Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt
Święto Europy - 50. rocznica Traktatu RzymskiegoPomiń pasek wyboru języka (skrót klawiaturowy=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. rocznica > Co świętujemy

Co świętujemy

Chłopiec układający rozgwiazdyPodpisanie Traktatu Rzymskiego 25 marca 1957 r. dało początek naszej europejskiej rodzinie. Pięćdziesiąt lat później jesteśmy sobie bliżsi niż kiedykolwiek. Zachowujemy różnorodność naszych kultur, języków i tradycji, jednak stanowimy  jedność, której podstawą są wspólne wartości:wolność, demokracja, państwo prawa, poszanowanie praw człowieka oraz równość. Pięćdziesiąt lat później rzeczywiście mamy powody do świętowania.

Pokój i stabilizacja

Po raz pierwszy w historii przez 50 lat nie doszło do wojny pomiędzy państwami, które dziś należą do UE. Decydującą rolę odegrała tu integracja i powiększenie liczby państw członkowskich Unii do 27. UE stała się w tym okresie także orędownikiem pokoju na świecie.

Wolność i demokracja

Demokracja jest jedną z podstawowych, wspólnych wartości. UE umocniła inną z tych wartości:wolność, ustanawiając nowe swobody – swobodę przemieszczania się osób i przepływu towarów na swoim terytorium. Możemy uczyć się, pracować lub mieszkać w innym kraju UE, korzystając z opieki zdrowotnej i socjalnej, mając przy tym do pokonania jedynie drobne formalności. Po coraz większej liczbie krajów UE można podróżować bez paszportu. UE stworzyła również podwaliny obszaru, na którym granice nie stanowią przeszkody dla egzekwowania zasad bezpieczeństwa czy sprawiedliwości.

Dobrobyt

Poziom życia i usług socjalnych, jakich zaznają obywatele UE, należy do najwyższych na świecie. Istotą modelu europejskiego jest połączenie dbałości o wzrost gospodarczy z europejskim modelem społecznym. Potęga gospodarcza niesie ze sobą również konieczność podejmowania odpowiedzialności na skalę międzynarodową, którą UE realizuje za pośrednictwem polityki handlowej i rozwojowej.

Zatrudnienie i wzrost gospodarczy

Wspólny wysiłek zaowocował jednolitym rynkiem – największą na świecie strefą wolnego handlu, wspólną dla większości obywateli UE walutą oraz wspólnymi nomami ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów. Przyczyniło się to do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego oraz zwiększyło konkurencyjność cen i usług.

Są to wyjątkowe osiągnięcia, które należałoby uczcić, jednak nie chodzi o to, aby koncentrować swą uwagę na przeszłości. Mamy wyjątkową okazję lepszego zrozumienia teraźniejszości i spojrzenia w przyszłość, by wspólnie zastanowić się, jakiej Europy właściwie chcemy.

Obchody takiej rocznicy powinny trwać dłużej niż jeden dzień. Przez cały rok w Europie organizowane będą różnorodne wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału!

Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt | Początek strony