Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt
Święto Europy - 50. rocznica Traktatu RzymskiegoPomiń pasek wyboru języka (skrót klawiaturowy=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. rocznica > Publikacje i przedmioty okolicznościowe

Publikacje i przedmioty okolicznościowe

 

Publikacje

50 ways forward - Europe's best successes (50 dróg naprzód - Największe sukcesy UE)
50 ways forward - Europe's best successes  Zawierająca 50 historii książeczka opowiada w zabawny i ciekawy sposób o tym, jak integracja europejska pozytywnie wpłynęła i nadal wpływa na życie mieszkańców Europy i ludzi na całym świecie

 

Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service (Europa w świecie – 50 lat służb zewnętrznych Komisji Europejskiej)
Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service  Dostępna również w Internecie broszura w przystępny sposób opowiada o tym, jak powstały i jak się rozwijały cztery podstawowe wymiary stosunków zewnętrznych UE – handel, pomoc na rzecz rozwoju, pomoc humanitarna oraz polityka zagraniczna – od czasu podpisania Traktatu Rzymskiego przed pięćdziesięciu laty. Publikacja dostępna tylko w języku angielskim.

Statistical portrait of the European Union 2007 (Statystyczny portret Unii Europejskiej 2007)
Statistical portrait of the European Union 2007 Publikacja stanowi ogólne wprowadzenie do tematyki związanej z obszarami działalności i celami wymienionymi w preambule do Traktatu EWG oraz zestaw pięćdziesięciu wskaźników statystycznych, na podstawie których można określić, jak rozwijały się obszary działalności UE i co osiągnięto podczas minionego pięćdziesięciolecia.

European Union: the next 50 Years (Unia Europejska: kolejne 50 lat)
European Union: the next 50 Years  Zbiór pięćdziesięciu artykułów autorstwa wiodących naukowców i decydentów z Europy i spoza jej granic. Zawiera on artykuły napisane przez przedstawicieli wszystkich państw członkowskich UE, a autorami słowa wstępnego są kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Publikacja powstała z inicjatywy Financial Times Business i Agora Projects we współpracy z London School of Economics and Political Science.

50 Years Euratom Treaty: Un temps pour le bilan (Pięćdziesiąta rocznica podpisania Traktatu Euratom: czas na podsumowanie)
Publikacja upamiętniająca pięćdziesiątą rocznicę podpisania Traktatu Euratom. Zawiera ona przegląd aspektów traktatu w ujęciu historycznym, informacje o tym, jak w ciągu minionego pięćdziesięciolecia wprowadzano w życie zawarte w nim instrumenty oraz o najważniejszych obszarach, jakie obejmuje: rozwoju badań naukowych, rozpowszechnianiu wiedzy, ochronie zdrowia i środowiska, gospodarce nuklearnej, zabezpieczeniach nuklearnych, pokojowym wykorzystaniu materiałów jądrowych oraz stosunkach międzynarodowych. Publikacja dostępna w językach francuskim, angielskim i niemieckim.

The Rome Treaty, 50 years on (Traktat Rzymski 50 lat później)
Publikacja upamiętniająca pięćdziesiąt lat historii UE i przedstawiająca osiągnięcia oraz niedoskonałości Traktatu Rzymskiego. W przygotowaniu. Zostanie ona opublikowana 1 stycznia 2008 r. w językach angielskim i francuskim

The Treaties of Rome and the headlines, 25.3.1957 (Traktaty Rzymskie na pierwszych stronach gazet, 25.3.1957)
Traktaty Rzymskie na pierwszych stronach gazet, 25.3.1957 Publikacja po raz pierwszy wydana na czterdziestolecie podpisania Traktatów Rzymskich zawiera strony tytułowe 32 gazet z 15 państw członkowskich.

Cultural Reflections of Europe on Spain (Rozważania na temat kultury Hiszpanii w Europie)
Ilustrowana publikacja zawierająca 27 artykułów autorstwa 27 przedstawicieli świata kultury z 27 państw członkowskich UE (150 stron). Autorzy, jako obywatele UE świętujący jej pięćdziesięciolecie oraz jako osoby posiadające pewną wiedze na temat kultury hiszpańskiej, wypowiadają się na temat powiązań Hiszpanii z Unią Europejską.

50 years building Europe (50 lat integracji europejskiej) - To, co zawsze chcieliście wiedzieć o Europie
50 lat integracji europejskiej Broszura przeznaczona dla nauczycieli i innych liderów opinii w Hiszpanii zawiera podsumowanie najważniejszych tematów związanych z integracją europejską.

Deklaracja Berlińska
Pięćdziesiąt lat po utworzeniu Unii Europejskiej w marcu 2007 r. jej aktualni przywódcy zgromadzili się w Berlinie na uroczystościach związanych z tą rocznicą. Podsumowanie wyników spotkania stanowi Deklaracja Berlińska, dokument dotyczący wizji dalszego rozwoju UE, jej ambicji na przyszłości oraz przyszłości Europy.

Tiny news on Europe for young people (O Europie dla dzieci)
O Europie dla dzieci Szóste wydanie magazynu dotycz?cego spraw europejskich i przeznaczonego dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, wydawanego przez reprezentacj? Komisji Europejskiej w Hiszpanii po?wi?cone b?dzie pi??dziesi?cioleciu UE.

Lekcje na temat integracji europejskiej
Lekcje na temat integracji europejskiej  Książka w języku litewskim przeznaczona jest dla nauczycieli przybliżających młodzieży szkolnej zagadnienia związane z UE. Zachęca ona nauczycieli i uczniów do dyskusji na temat spraw europejskich i roli Litwy w UE. Książki zostaną przekazane szkołom.

Jedziemy do Brukseli!
Jedziemy do Brukseli!  Książeczka opowiada o tym, jak unijny konik z Dolnej Saksonii, imieniem Eurogaloppo, jedzie do Brukseli, aby zobaczyć instytucje UE. Tłumaczy on dzieciom, czym zajmują się instytucje i jak działają. Publikacja dostępna tylko w języku niemieckim.

 

European Economic and Social Committee resolution to celebrate the 50th anniversary of the Treaty of Rome
European Economic and Social Committee resolution to celebrate the 50th anniversary of the Treaty of Rome  On 14 March 2007 the EESC celebrated the 50th anniversary of the Treaty of Rome, with Mr Max Kohnstamm, former Secretary of the High Authority of the Coal and Steel Community and assistant to Jean Monnet. At the occasion, the EESC Plenary Session unanimously adopted a Resolution.

ECAS Manifesto: 10Cs for the 50th anniversary of the Treaty of Rome (Dziesięć „C” na pięćdziesięciolecie Traktatu Rzymskiego)
European Citizen Action Service (ECAS) opublikowała złożony z dziesięciu punktów manifest wzywający do przeprowadzenia na szczeblu UE szeregu reform. Organizacja ta uważa, że Europa gospodarcza z Traktatu Rzymskiego powinna przerodzić się w Europę obywateli. Ten pięciostronicowy dokument dostępny jest w języku angielskim.

Specjalny dodatek z okazji 50. rocznicy UE
Dodatek poświęcony osiągnięciom, jakich w ciągu 50 lat dokonała Wspólnota Europejska, a w ciągu trzech lat Estonia, będzie rozprowadzany z estońskimi i rosyjskimi dziennikami w dniu 22 marca 2007 r.

Wkładka z okazji pięćdziesięciolecia UE
Z okazji rocznicy polskie wydanie tygodnika Newsweek poświęci 48 stron historii Traktatów Rzymskich oraz przystąpieniu Polski do UE.

Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego
Na łamach książki najwybitniejsi polscy naukowcy i publicyści rozważają kwestie tożsamości Europy, jej historii i jej przyszłości, oraz roli Polski w UE podczas kolejnych pięćdziesięciu lat. Dostępna tylko po polsku.

O jedność Europy. Polska myśl europejska w XX wieku
Książka ukazująca najważniejszych polskich myślicieli i polityków, którzy w XX stuleciu głosili potrzebę ścisłej współpracy państw i narodów Europy. Dostępna tylko po polsku.

Książeczka dla dzieci
Opowiedzmy dzieciom o UE! W książeczce wydanej przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Budapeszcie najmłodsi obywatele Europy znajdą łamigłówki, naklejki, kwizy, gry na temat UE i inne atrakcje. Od połowy września publikacja będzie rozprowadzana podczas targów i wystaw oraz w szkołach. Dostępna tylko po węgiersku.

European Economy News: 50 years of economic integration (50 lat integracji gospodarczej)
Specjalne wydanie European Economy News, magazynu wydawanego przez Komisję i poświęconego integracji gospodarki europejskiej. W czasopiśmie poruszono niektóre z głównych tematów związanych z UE, jak np. prawo do zamieszkania i pracy w jakimkolwiek kraju UE, wspólna waluta czy jednolity rynek. Magazyn dostępny tylko po angielsku.

50 aastat ühinemist (50 lat integracji)
Z okazji rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego w marcu w Estonii wydano specjalną wkładkę do dzienników, dostępną w językach estońskim i rosyjskim . Dodatek zawierał artykuły na tematy europejskie oraz opinie europejskich i krajowych polityków.

Európsky sociálny fond: 50 rokov investovania do ľudí – Kniha pri príležitosti 50. výročia
Z okazji pięćdziesięciolecia Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja Europejska opublikowała książkę z ilustracjami opisującą działalność EFS w ciągu minionego półwiecza. Publikacja jest dostępna w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Ponadto opublikowano broszurę zawierającą podstawowe informacje na temat EFS dostępną w 23 językach.

Komisja Europejska, 1958-72 – Historia i wspomnienia
Publikacja stanowi zarówno opracowanie historyczne dotyczące okresu od chwili powstania Komisji Europejskiej do momentu przed pierwszym rozszerzeniem, jak i zapis osobistych doświadczeń. Europejscy historycy opracowali książkę w oparciu i wspomnienia około 120 osób, które w tamtym okresie miały związek z Komisją. Jest to źródło, z którego można dowiedzieć się, jak narodziła się Komisja, jakim wyzwaniom musiała w początkowym okresie stawić czoła i jak wyglądały kolejne etapy jej rozwoju politycznego i administracyjnego. Publikacja dostępna w językach angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i niderlandzkim.

Joint Research Center - 50 years of science in Europe (Wspólny Ośrodek Badawczy – 50 lat współpracy w dziedzinie nauki w Europie)
Przegląd 50 lat działalności Wspólnego Ośrodka Badawczego (JRC) – od czasów wzmianki w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (1957 r.) po dzień dzisiejszy, gdy JRC stanowi ośrodek referencyjny Unii w zakresie nauki i technologii. Publikacja dostępna tylko w języku angielskim.

Publikacje towarzyszące

Panorama Unii Europejskiej
Panorama Unii Europejskiej Broszura stanowiąca krótkie wprowadzenie do najważniejszych informacji na temat UE, jej osiągnięć i obszarów działalności. Zawiera mapę Europy.

Europa w 12 lekcjach
Europa w 12 lekcjach Broszura przedstawia w zarysie cele UE, Mówi o tym, dlaczego i jak powstała, opisuje funkcjonowanie UE i podsumowuje korzyści, jakie z jej istnienia odnoszą obywatele.

Więcej publikacji

EU Bookshop
EU Bookshop to internetowa księgarnia umożliwiająca dostęp do publikacji wydawanych przez instytucje, agencje oraz inne organy UE. EU Bookshop umożliwia też korzystanie z katalogu online oraz z archiwum wszystkich publikacji UE

Kącik przyjemnej lektury
Tutaj można znaleźć broszury, które w wyjątkowo przystępny sposób wyjaśniają czym jest i co robi Unia Europejska, jak również mapy, plakaty, pocztówki oraz przeznaczone dla młodzieży broszury na temat UE.

top

Strony internetowe

Traité de Rome (Traktat Rzymski)
Traité de Rome (Traktat Rzymski) Strona poświęcona 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego, uruchomiona przez rząd Francji, zawiera dokumenty, takie jak nagrania i pliki wideo oraz zdjęcia ilustrujące historię Unii Europejskiej. Zawiera również wypowiedzi najsłynniejszych europejskich osobistości oraz listę wydarzeń odbywających się we Francji.

Insieme dal 1957 (Razem od 1957)
Reprezentacja Komisji Europejskiej we Włoszech stworzyła specjalną sekcję na swojej stronie „Insieme dal 1957” (Razem od 1957), w całości poświęconą najważniejszym rocznicom, jakie przypadają w roku 2007: 50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, stuleciu urodzin Altiero Spinellego, dwudziestoleciu programu Erasmus i trzydziestoleciu Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego.

Celebrating Europe in Brussels in 2007 (Święto Europy w Brukseli)
Strona stworzona przez biuro turystyki i kongresów zawiera informacje na temat uroczystości, jakie w roku 2007 odbywają się w Brukseli.

Europafest
Rząd Niemiec przygotował stronę internetową, której celem jest promowanie wydarzeń, jakie odbędą się w Niemczech 24 i 25 marca. Strona zawiera też informacje na temat historii UE.

Strona Euros du village
Strona zawiera specjalną sekcję poświęconą 50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Zawiera wywiady ze słynnymi Europejczykami dotyczące ich wizji przyszłości Europy, ich doświadczeń oraz marzeń związanych z integracją europejską.

Vivieuropa
Departament do spraw europejskich kancelarii premiera Włoch uruchomił nową stronę internetową zawierającą informacje na temat instytucji UE, wspólnotowych programów, usług i funduszy. Strona mówi również o tym, jak dzięki integracji poprawiła się jakość życia obywateli UE.

Obchody pięćdziesięciolecia UE w Irlandii
Obchody pięćdziesięciolecia UE w Irlandii Ministerstwo spraw zagranicznych Irlandii dodało na swojej stronie internetowej specjalną sekcję poświęconą 50. rocznicy. Jej tematem są związane z rocznicą uroczystości odbywające się w Irlandii.

 

Fra de Seks til de 27 (Z 6 do 27)
Duńska strona internetowa przedstawia historię stosunków Danii z UE w oparciu o główne strony duńskich gazet.

top

Filmy wideo

Na stronie Biblioteki audiowizualnej UE można znaleźć kilka filmów poświęconych najważniejszym etapom procesu integracji europejskiej.

50 lat badań naukowych w Europie
50 lat badań naukowych w Europi Filmy wideo mówiące o takich osiągnięciach europejskich badań naukowych w ciągu minionego pięćdziesięciolecia, jak stworzenie wspólnego standardu GSM w dziedzinie telefonii komórkowej, doskonalenie WorldWideWeb oraz zbudowanie największego na świecie laboratorium fizyki molekularnej. Film był nadawany przez EuroNews i jest dostępny on-line w siedmiu językach.

Wideo na temat programu MEDIA
Wideo na temat programu MEDIA Pięć plików wideo, które zawierają fragmenty europejskich hitów kinowych, które otrzymały wsparcie z programu MEDIA, który promuje europejski sektor audiowizualny. Były to między innymi „Smak życia”, „Goodbye Lenin”, „Amelia”, „Pianista”, „Billy Elliot”, „W stronę morza” i „Życie jest piękne”. Wideoklipy są dostępne na DVD w 23 językach urzędowych UE oraz on-line.

EU Tube – Zobaczyć Europę i jej posłuchać
EU Tube, czyli europejski kanał na stronie YouTube będącej popularnym forum wymiany plików wideo, prezentuje krótkie filmy na temat kampanii prowadzonych przez UE, wywiady, relacje z debat, konkretne przykłady stosowania prawa UE i wiele innych. Pliki dostępne są w różnych językach, a internauci mają możliwość zamieszczania na stronie swoich komentarzy.

Filmy na temat środowiska
Filmy na temat środowiska Pakiet materiałów dokumentalnych (czas trwania: od 2 do 5 min.) umożliwiający przedstawicielom mediów zapoznanie się z osiągnięciami europejskiej polityki w dziedzinie ochrony środowiska w ciągu minionego pięćdziesięciolecia. Minione, aktualne i przyszłe działania UE w tej dziedzinie ilustrują materiały podzielone na następujące grupy tematyczne: powietrze, woda, odpady, przyroda i różnorodność biologiczna, ochrona ludności, substancje chemiczne i zmiany klimatu.

DVD “Europe needs your visions“ (Europa potrzebuje Twojej wizji)
DVD zawierające najciekawsze prace zgłoszone w ramach konkursu dla młodzieży, zatytułowanego „Youropean vision” i zorganizowanego przez Reprezentację Komisji Europejskiej w Niemczech. Jak młodzi ludzie postrzegają przyszłość „swojej Europy”? Uczniowie z dwunastu niemieckich miast nakręcili filmy będące wyrazem ich wizji Europy.

Wideo - “50 lat“
Wideo – „50 lat“ Z okazji pięćdziesiątych urodzin UE ponad 900 urzędników Komisji Europejskiej zebrało się na placu i uformowało szyk w kształcie liczby 50. Wydarzenie sfilmowano i stworzono 40-sekudowy klip wideo.


Parlament Europejski i integracja europejska
Tematem filmu są pamiętne momenty europejskiej historii współczesnej, od II czasów Wojny Światowej, aż do projektu konstytucji w roku 2006. Wystarczy wybrać interesującą nas epokę, aby na własne oczy zobaczyć, co wówczas działo się w Europie.

top

Plakaty i pocztówki

Plansza na temat historii UE
Plansza na temat historii UE Plansza poświęcona historii UE „Europe on the move – the story of the EU” w formacie A1 (59.4 x 84 cm) przedstawia wydarzenia z historii UE na tle powojennej historii powszechnej

Plakat z logo urodzinowym „Razem od 1957”
Plakat w formacie A2 (42 x 59.4 cm) dostępny w 23 wersjach językowych. Dostępny również w punktach Europe Direct oraz w reprezentacjach.

Pocztówka z logo urodzinowym „Razem od 1957”
Pocztówka z logo urodzinowym „Razem od 1957” Dostępna również w punktach Europe Direct oraz w reprezentacjach.

Plakat na temat działań UE w dziedzinie ochrony środowiska
Plakat ilustruje działania podejmowane przez UE w dziedzinie ochrony środowiska w ciągu minionego pięćdziesięciolecia.

Plakat na temat pięćdziesięciolecia UE
Plakat na temat pięćdziesięciolecia UE Kolorowy plakat, 69x91 cm, wydany przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Budapeszcie, ilustruje najważniejsze etapy integracji europejskiej. Zawiera krótki opis traktatów rzymskich oraz fantastyczne mapki, na których zaznaczono siedziby instytucji, organów i agencji UE. Plakat podaje również ciekawostki na temat UE (min. najdłuższa nazwa miejscowości) oraz listę języków urzędowych. Dostępny jedynie po angielsku i węgiersku.

top

Tapety

Aby pobrać tapetę wystarczy kliknąć na ikonkę. Dostępne są dwa rozmiary: duży (1024x768) i mały (800x600).

Wallpaper 800x600 jpeg - 57 KB [57 KB]

Wallpaper 1024x768 jpeg - 85 KB [85 KB]

top

Moneta pamiątkowa

Commemorative coin

Z okazji pięćdziesięciolecia Unii Europejskiej 25 marca państwa członkowskie należące do strefy euro wydały wspólną monetę okolicznościową o nominale €2 coin przedstawiającą Plac Kapitoliński w Rzymie – miejsce, gdzie 25 marca 1957 r. podpisano traktaty rzymskie. Po raz pierwszy w historii wszystkie kraje strefy euro wydały wspólną monetę okolicznościową. Krajowe rewersy oparte są na wspólnym dla wszystkich państw projekcie, a jedynymi elementami wyróżniającymi są język legendy i znak mennicy. W sumie wybito prawie 90 mln monet.

top

Znaczki i koperty

Urzędy pocztowe Portugalii, Grecji, Irlandii, Cypru, Litwy, Polski, Francji, Niemiec, Słowenii, Włoch, Belgii i Hiszpanii wydadzą znaczki okolicznościowe.

Poczta portugalska we współpracy z Reprezentacją Komisji wydała w dniu 25 marca 2007 r. specjalny znaczek przedstawiający wybrane przez instytucje UE logo „Razem od 1957”, specjalną kopertę i niewielką ulotkę.

Znaczki

Poczta grecka wyda znaczek okolicznościowy o zwykłej wartości handlowej, przeznaczony nie tylko dla filatelistów, lecz wszystkich użytkowników usług pocztowych, który będzie używany przez cały rok 2007.

 

Poczta irlandzka wyda znaczek za 55 centów z okazji pięćdziesiątej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Planuje się również wydanie pamiątkowych kopert numizmatycznych (zaledwie 5 tys.), które towarzyszą specjalnej monecie okolicznościowej o wartości 2 euro, wydanej przez Bank Centralny.

Znaczki 3 maja poczta cypryjska wprowadzi do obiegu okolicznościowy znaczek

 

 

Na Litwie specjalna koperta, ozdobiona logo i znaczkiem okolicznościowym, została wydana w dniu 24 marca.Poczta litewska organizuje specjalną imprezę z myślą o filatelistach.

Znaczki

25 marca poczta polska wydała kopertę z logo 50. rocznicy Traktatów Rzymskich z okolicznościowym znaczkiem i specjalną pieczątką, będące owocem współpracy z reprezentacją Komisji Europejskiej w Polsce.

ZnaczkiPoczta francuska wydała z okazji pięćdziesięciolecia znaczek symbolizujący jedną z nadrzędnych wartości UE leżącą u podstaw integracji europejskiej – solidarność.

Od marca do grudnia 2007 reprezentacja Komisji Europejskiej w Niemczech używa specjalnego stempla pocztowego z napisem „Razem od 1957”. Na targach pocztowych, które odbędą się w Essen w dniach 3-5 maja można będzie skorzystać ze specjalnej pieczątki z urodzinowym logo. Podczas targów w urzędach pocztowych i sklepach filatelistycznych w całych Niemczech można będzie kupić okolicznościowe koperty i specjalne znaczki.

Znaczki

25 marca reprezentacja Komisji Europejskiej w Słowenii wraz z pocztą słoweńską wydała specjalny znaczek ze słoweńską wersją urodzinowego logo „Razem od 1957”.

 

 

 

 

Znaczki

Poczta włoska wydała też dwa znaczki okolicznościowe z okazji pięćdziesięciolecia traktatów rzymskich, przedstawiające Plac Kapitoliński w Rzymie, gdzie podpisano traktaty.

 

ZnaczkiPoczta belgijska wydała znaczek upamiętniający sześć założycielskich państw członkowskich (Belgię, Francję, Luksemburg, Holandię, Niemcy i Włochy) oraz kopertę z urodzinowym logo „Razem od 1957”.

 

 

ZnaczkiPoczta hiszpańska wydała z tej okazji specjalny znaczek, na którym figuruje mapa Europy, a poszczególne państwa zaznaczone są różnymi kolorami w zależności od roku przystąpienia do UE.

top

Inne

Loteria

Hiszpańska Krajowa Organizacja Niewidomych (organizator popularnej loterii ONCE) wyda okolicznościowy los na loterię z numerem 25.03.1957

top
Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt | Początek strony