Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Meklēt | Kontakti
Svinam Eiropu! - Romas Līguma 50. gadadienaIzlaist valodas izvēles joslu (īsinājumtaustiņš=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. gadadiena > Tas, ko mēs svinam

Tas, ko mēs svinam

Bērns pludmalē spēlējas ar jūras zvaigzniParakstot Romas Līgumu 1957. gada 25. martā, tika izveidota Eiropas ģimene. Pēc piecdesmit gadiem mūsu savstarpējās tuvināšanās process turpinās. Neskatoties uz mūsu kultūras, valodu un tradīciju daudzveidību, mūs joprojām vieno kopīgas vērtības:brīvība, demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību ievērošana un vienlīdzība. Pēc piecdesmit gadiem mums ir daudz iemeslu svinēt.

Miers un stabilitāte

Tam, ka piecdesmit gadu laikā starp valstīm, kas tagad veido ES, nav bijis konfliktu, nav precedenta vēsturē. Nozīmīga šajā ziņā bijusi integrēšanās un paplašināšanās no sešām valstīm sākumā līdz 27 valstīm tagad. ES tajā pašā laikā ir kļuvusi par spēku, kas atbalsta mieru.

Brīvība un demokrātija

Demokrātija ir viena no mūsu pamatvērtībām. ES nostiprinājusi arī brīvību, ieviešot jaunas brīvības – personu brīvību brīvi pārvietoties pāri robežām un preču brīvas aprites brīvību. Mēs varam studēt, strādāt vai dzīvot kādā citā ES dalībvalstī, nokārtojot minimālas administratīvas formalitātes, kā arī izmantot sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus visā Eiropas Savienības teritorijā. Ceļotāji arvien vairāk ES var pārvietoties bez pases. ES izveidojusi arī bāzi telpai, kur robežas vairs nav šķērslis taisnībai vai drošībai.

Labklājība

ES iedzīvotāji bauda priekšrocības, ko sniedz pasaules mērogā salīdzinoši augsti dzīves līmeņa rādītāji un sociālie standarti. Tāda ir Eiropas pieeja:atrast vidusceļu starp labklājības vairošanu un Eiropas sociālo modeli. No tās ekonomiskā spēka izriet ES pienākumi pasaules līmenī, kurus tā īsteno savā tirdzniecības un atbalsta politikā.

Nodarbinātība un izaugsme

Mūsu kopīgi paveiktā darba iznākums ir pasaulē lielākā brīvās tirdzniecības zona, vienota lielākajai daļai ES iedzīvotāju kopīga valūta un kopīgi apkārtējās vides aizsardzības un ražojumu drošības standarti. Vienotais tirgus ir sekmējis nodarbinātību un izaugsmi, kā arī nodrošinājis priekšrocības, ko sniedz lielāka konkurējošu cenu preču un pakalpojumu izvēle.

Visi šie grandiozie panākumi ir īpaši atzīmējami, bet runa nav tikai par pagātni. Tā ir unikāla iespēja labāk izprast tagadni un plānot nākotni, apspriest, kādu mēs gribam redzēt Eiropu.

Šāda gadadiena ir vērta vairāk nekā tikai vienu dienu. Veselu gadu visā Eiropā tiks organizēti visdažādākie pasākumi. Ceram, ka jūs tos novērtēsiet! 

 

Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums