Oikeudellinen huomautus | Tietoa EUROPA-sivustosta | Haku | Yhteydenotot
Eläköön EU! Rooman sopimus 50 vuottaOhita kielivalikko (pikanäppäin=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-vuotisjuhla > Mikä on juhlan aihe?

Mikä on juhlan aihe?

Lapsi leikkii rannalla meritähdilläRooman sopimuksen allekirjoittaminen 25. maaliskuuta 1957 loi perustan uudelle eurooppalaiselle yhteistyölle. Nyt, viisikymmentä vuotta myöhemmin, yhteistyö tiivistyy edelleen. Euroopan kulttuurit, kielet ja perinteet ovat säilyneet moninaisina, mutta kansoja yhdistävät yhteiset arvot:vapaus, demokratia, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo. Meillä on siis paljon aihetta juhlaan.

Rauha ja vakaus

Nykyisten EU-maiden välillä ei ole käyty sotaa viiteenkymmeneen vuoteen, mikä on historiallista. Tämä on pitkälti unionin yhdentymiskehityksen ja laajentumisen ansiota. Jäsenvaltioiden lukumäärä on kasvanut kuudesta 27:ään. EU:sta on samalla tullut merkittävä rauhan edistäjä myös maailmanlaajuisesti.

Vapaus ja demokratia

Yhteisiä perusarvojamme ovat demokratia ja vapaus, joka on EU:n myötä laajentunut entisestään: ihmiset ja tavarat voivat vapaasti liikkua rajojen yli. Voimme opiskella, työskennellä tai asua toisessa EU-maassa ilman suurta byrokratiaa ja saada terveyspalveluja ja sosiaalietuuksia kaikkialla EU:ssa. EU:ssa matkustamiseen ei useinkaan enää tarvita passia. EU on myös luonut perustan alueelle, jossa rajat eivät ole oikeudenkäytön tai turvallisuuden esteenä.

Hyvinvointi

EU:n kansalaisten elintaso ja sosiaaliturva ovat maailman huipputasoa. EU:ssa on onnistuttu tasapainottamaan vaurauden lisääntyminen ja Euroopan sosiaalinen malli. Taloudellinen hyvinvointi on tuonut mukanaan kansainvälisiä velvollisuuksia, jotka EU pyrkii täyttämään kauppa- ja kehitysapupolitiikkojensa kautta.

Työllisyys ja kasvu

Yhteistyön tuloksena ovat syntyneet yhteismarkkinat, jotka ovat maailman suurin vapaakauppa-alue, ja yhteinen raha, euro, jota käyttää nyt jo valtaosa EU:n kansalaisista, sekä yhteiset ympäristönsuojelu- ja tuoteturvallisuusnormit. Tämä kehitys on vuorostaan synnyttänyt työpaikkoja, vauhdittanut kasvua ja laajentanut kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden valikoimaa.

Nämä ainutlaatuiset saavutukset antavat aihetta juhlaan, mutta meidän ei pidä katsoa vain menneeseen. Nyt on loistava mahdollisuus tarkastella EU:n nykytilaa ja suunnitella tulevaisuutta – keskustella siitä, millaisen Euroopan haluamme.

Näin suurta juhlaa on syytä viettää pidempään kuin yhden päivän. Kaikkialla Euroopassa aiotaankin järjestää monenlaisia tapahtumia koko vuoden 2007 ajan. Löydä niistä omasi!

 

Oikeudellinen huomautus | Tietoa EUROPA-sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun