Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Meklēt | Kontakti
Svinam Eiropu! - Romas Līguma 50. gadadienaIzlaist valodas izvēles joslu (īsinājumtaustiņš=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. gadadiena > Īpašas publikācijas un ražojumi

Īpašas publikācijas un produkti

Publikācijas

50 ways forward - Europe's best successes
50 ways forward - Europe's best successes  Šajā brošūrā ir 50 aizraujoši un izklaidējoši stāsti par to, ko Eiropas sadarbība ir devusi un dod pilsoņiem Eiropā un citur pasaulē. 

Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service
Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service  Bukletā, kas ir pieejams arī tiešsaistē, skaidri uztveramā valodā aprakstīts, kā kopš Romas Līguma parakstīšanas pirms 50 gadiem attīstījušies un paplašinājušies šie ES ārējo attiecību četri galvenie elementi - tirdzniecība, attīstība, atbalsts, humānā palīdzība un ārpolitika. Šī publikācija ir pieejama tikai angļu valodā.

Statistical portrait of the European Union 2007
Statistical portrait of the European Union 2007 Šajā publikācijā sniegta vispārīga ievadinformācija par politikas jomām un mērķiem EEK dibināšanas līguma preambulā, kā arī 50 statistikas rādītāji, kuri raksturo attīstību un paveikto šajās jomās 50 gadu laikā.

European Union: the next 50 Years
European Union: the next 50 Years  Šī ir 50 rakstu kolekcija. Rakstus sagatavojuši vadošie domātāji un lēmēji no visas Eiropas un ārpus tās. Tajā savu artavu devuši katras ES dalībvalsts pilsoņi un ievadus sagatavojuši Vācijas kanclere Angela Merkele un ES Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu. Šīs publikācijas iniciatori ir Financial Times Business projekts un Agora projekts sadarbībā ar London School of Economics and Political Science.

Euratom Līguma 50 gadi: laiks bilancei
Euratom Līguma parakstīšanas piecdesmit gadu jubilejai veltīta publikācija. Grāmata piedāvā vispārēju ieskatu par līguma vēsturiskajiem aspektiem un to, kā piecdesmit šī līguma pastāvēšanas gados ir piemēroti tā instrumenti un kādas ir līguma galvenās darbības jomas: pētniecības attīstība un zināšanu izplatīšana, veselības un vides aizsardzība, kodolekonomika, kodoldrošība un kodolmateriālu izmantošana miermīlīgiem mērķiem, starptautiskās attiecības. Grāmatu publicēs vācu, angļu un franču valodā 2007. gada pavasarī.

Romas Līgums pēc 50 gadiem
Jubilejas grāmata par ES vēsturi un Romas Līguma panākumiem un trūkumiem. Grāmata iznāks 2008. gada 1. janvārī angļu un franču valodā.

Romas Līgums un avīžu virsraksti, 25.3.1957
Romas Līgums un avīžu virsraksti, 25.3.1957 Šis krājums avīzes formātā tika publicēts, lai atzīmētu 40 gadu jubileju, un tajā ir sākuma lapas no 32 avīzēm 15 dalībvalstīs.

Eiropas kultūras darbinieku pārdomas par Spāniju
Grāmatā ievietoti 27 raksti, kurus sagatavojušas 27 ES dalībvalstu 27 ievērojamas kultūras personības (150 lappuses ar ilustrācijām). Līguma gadadienas kontekstā šīs personības kā Eiropas pilsoņi un atbilstīgi savām Spānijas kultūras zināšanām pauž savas domas par saikni starp Spāniju un Eiropas Savienību.

50 Eiropas veidošanas gadi - Ko jūs vienmēr esat gribējuši uzzināt par Eiropu
50 Eiropas veidošanas gadi Bukleta mērķauditorija ir visi pasniedzēji un citi viedokļa veidotāji Spānijā. Tajā ir apkopoti galvenie temati par Eiropas integrāciju.

Jaun?kais par Eiropu b?rniem
Jaun?kais par Eiropu b?rniem Sestais numurs periodiskajam apskatam par Eiropu b?rniem vecum? no 8 l?dz 12 gadiem, ko public? Eiropas Komisijas P?rst?vniec?ba Sp?nij?, ir velt?ts 50. gadadienai.

Berlīnes deklarācija
Piecdesmitajā gadā pēc Eiropas Savienības izveides tās vadītāji 2007. gada martā tikās Berlīnē, lai svinētu ES dzimšanas dienu. Sanāksmes rezultāti ir apkopoti Berlīnes deklarācijā. Tas ir dokuments, kurā ir sniegts redzējums par ES un Eiropas nākotnes plāni.

Mācību stundas par Eiropas integrācijuEuropean Integration Lessons  Šī lietuviešu valodā pieejamā grāmata tika sagatavota, lai palīdzētu skolotājiem skaidrot Eiropas lietas skolā. Skolotāji un skolēni ir aicināti diskutēt par ES jautājumiem un Lietuvas lomu Eiropas Savienībā. Šo grāmatu izplatīs skolās.

Mēs dodamies uz Briseli!
We are going to Brussels!  Šajā mazajā grāmatiņā bērniem Lejassaksijas eirozirgs (saukts par “Eurogaloppo“) ceļos uz Briseli, lai apmeklētu ES institūcijas. Viņš izskaidros, ko tās dara un kā tās strādā. Šī publikācija ir pieejama tikai vācu valodā.

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcija par Romas Līguma parakstīšanas 50. gadadienu
European Economic and Social Committee resolution to celebrate the 50th anniversary of the Treaty of Rome  2007. gada 14. martā EESK svinēja Romas Līguma 50. gadadienu, piedaloties Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Augstās iestādes bijušajam sekretāram un Žana Monē palīgam Maksam Kohnstammam. Šajā sakarā plenārajā sesijā vienprātīgi tika pieņemta rezolūcija.

ECAS Manifesto: 10Cs for the 50th anniversary of the Treaty of Rome
Eiropas Pilsoņu rīcības dienests (ECAS) publicējis 10-punktu manifestu, kas aicina Eiropas Savienībai par labu īstenot plašas reformas. Asociācija ECAS aicina īstenot Romas Līgumā paredzēto pāreju no ekonomikas Eiropas uz pilsoņu Eiropu. Šis piecu lappušu garais dokuments ir pieejams tikai angļu valodā.

ES gadadienas speciālais pielikums
Šis pielikums, kas ir veltīts Eiropas Kopienas sasniegumiem 50. gadu laikā un Igaunijas trīs gadu ilgajai dalībai ES, tiks izplatīts ar igauņu un krievu valodā iznākošajiem dienas laikrakstiem.

ES piecdesmitgades pielikums
Nedēļas apskats “Newsweek“ Polijā atvēlēs 48 lapas, lai ilustrētu Romas Līguma vēsturi un Polijas trīs gadu dalību ES.

Vecā kontinenta identitāte un Eiropas projekta nākotne
Īpaša grāmata, kurā apkopotas labi pazīstamu Polijas akadēmiķu esejas. Grāmatā būs lasāmas Polijas autoru idejas par Eiropas Savienības nodibināšanu un nākotni, kā arī Polijas lomu ES turpmākajos 50 gados. Pieejama tikai poļu valodā.

Eiropas ideja Polijā XX. gadsimtā
Grāmata iepazīstina ar ievērojamākajiem 20. gadsimta poļu intelektuāļiem un politiķiem un viņu ieguldījumu Eiropas integrācijas filozofijā. Pieejama tikai poļu valodā.

Grāmata bērniem
Tuvināt mūsu bērnu ES Šī grāmata, ko izdevis Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Budapeštā, iepazīstina ar ES Eiropas jaunākos pilsoņus, izmantojot puzles, uzlīmes, viktorīnas un spēles. Publikāciju izplatīs gadatirgos, izstādēs un skolās no septembra vidus. Pieejama tikai ungāru valodā.

European Economy News: 50 years of economic integration
Eiropas Komisijas žurnāla “European Economy News“ speciālizdevums, kas veltīts Eiropas ekonomiku savstarpējai integrācijai. Žurnālā aplūkoti daži ES galvenie temati, piemēram, pilsoņu tiesības dzīvot un strādāt jebkurā Eiropas valstī, vienotā valūta un vienotais tirgus. Pieejams tikai angļu valodā.

50 aastat ühinemist (50 Years of Integration)
Šis speciālpielikums igauņu un krievu valodā ir publicēts kā ieliktnis Igaunijas dienas laikrakstos martā, lai atzīmētu Romas Līguma parakstīšanas jubileju. Pielikumā ir raksti par dažādiem Eiropas jautājumiem, kuri tapuši sadarbībā ar dalībvalstu un Eiropas mēroga politiķiem.

European Social Fund: 50 years investing in people - 50th anniversary book
Eiropas Sociālā fonda (ESF) 50. jubilejas reizē Eiropas Komisija ir publicējusi ilustrētu grāmatu par ESF darbību iepriekšējā pusgadsimta laikā. Grāmata pieejama angļu, franču un vācu valodā. Papildus tai ir publicēta informatīva lapa 23 valodās ar pamatinformāciju par ESF.

The European Commission, 1958-72 – History and Memories
Šī publikācija ir gan vēstures piezīmes, gan atmiņas par Eiropas Komisijas agrīnajiem gadiem pirms un pēc paplašināšanās. Grāmatu sarakstījuši Eiropas vēsturnieki pēc aptuveni 120 iesaistīto cilvēku atmiņām. Tajā atainota Komisijas tapšana, pirmās grūtības un politiski administratīvā izaugsme. Izdota angļu, franču, vācu, itāļu un holandiešu valodā.

Kopīgais pētniecības centrs - 50 Eiropas zinātnes gadi
Šī publikācija sniedz pārskatu par KPC 50 pastāvēšanas gadiem - no norādes uz to 1957. gada Euratom Līgumā līdz šodienai, kad tas ir kļuvis par vadošo centru Eiropas Savienības zinātnē un tehnoloģijā. Šī publikācija ir pieejama tikai angļu valod

Vispārīgas informācijas publikācijas

ES panorāma
ES panorāma Šajā brošūrā ir īss ieskats ES galvenajos sasniegumos un politikā. Tajā ir arī Eiropas karte.

12 mācību stundas par Eiropu
12 mācību stundas par Eiropu Šis buklets apkopo ES uzdevumus un skaidro, kāpēc un kā tā tika izveidota, kā tā darbojas un kas ir sasniegts iedzīvotāju labā.

Citas publikācijas

EU Bookshop
ir tiešsaistes pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi ES institūciju, aģentūru un citu organizāciju publikācijām. Papildus šai tiešsaistes grāmatnīcai tiek piedāvāts arī visu ES publikāciju katalogs un arhīvs tiešsaistē.

Lasītava
Šeit atradīsit bukletus, kas cik iespējams vienkārši skaidro, kas ir Eiropas Savienība un ko tā dara, kā arī kartes, plakātus un pastkartes un jauniešiem domātus bukletus par ES.

Uz augšu

Tīmekļa vietnes

Romas Līgums
Romas Līgums Šajā Francijas valdības tīmekļa vietnē, kas veltīta Romas Līguma parakstīšanas 50. gadadienai, atradīsit vēsturiskus dokumentus, videoierakstus un fotoattēlus, kas ilustrē Eiropas Savienības vēsturi. Tajā tāpat varat iepazīties ar Eiropas vēsturē nozīmīgāko personību domām, kā arī atradīsit sarakstu, kas apkopo visus svinībām veltītos pasākumus Francijā.

Insieme dal 1957
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Itālijā ir izveidojusi atsevišķu sadaļu savā tīmekļa vietnē “Insieme dal 1957“ (“Kopā kopš 1957. gada“), kas veltīta galvenajām jubilejām 2007. gadā: Romas Līguma parakstīšanas 50. gadadiena; Altjero Spinelli simtgade; Erasmus programmas 20. gadadiena un Eiropas Universitātes institūta 30. gadadiena.

Esiet sveicināti Eiropas galvaspilsētā
Šī tīmekļa vietne, ko ir izveidojis Tūrisma un konferenču birojs, sniedz informāciju par Briselē notiekošajām svinībām 2007. gadā. 

Europafest
Vācijas valdība ir izveidojusi šo tīmekļa vietni, lai popularizētu pasākumus, kas norisināsies Vācijā no 24. –līdz 25. martam. Tur ir arī atrodama informācija par ES vēsturi.

Euros du village
Tīmekļa vietnē ir izveidota jauna sadaļa, kas veltīta Romas Līguma noslēgšanas 50. gadadienai; tajā atradīsit videoierakstus intervijām ar ievērojamiem cilvēkiem Eiropā, kurās viņi izsaka savas domas par Eiropas nākotni, runā par savu pieredzi un vēlmēm saistībā ar Eiropu.

Vivieuropa
Itālijā ES politikas jomu departaments (premjerministra birojs) izveidojis jaunu tīmekļa vietni, lai sniegtu informāciju par ES institūcijām, programmām, pakalpojumiem, finansējumu un pasvītrotu to, kā tā uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

50. gadadiena Īrijā
50. gadadiena Īrijā Īrijas Ārlietu departaments savā tīmekļa vietnē izveidojis īpašu sadaļu, kas veltīta 50. gadadienai; tajā īpaša uzmanība pievērsta valstī organizētajām svinībām.

 

Fra de Seks til de 27 (From the Six to the 27)
Dānijas tīmekļa vietne, kurā atspoguļota Dānijas un ES attiecību vēsture, izmantojot stāstus no Dānijas laikrakstu pirmajām lapām.

Uz augšu

Videoieraksti

ES audiovizuālā dienesta vietnē atradīsit videoierakstus, kas ilustrē ES veidošanas procesa galvenos notikumus.

Eiropas pētniecības 50 gadi
Eiropas pētniecības 50 gadi Šajā videomateriālā ietverta informācija par Eiropas pētniecības sasniegumiem 50 gadu laikā, piemēram, GSM standarta radīšanu mobilajiem tālruņiem, pasaules tīmekļa, kā arī pasaulē lielākās elementārdaļiņu fizikas laboratorijas izveidi. Šo materiālu pārraidīja EuroNews, un tas ir pieejams tikai septiņās valodās.

Videoklipi par MEDIA programmu
Videoklipi par MEDIA programmu Šajos piecos klipos ir iekļautas ainas no Eiropas kino lielākajiem “grāvējiem“, kuru uzņemšanai atbalstu sniegusi MEDIA, ES atbalsta programma Eiropas audiovizuālajai industrijai. Tajos ir ainas no “L’Auberge espagnole“ (“Eirokokteilis“), “Goodbye Lenin“ (“Uz redzēšanos. Ļeņin!“), “Le Fabuleux destin d'Amelie Poulain“ (“Amēlija“), “The Pianist“ (“Pianists“), “Billy Elliot“ (“Billijs Eliots“), “Mar adentro“ (“Prom jūrā“), “La vita e bella“ (“Dzīve ir skaista“), kā arī no citām filmām. Klipi ir pieejami DVD formātā visās 23 oficiālajās valodās un tiešsaistē.

Eiropas Parlaments un Eiropas "būvēšana"
Videoierakstā redzami visnozīmīgākie brīži ES vēsturē, no Otrā pasaules kara līdz Konstitūcijas projektam 2006. gadā. Izvēlieties periodu, kas jūs interesē, un paši ar savām acīm ielūkojieties, kas tolaik notika Eiropā.

Video ieraksti par vides aizsardzību
Video ieraksti par vides aizsardzību To, ko ES darījusi, dara un darīs vides aizsardzības jomā, ilustrē šādas tēmas: gaiss, ūdens, atkritumi, daba un bioloģiskā daudzveidība, civilā aizsardzība, ķimikālijas un klimata pārmaiņas.

DVD “Eiropai ir vajadzīgs jūsu redzējums“
Šajā DVD ir iekļauts labākais no jauniešu radošajām sacensībām “Youropean vision“, ko rīkoja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Vācijā, un tas parāda, kādu jaunieši redz Eiropu. Kādu jaunieši redz “viņu“ Eiropas nākotni? Divpadsmit Vācijas pilsētu studenti uzņēma filmiņas, kas ataino viņu Eiropas redzējumu.

Nofilmēts skaitlis 50 cilvēku ķēdes attēlojumā
Nofilmēts skaitlis 50 cilvēku ķēdes attēlojumā Lai atzīmētu brīdi, kad ES paliek 50, vairāk nekā 900 Eiropas Komisijas darbinieku sastājās tā, lai attēlotu skaitli 50. Notikumu filmēja un ilustrēja 40 sekunžu ilgā videoklipā.

EU Tube - Sharing the sights and sounds of Europe
EU Tube ir ES TV kanāls YouTube tīmekļa vietnē, kas ir viens no populārākajiem videosižetu apmaiņas forumiem. Tas piedāvā videomateriālus par ES kampaņām, intervijām, debatēm, konkrētus ES tiesību aktu piemērojumus un daudz ko citu. Videomateriāli ir sagatavoti dažādās valodās, un skatītāji var ievietot savus komentārus par dažādajiem materiāliem.

Uz augšu

Plakāti un atklātnes

ES vēsturei veltīta sienas karte
ES vēsturei veltīta sienas karte Sienas kartes “Europe on the move – the story of the EU'' (Eiropa kustībā – ES vēsture) formāts ir A1 (59.4 x 84 cm), un tajā norādīti hronoloģiskie dati gan par ES, gan arī vispārējie vēstures dati par laikposmu pēc Otrā pasaules kara.

Plakāts ar jubilejas logotipu “Kopā kopš 1957. gada“
Plakāta formāts ir A2 (42 x 59,4 cm), un tas ir pieejams 23 valodās. Pieejams arī Europe Direct birojos un pārstāvniecībās.

Pastkarte ar jubilejas logotipu “Kopā kopš 1957. gada“
Pastkarte ar jubilejas logotipu “Kopā kopš 1957. gada“ Pieejama arī Europe Direct birojos un pārstāvniecībās.

Vides aizsardzībai ES veltīts plakāts
Šis plakāts ataino vides aizsardzības piecdesmit gadu vēsturi Eiropā.

Plakāts ataino ES pastāvēšanas 50 gadu galvenos posmus
Plakāts ataino ES pastāvēšanas 50 gadu galvenos posmus Krāsains plakāts formātā 69x91 cm, ko izveidojis Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Budapeštā. Plakāts raksturo galvenos Eiropas integrēšanās un paplašināšanās posmus; tajā ir īss Romas Līguma apraksts, kā arī lieliskas Eiropas kartes, kas attēlo ES institūciju, organizāciju un aģentūru mītnes vietas. Tajā ir kuriozi fakti par ES (piem., vieta ar visgarāko nosaukumu) un oficiālo valodu saraksts. Tikai angļuun ungāru valodā.

Uz augšu

Attēli

Lai lejupielādētu šo attēlu, uzklikšķiniet uz attēla. Jāizvēlas viens no diviem izmēra variantiem: lielais (1024x768) vai mazais (800x600).

Wallpaper 800x600 jpeg - 57 KB [57 KB]  800x600

Wallpaper 1024x768 jpeg - 85 KB [85 KB]  1024x768

Uz augšu

Jubilejas monēta

Commemorative coin

Lai atzīmētu Eiropas Savienības 50. gadadienu, 2007. gada 25. martā eiro zonas valstis izdos 2 eiro monētu, kas attēlo Kapitoliju Romā, kur 1957. gada 25. martā tika parakstīts Romas Līgums. Tā būs pirmā reize, kad kādu monētu izdos visas eiro zonas valstis, lai pieminētu vienu un to pašu notikumu un visām atsevišķās valstīs izdotajām monētām būs viens un tas pats dizains. Vienīgie atšķirīgie elementi, pēc kuriem varēs atšķirt nacionālos variantus, ir uzrakstu valoda un ražotnes zīme. Kopā izdos turpat 90 miljonus monētu.

Uz augšu

Pastmarkas un aploksnes

Portugāles, Grieķijas, Īrijas, Kipras, Lietuvas, Polijas, Francijas, Vācijas, Slovēnijas, Itālijas, Beļģijas un Spānijas pasta iestādes izdos jubilejas pastmarkas.

Portugāles valsts pasts sadarbībā ar Komisijas pārstāvniecību 2007. gada 25. martā izdos speciālu pastmarku ar ES institūciju pieņemto oficiālo logotipu “Kopā kopš 1957. gada“, īpašu aploksni un mazu brošūru.

Pastmarkas

Grieķijas pasta iestādes izdos jubilejas marku ar normālu tirgus vērtību, kas tirgū būs visu 2007. gadu, un tā būs pieejama visiem lietotājiem un nevis tikai filatēlistiem. 

Īrijas pasts par godu Romas Līguma noslēgšanas 50. gadadienai izdos jubilejas marku 55 centu vērtībā. Turklāt filatēlistiem un numismātiem tiks izdots unikāls suvenīrs – pirmās dienas aploksne un zīmogs komplektā ar Centrālās bankas izdotu jubilejas 2 eiro monētu (tikai 5 000 eksemplāros).

Pastmarkas Kipras pasta dienesti ir sagatavojuši un 3. maijā laidīs tirgū gadadienai veltītu zīmogmarku. 

 

Lietuvā 24. martā tiks izdota īpaša aploksne ar logo un gadadienas pastmarku. Lietuvas pasts piedāvās īpašu apzīmogošanas procedūru filatēlistiem.

Pastmarkas

Polijas pasts sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Polijā 25. martā izdos aploksnes ar Romas Līguma parakstīšanas 50. gadadienai veltītu logotipu, šim notikumam veltītu zīmogmarku un pastmarku.

PastmarkasFrancijas pasts atzīmē 50. gadadienu ar zīmogmarku, kas simbolizē fundamentālu Romas Līgumā noteiktu Eiropas ideāla vērtību: solidaritāti.

2007. gadā no marta līdz decembrim Eiropas Komisijas pārstāvniecība Vācijā izmantos īpaši izveidotu pastmarku “Kopā kopš 1957. gada“, kura būs pieejama bez maksas vienkārši pēc pieprasījuma. Marka ar logotipu būs pieejamam arī Esenes filatēlijas salonā no 3. līdz 5. maijam. Piemiņas aploksne kopā ar marku tiks laista pārdošanā svētku pasākumā un būs pieejama visos Vācijas filatēlijas veikalos.

Pastmarkas

Slovēnijas pasts sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Slovēnijā 25. martā izdos īpašu pastmarku ar gadadienas logotipa Slovēnijas versiju (“Kopā kopš 1957. gada“). 

 

 

Pastmarkas

Itālijas pasts, lai pieminētu Romas Līguma 50. gadadienu, izdos divas piemiņas pastmarkas, kas attēlo bruģi pie Kapitolija pils, kur tika parakstīts Līgums.

PastmarkasBeļģijas pasts izdos pastmarku, kas attēlo sešas dibinātājvalstis (Beļģiju, Luksemburgu, Nīderlandi, Franciju, Vāciju un Itāliju), un aploksni ar gadadienas logotipu “Kopā kopš 1957. gada“.

PastmarkasSpānijas pasts pieminēs 50. gadadienu ar īpašu pastmarku, kas attēlo Eiropas karti, kur ES valstis iekrāsotas dažādās krāsās atbilstoši gadam, kad tās iestājās ES.

Uz augšu

Citi

Loterija

Spānijas Nacionālā neredzīgo organizācija (populāras loterijas ONCE izdevēji) organizēs jubilejas loteriju, kurā laimīgās biļetes numurs būs 25 03 1957.

Uz augšu

 

Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums