Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact
Europa viert feest! - 50e verjaardag van het Verdrag van RomeSla taalkeuzebalk over (sneltoets: 2) 01/02/2008
EUROPA > 50e verjaardag > Wat vieren we?

Wat vieren we?

Kind speelt met zeester op een strandDoor de ondertekening van het Verdrag van Rome op 25 maart 1957 ontstond onze Europese familie. Vijftig jaar later groeien we nog steeds verder naar elkaar toe. Onze culturen, talen en tradities blijven verschillend. Maar onze eenheid is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden: vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en respect voor de mensenrechten. Na vijftig jaar valt er heel wat te vieren.

Vrede en stabiliteit

Vijftig jaar zonder oorlog tussen de landen die nu deel uitmaken van de EU. Dit is uniek in de geschiedenis. Integratie en uitbreiding, van zes tot 27 landen, hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. De EU heeft zich tegelijkertijd meer en meer ingezet voor de wereldvrede.

Vrijheid en democratie

Democratie is de kern van de waarden die ons binden. Van deze bindende waarden heeft de EU de vrijheid verdiept door nieuwe vrijheden toe te voegen: vrij verkeer voor mensen en goederen binnen de hele EU. We kunnen in een ander EU-land studeren, werken of wonen met minimale bureaucratische rompslomp. We kunnen overal gebruikmaken van de gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Reizen binnen de EU kan steeds vaker zonder paspoort. De EU heeft ook de basis gelegd voor een gebied waarbinnen recht en veiligheid niet meer worden gehinderd door grenzen.

Welvaart

De levensstandaard van de EU-burgers is een van de hoogste ter wereld. Ook de sociale voorzieningen behoren tot de wereldtop. Zo doen we dat in Europa: we brengen de stijgende welvaart in balans met het Europese sociale model. Onze gecombineerde economische kracht brengt ook wereldwijde verantwoordelijkheden met zich mee. De EU houdt daar rekening mee in haar beleid voor handel en ontwikkelingssamenwerking.

Werkgelegenheid en groei

De samenwerking in Europa heeft geleid tot een interne markt zonder binnengrenzen (de grootste vrijhandelszone ter wereld), één munteenheid voor het grootste deel van de EU-burgers, en gezamenlijke normen voor milieubescherming en productveiligheid. Dit heeft geleid tot werkgelegenheid en economische groei en een ruimere keuze aan scherpgeprijsde goederen en diensten.

Dit zijn unieke prestaties die we graag willen vieren. Maar het gaat hierbij niet alleen om het verleden. Het is een unieke kans om het heden beter te begrijpen, naar de toekomst te kijken en te bespreken wat voor Europa we eigenlijk willen.

Zo'n verjaardag verdient meer dan een enkele feestdag. In heel Europa zullen het hele jaar door evenementen georganiseerd worden. Veel plezier! 

Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact | Naar boven