Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти
Европа празнува! - 50-годишнина на Договора от РимSkip language selection bar (shortcut key=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-годишнина > Специални публикации и продукти

Специални публикации и продукти

 

Публикации

50 пътя напред - най-големите успехи на Европа
50 пътя напред - най-големите успехи на Европа  Тази книжка разказва по привлекателен и развлекателен начин 50 истории за предимствата, които европейската интеграция е донесла и ще продължава да носи на хората в Европа и отвъд границите.

Европа на световната сцена - 50 години външни отношения на Европейската комисия
Европа на световната сцена - 50 години външни отношения на Европейската комисия  Брошура, достъпна и онлайн, която описва на разбираем език развитието и разширяването на четирите основни елемента на външните отношения на ЕС - търговия, помощ за развитие, хуманитарна помощ и външна политика - от подписването на Договора от Рим преди 50 години до днес. Тази публикация е достъпна единствено на английски език.

Статистически портрет на Европейския съюз, 2007 г.
Статистически портрет на Европейския съюз, 2007 г. This Тази публикация е общо въведение в областите и целите на политиките, включени в преамбюла на Договора за ЕИО, както и набор от 50 статистически показателя, показващи развитието в тези области и постиженията през последните 50 години.

Европейски съюз: следващите 50 години
Европейски съюз: следващите 50 години  Това е сбирка от 50 статии от видни мислители и политически деятели от Европа и света. Представители на всички държави-членки на ЕС са участвали в начинанието, а предговорът е дело на немския канцлер, Ангела Меркел, и председателя на Европейската комисия, Жозе Мануел Барозу. Публикацията е по инициатива на проектите Business (Бизнес) и Agora (Агора) на Financial Times (Файненшъл таймс) съвместно с London School of Economics and Political Science (Лондонското училище по икономика и политически науки).

50 години Договор Евратом: време за равносметка
Юбилейна публикация за 50-годишнината от подписването на Договора за атомна енергия. Книгата прави преглед на историческите аспекти на Договора, на начина на прилагане на неговите инструменти през 50-те години на съществуването му и на основните области: развитие на научните изследвания и разпространение на знания, защита на човешкото здраве и околната среда, атомна икономика, ядрена безопасност и използването на ядрени материали за мирни цели, международни отношения. Книгата ще бъде публикувана на немски, английски и френски през пролетта на 2007 г.

Договорът от Рим - 50 години по-късно
Ще бъде издадена юбилейна книга за европейската история и успехите и неуспехите на Римския договор. Книгата ще бъде публикувана на френски и английски език и ще излезе на пазара на 1 януари 2008 г.

Договорите от Рим на първа страница, 23 март 1957 г.
Договорите от Рим на първа страница, 23 март 1957 г. Този сборник, съдържащ заглавните страници на 32 вестника в 15 държави-членки, бе публикуван на вестникарска хартия и във вестникарски формат по случай 40-годишнината на Договорите.

Културното влияние на Европа в Испания
Книга, съставена от 27 статии, написани от 27 представители на културата от всички 27 държави-членки (150 страници с илюстрации). Те споделят впечатленията си, в качеството си на европейски граждани, относно юбилея и, въз основа на познанията си на испанската култура, изразяват мнение по отношение на връзките между Испания и Европейския съюз.

50 години изграждане на Европа
50 години изграждане на Европа Какво трябва да знаем за ЕвропаБрошура, предназначена за учителите и хората, които изграждат общественото мнение в Испания. Обобщава основните теми, касаещи европейската интеграция.

Малки европейски новини за младежи
Малки европейски новини за младежи Шестото издание на периодичното списание на европейска тематика, предназначено за деца между 6 и 12 години, публикувано от представителството на Европейската комисия в Испания, ще бъде посветено на 50-годишнината.

Берлинската декларация
50 години след създаването на Европейския съюз сегашните му лидери се събраха в Берлин през март 2007 г., за да отпразнуват неговия рожден ден. Резултатите от срещата са обобщени в Берлинската декларация – документ, съдържащ виждането за ЕС и очертаващ амбициите за бъдещето на Европа.

Уроци по европейска интеграция
Уроци по европейска интеграция  Тази книга, издадена на литовски, е предназначена за учители, популяризиращи Европа в училищата. Тя ще насърчи учители и ученици в обсъждането на въпроси, свързани с ЕС, и на ролята на Литва в ЕС. Книгата ще се разпространи в училищата.

Отиваме в Брюксел!
Отиваме в Брюксел!  В тази детска книжка, конят на ЕС от Долна Саксония (наречен „Еврогалопо“) посещава институциите на ЕС в Брюксел. Той обяснява с какво се занимават те и как работят. Тази публикация е достъпна единствено на немски.

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет за честване на 50-годишнината на Римския договор
Резолюция на Европейския икономически и социален комитет за честване на 50-годишнината на Римския договор  На 14 март 2007 г. ЕИСК отбеляза 50-тата годишнина на Римския договор, с г-н Макс Коонщам, бивш секретар на Върховния орган на Европейската общност за въглища и стомана и сътрудник на Жан Моне. По този повод пленарното заседание на ЕИСК прие с единодушие резолюция.

Манифест на ECAS: 10 реформи за 50-тия юбилей на Договора от Рим
Европейската службата за гражданско действие (ECAS) публикува манифест, съставен от 10 точки, призоваващ за широк кръг от реформи в ЕС. Асоциацията твърди, че е направен преход от икономическата Европа от Договора от Рим към гражданска Европа. Този документ от 5 страници е достъпен само на английски.

Специална притурка по случай юбилея на ЕС
Притурка, посветена на постиженията на Европейската общност за 50 и на Естония за три години в ЕС, ще бъде разпространена с естонски и руски всекидневници на 22 март 2007 г.

50 години ЕС: специален репортаж
48 страници от седмичника „Нюзуик“ в Полша ще бъдат посветени на историята на Договора от Рим и на тригодишното членство на Полша в ЕС.

Идентичността на Стария континент и бъдещето на европейския проект
Книга с есета от известни полски академици. Книгата ще представи полските идеи за произхода и бъдещето на Европейския съюз и за ролята на Полша в него през следващите 50 години. Само на полски.

Европейската идея в Полша през XX век
Тази книга представя най-важните полски интелектуалци и политици на XX век и приноса им към философията на европейската интеграция. Само на полски.

Книжка за деца
Да направим ЕС по-близък до децата! Книжката, съставена от информационното бюро на Европейския парламент в Будапеща, съдържа пъзели, стикери, въпросници и други игри, посветени на Европейския съюз за най-младите граждани на Европа. Тя ще се разпространява по панаири, изложби и в училищата от средата на септември. Само на унгарски.

Европейски икономически новини: 50 години икономическа интеграция
Специално издание на списанието на Европейската комисия European Economy News („Европейски икономически новини“), посветено на интеграцията между европейските икономики. Броят разглежда някои от най-важните теми в ЕС, като правото на гражданите да живеят и работят навсякъде в Европа, единната валута и единния пазар. Само на английски.

50 aastat ühinemist (50 години интеграция)
Тази специална притурка на естонски и руски език бе публикувана като част от всекидневниците в Естония през март по случай юбилея на Договора от Рим. Притурката съдържа статии по различни европейски въпроси с участието на национални и европейски политици.

Европейски социален фонд: 50 години инвестиции в хората - книга по повод 50-годишния юбилей
По повод 50-та годишнина на Европейския социален фонд (ЕСФ) Европейската комисия публикува книга с илюстрации, описваща дейността на ЕСФ през изминалия половин век. Книгата е достъпна на английски, френски и немски. Освен това е публикувана и брошура на 23 езика, която предоставя основна обща информация за ЕСФ.

Европейската комисия 1958-72 г.– История и спомени
Тази публикация е едновременно исторически документ и спомен за първите години на Европейската комисия преди първото разширяване. Книгата е написана от европейски историци въз основа на спомените на близо 120 души от онова време. Тя показва създаването на Комисията, първите й трудности и нейното политическо и административно развитие. На английски, френски, немски, италиански и холандски.

Съвместен изследователски център - 50 години наука в Европа
Тази публикация е обзор на 50-те години, през които съществува Съвместният изследователски център - от споменаването му през 1957 г. в Договора за Евратом до днешната му роля на водещ център за наука и технология в Съюза. Публикацията е достъпна само на английски.

Основни публикации

Панорама на ЕС
Панорама на ЕС Тази брошура е кратко въведение в основните достижения и политики на ЕС. Включва карта на Европа.

Европа в 12 урока
Европа в 12 урока Тази брошура предоставя подробен преглед на целта на ЕС, защо и как е създаден, как функционира и какво е постигнал за гражданите.

Други публикации

EU Bookshop
EU Bookshop (книжарницата на ЕС) е онлайн услуга, която предоставя достъп до публикации на институциите, агенциите и другите органи на ЕС. Освен онлайн книжарница тази служба предлага онлайн каталог и архив на всички публикации за ЕС.

Easy Reading Corner
Тук ще намерите брошури, в които се обяснява възможно най-просто какво представлява Европейският съюз и с какво се занимава, както и карти, плакати, картички и брошури за ЕС за младежи.

top

Уебсайтове

Договор от Рим
Договор от Рим Този уебсайт, посветен на 50-годишнината на Договора от Рим и създаден от френското правителство, съдържа исторически документи, като например видеозаписи и снимки, и представя историята на Европейския съюз. На уебсайта ще намерите също така послания от важни европейски личности и списък на честванията във Франция.

Insieme dal 1957
Представителството на Европейската комисия в Италия е посветило специална част от своя уебсайт, наречена „Insieme dal 1957“ (Заедно от 1957 г.), на някои важни юбилеи през 2007 г.: 50-годишнината от подписването на Римските договори; 100-годишнината от рождението на Алтиеро Спинели; 20 години от началото на програмата Еразмус и 30 години Европейски университетски институт.

Честване на Европа в Брюксел през 2007 г.
Този уебсайт, създаден от Бюрото по туризъм, предоставя информация за честванията в Брюксел през 2007 г.

Europafest
На този уебсайт германското правителство рекламира събитията в Германия на 24 и 25 март. На сайта ще намерите и информация за историята на ЕС.

Euros du village
На този уебсайт е открита специална секция по повод 50-годишнината на Договора от Рим, включваща видеоинтервюта с видни европейци относно техните виждания за бъдещето на Европа, техния опит и тяхната европейска мечта.

Vivieuropa
Този уебсайт е дело на Отдела за политики на ЕС към кабинета на премиера на Италия и предоставя информация за институциите, програмите, услугите и субсидиите на ЕС, като подчертава как ЕС е подобрил качеството на живот на своите граждани.

50-годишнината в Ирландия
50-годишнината в Ирландия Ирландското министерство на външните работи е посветило специална част от своя уебсайт на 50-годишнината и на честванията, организирани по случая в страната.

 

Fra de Seks til de 27 (от Шестте до 27-те)
Датски уебсайт за историята на отношенията на Дания с ЕС от гледна точка на датските вестници.

top

Видеоматериали

В аудио-визуалната служба на ЕС можете да намерите видеоматериали, представящи ключови събития от изграждането на Европа.

50 години европейски научни изследвания
50 години европейски научни изследвания Този видеоматериал разглежда европейските научноизследователски постижения през последните 50 години, като например създаването на GSM-стандарта за мобилни телефони, разработването на световната интернет мрежа (WorldWideWeb) и най-голямата в света физична лаборатория за елементарни частици. Видеоматериалът е бил показан по EuroNews и е достъпен онлайн на седем езика.

Видеоклипове за програма МЕДИА
Видеоклипове за програма МЕДИА Тези пет видеоклипа съдържат сцени от европейски кинохитове като „Европудинг“, „Сбогом, Ленин“, „Невероятната съдба на Амели Пулен“, „Пианистът“, „Били Елиът“, „Морето отвътре“, „Животът е прекрасен“ и други, създадени с подкрепата на МЕДИА – програмата на ЕС за подпомагане на европейската аудиовизуална индустрия. Клиповете са достъпни на DVD на всичките 23 официални езика на ЕС, както и онлайн.

Европейският парламент и европейското изграждане
Видеоматериалът показва най-забележителните моменти от историята на ЕС – от Втората световна война до проекта за конституция през 2006 г. Изберете периода, от който се интересувате, и вижте със собствените си очи какво се е случвало в Европа по това време.

Видеоматериали за околната среда
Видеоматериали за околната среда Разглежда се миналото, настоящето и бъдещето в ЕС на следните екологични сфери: въздух, вода, отпадъци, природа и биологично разнообразие, химикали и климатични промени.

 

DVD "Европа се нуждае от вашите виждания"
Това DVD съдържа избрани моменти от творческия конкурс „Виждането на младите европейци“ (Youropean vision), инициатива на представителството на Европейската комисия в Германия. Как виждат младите хора бъдещето на „тяхната“ Европа? Студенти от дванадесет града на Германия реализираха собствени видеопродукции, за да покажат своето виждане за Европа.

50 от хора!
50 от хора! По случай 50-тия юбилей на ЕС над 900 служители на Европейската комисия се събраха на едно място, за да образуват числото 50 от хора. Събитието бе заснето и илюстрирано от 40-секунден видеоклип.

EU Tube - Sharing the sights and sounds of Europe
EU Tube, каналът на ЕС в уебсайта YouTube – един от най-популярните форуми за видеоматериали, показва съдържа видеоматериали за кампании на ЕС, интервюта, дебати, конкретни примери за прилагането на законите на ЕС и още много неща. Видеоматериалите са на различни езици, като зрителите могат да публикуват коментари за тях.

top

Плакати и картички

Плакат с хронологията на ЕС
Плакат с хронологията на ЕС Плакатът „Европа в движение – история на ЕС“ е във формат А1 (59,4 x 84 см) и представя хронологията на ЕС и други общи исторически събития от Втората световна война насам.

Плакат с юбилейното лого "Заедно от 1957"
Плакатът е във формат А2 (42 x 59,4 см), отпечатан на 23 езика. Можете да го намерите и в информационните пунктове Europe Direct и в представителствата.

Картичка с юбилейното лого "Заедно от 1957"
Картичка с юбилейното лого "Заедно от 1957" Можете да я намерите и в информационните пунктове Europe Direct и в представителствата.

Хронология на екологичните инициативи на ЕС
Този плакат показва „линията на времето“ на 50 години опазване на околната среда в Европа.

Плакат, изобразяващ основните етапи от развитието на ЕС през последните 50 години
Плакат, изобразяващ основните етапи от развитието на ЕС през последните 50 години Цветен плакат с размери 69x91 cm, дело на информационното бюро на Европейския парламент в Будапеща. Плакатът представя основните етапи на европейската интеграция и разширяване и съдържа кратко описание на Договора от Рим, както и красиви карти на Европа, изобразяващи седалищата на институциите, органите и агенциите на ЕС. Плакатът съдържа и любопитни факти за ЕС (като например селището с най-дълго име) и списък на официалните езици. Само на английски и унгарски.

top

Фонове

За да изтеглите този фон, щракнете върху изображението. Имате избор между два размера: голям (1024x768) и малък (800x600).

Фонове 800x600 jpeg - 57 KB [57 KB]  800x600

Фонове 1024x768 jpeg - 85 KB [85 KB]  1024x768

top

Юбилейна монета

Юбилейна монета

По случай юбилея на ЕС на 25 март 2007 г. всички държави от еврозоната ще пуснат в обращение монета от 2 евро с изображение на Пиаца дел Кампидолио в Рим, където на същата тази дата е подписан Договорът от Рим. За първи път всички държави от еврозоната пускат монета по един и същ повод и с еднакво изображение на обратната страна. Единствената разлика между националните версии ще бъдат езикът на легендата и печатът на монетния двор. Ще бъдат изсечени общо около 90 милиона монети.

top

Марки и пликове

Португалските, гръцките, ирландските, кипърските, литовските, полските, германските, словенските, италианските, белгийските и испанските пощенски служби ще отпечатат юбилейни марки.

На 25 март 2007 г. държавните пощи в Португалия съвместно с представителството на Комисията ще отпечатат специална марка с логото „Заедно от 1957“, прието от европейските институции, както и специален плик и малка брошура.

Марки

Гръцките пощи ще пуснат в обращение през 2007 г. юбилейна пощенска марка с нормална търговска стойност, за всички потребители на пощенски услуги, а не само за филателистите.

 

Ирландските пощи ще издадат 55-центова марка по случай 50-годишнината от Договора от Рим. Предстои издаването и на рядък сувенирен Филателен нумизматичен плик (ще бъдат издадени само 5000 бройки), придружен от специална юбилейна монета от 2 евро, проектирана от Централната банка.

Марки Кипърските пощи също са подготвили юбилейна пощенска марка за пускане в обращение на 3 май.

 

 

На 24 март в Литва ще бъдат пуснати в обращение специален плик с логото и специална марка по случай годишнината. За филателистите ще бъде организирана специална „маркова“ процедура в пощите на Литва.

Марки

На 25 март полските пощи със съдействието на представителството на Европейската комисия в Полша ще издадат специален пощенски плик с логото на 50-годишнината, специална пощенска марка и специално пощенско клеймо.

МаркиФренските пощи честват 50-годишнината с марка, символизираща ценността, за която се смята, че е в основата на европейския идеал, довел до създаването на Договора от Рим – солидарността.

От март до декември 2007 г. представителството на Европейската комисия в Германия ще използва специално създадено пощенско клеймо „Заедно от 1957 г.“, което ще може да се получи безплатно при поискване. Пощенско клеймо с логото ще присъства и на панаира на марката в Есен от 3 до 5 май. По време на панаира и във всички германски филателни магазини ще се продават юбилейни пликове с юбилейната марка.

Марки

На 25 март словенските пощи в сътрудничество с представителството на комисията в Словения ще издадат специална марка със словенската версия на юбилейното лого „Заедно от 1957 г.“.

 

 

Марки

Италианските пощи ще издадат две юбилейни марки с изображение на паважа пред Палацо дел Кампидолио, където е бил подписан Договора от Рим.

МаркиБелгийските пощи ще издадат марка изобразяваща шестте държави основателки (Белгия, Люксембург, Нидерландия, Франция, Германия и Италия) и плик с юбилейното лого.

Марки The Испанските пощи ще отбележат юбилея със специална марка с карта на Европа, на която държавите от ЕС са оцветени в различни цветове според годината на присъединяване.

top

Други

Лотария

Испанската национална организация за слепите (организатор на популярната лотария – ONCE) ще пусне юбилеен лотариен билет с номер: 25.03.1957.

top

 

Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти | Начало на страницата