobodu tým, že k nej pridala slobodu pohybu osôb a tovaru cez hranice. Môžeme študovať, pracovať alebo žiť v inej krajine EÚ, a to s minimálnymi administratívnymi formalitami a všade využívať zdravotné a sociálne výhody. Možnosti cestovať v celej EÚ bez pasu stále pribúdajú. EÚ takisto položila základy zóny, v ktorej hranice nepredstavujú prekážku spravodlivosti či bezpečnosti.

Blahobyt

Obyvatelia EÚ využívajú životný a sociálny štandard, ktorý je jedným z najvyšších na svete. Je to európsky spôsob: hľadať rovnováhu medzi rastúcim blahobytom a európskym sociálnym modelom. Spoločná ekonomická sila priniesla aj úlohy na globálnej úrovni, ktoré EÚ vyjadruje vo svojej politike obchodu a pomoci.

Zamestnanosť a rast

Spoločným úsilím sme vytvorili jednotný trh – najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, spoločnú jednotnú menu pre väčšinu občanov EÚ a spoločné normy na ochranu životného prostredia a bezpečnosť výrobkov. Vďaka tomu sa vytvorili nové pracovné miesta, podporil rast a rozšíril náš výber tovaru a služieb za konkurenčné ceny.

Tieto jedinečné výsledky si zaslúžia oslavu, avšak nehovoríme tu len o minulosti. Ide o jedinečnú príležitosť lepšie pochopiť prítomnosť a plánovať budúcnosť, diskutovať o tom, čo Európa chce.

Takéto výročie si zaslúži viac ako jeden deň. Počas celého roka sa budú v celej Európe konať rôzne podujatia. Dúfame, že vás potešia.

 

Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok