Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt
Európa oslavuje! - 50. výročie Rímskej zmluvyPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. výročie > Špeciálne publikácie a produkty

Publikácie a produkty

 

Publikácie

Pokrok na 50 spôsobov - najväčšie úspechy Európy
50 ways forward - Europe's best successes  Cieľom tejto brožúrky je priblížiť vám pútavým a zábavným spôsobom 50 príbehov o tom, aký úžitok mali a ešte v budúcnosti môžu mať ľudia z Európy a iných častí sveta z európskej spolupráce.

 

Priblíženie Európy svetu - 50 rokov útvaru vonkajšej služby Európskej komisie
Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service  Brožúrka, k dispozícii aj on-line, ktorá jasne a zrozumiteľne opisuje vývoj a rozšírenie štyroch základných prvkov vonkajších vzťahov EÚ – obchodu, rozvojovej pomoci, humanitárnej pomoci a zahraničnej politiky – od podpísania Rímskej zmluvy pred 50 rokmi. Táto publikácia je k dispozícii len v angličtine.

Štatistický obraz Európskej únie 2007
Statistical portrait of the European Union 2007 V tejto publikácii nájdete všeobecný úvod k oblastiam politík a cieľom uvedeným v predhovore k Zmluve o EHS a tiež súbor 50 štatistických ukazovateľov, ktoré dokazujú, aký rozvoj bol zaznamenaný v jednotlivých oblastiach a čo sa za 50 rokov dosiahlo.

Európska únia: ďalších päťdesiat rokov
European Union: the next 50 Years  Publikácia s 50 článkami od popredných mysliteľov a politických činiteľov z celej Európy i sveta. Obsahuje príspevky od osobností zo všetkých členských štátov EÚ a úvod od nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a predsedu Európskej komisie Joseho Manuela Barrosa. Publikácia vychádza z iniciatívy časopisu Financial Times Business a projektu Agor v spolupráci so školou London School of Economics and Political Science.

50 rokov Zmluvy o Euratome: čas na bilancovanie
Publikácia vydaná pri príležitosti päťdesiateho výročia podpísania Zmluvy o Euratome. V knihe nájdete prehľad o historickej situácii, v akej bola zmluva podpísaná, o uplatňovaní jej nástrojov v priebehu päťdesiatich rokov jej existencie a o hlavných oblastiach, ktorých sa týka: rozvoja výskumu a šírenia poznatkov, ochrany zdravia a životného prostredia, jadrového hospodárstva, jadrových bezpečnostných opatrení a mierového využitia jadrových materiálov, medzinárodných vzťahov. Kniha bude vydaná v nemčine, angličtine a francúzštine na jar roku 2007.

Rímska zmluva o päťdesiat rokov neskôr
Kniha napísaná pri príležitosti výročia venovaná príbehu Európy, úspechom a neúspechom Rímskej zmluvy. Táto kniha bude vydaná 1. januára 2008 v angličtine a vo francúzštine.

Rímske zmluvy a novinové titulky 25.3.1957
Rímske zmluvy a novinové titulky 25.3.1957 Táto zbierka — na novinovom papieri a v novinovom formáte — bola uverejnená pri príležitosti 40. výročia a nachádzajú sa tu titulné strany z 32 denníkov v 15 členských štátoch.

Európske kultúrne úvahy o Španielsku
 Kniha obsahuje 27 článkov, ktoré napísalo 27 osobností kultúrneho života z každého členského štátu (150 ilustrovaných strán). Autori sa ako európski občania zamýšľajú nad týmto významným výročím a ako znalci španielskej kultúry nad spojením medzi Španielskom a Európskou úniou.

50 rokov budovania Európy
50 rokov budovania Európy Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o Európe Brožúrka určená predovšetkým všetkým učiteľom a iným mienkotvorným osobám v Španielsku. Obsahuje zhrnutie hlavných tém o európskej integrácii.

Novinky o Európe pre mládež
Novinky o Európe pre mládež Šieste vydanie tohto časopisu o Európe pre deti vo veku 6 až 12 rokov vydané Zastúpením Európskej komisie v Španielsku bude venované 50 výročiu.

Berlínska deklarácia
50 rokov po vytvorení Európskej únie sa jej lídri stretli v máji 2007 v Berlíne, aby oslávili jej narodeniny. Výsledok stretnutia sumarizuje Berlínska deklarácia, dokument obsahujúci víziu EÚ a ambície budúcej Európy.

Lekcie európskej integrácie
European Integration Lessons  Táto publikácia je dostupná v litovčine a bola vydaná pre učiteľov, aby propagovali európske témy v školách. Podporuje učiteľov a študentov pri diskusiách o záležitostiach EÚ a o úlohe Litvy v EÚ. Kniha bude distribuovaná do škôl

Ideme do Bruselu!
We are going to Brussels!  V tejto knihe pre deti pocestuje kôň z Dolného Saska, ktorý sa volá „Eurogaloppo“ do Bruselu, aby navštívil inštitúcie EÚ. Deťom vysvetlí, ako fungujú a čo robia. Táto publikácia je k dispozícii len v nemčine.

Rezolúcia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k 50. výročiu podpísanie Rímskej zmluvye
European Economic and Social Committee resolution to celebrate the 50th anniversary of the Treaty of Rome  EHSV oslávil 50. výročie Rímskej zmluvy 14. marca za účasti pána Maxa Kohnstamma, bývalého tajomníka Vysokého úradu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a asistenta pána Jeanna Monneta. Pri tejto príležitosti bola na plenárnom zasadnutí EHSV táto rezolúcia jednohlasne schválená.

Manifest ECAS Manifesto: Desať C k výročiu podpísania Rímskej zmluvy
Organizácia ECAS (European Citizen Action Service) vydala manifest obsahujúcich 10 bodov, v ktorých vyzýva na začatie uskutočňovania rozsiahlych reforiem. ECAS tvrdí, že od hospodárskej Európy Rímskej zmluvy sa prešlo dlhou cestou k Európe občanov. Tento päťstranový dokument je dostupný v angličtine.

Špeciálna príloha venovaná výročiu EÚ
Príloha venovaná úspechom Európskeho spoločenstva počas 50 rokov a trom rokom Estónska v EÚ vyjde ako príloha estónskych a ruských denníkov 22. marca 2007.

50 rokov EÚ - príloha
48 strán týždenníka „Newsweek“ v Poľsku bude venovaných histórii Rímskej zmluvy a trom rokom Poľska v EÚ.

Identita starého kontinentu a budúcnosť európskeho projektu
Zbierka esejí významných osobností poľskej akademickej obce. V knihe budú predstavené poľské náhľady na pôvod a budúcnosť Európskej únie a úloha Poľska v EÚ na ďalších päťdesiat rokov. K dispozícii len v poľštine.

Poľské úvahy o európskom projekte v 20. storočí
V tejto knihe sú predstavení najdôležitejší poľskí intelektuáli a politici 20. storočia a ich príspevok k filozofii európskej integrácie. K dispozícii len v poľštine.

Brožúrka pre deti
Priblížme EÚ deťom! Táto publikácia informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Budapešti približuje Európsku úniu deťom prostredníctvom skladačiek, nálepiek, kvízov a hier. Bude sa distribuovať na veľtrhoch, výstavách a v školách od polovice septembra. K dispozícii len v maďarčine.

European Economy News: 50 rokov hospodárskej integrácie
Osobitné vydanie časopisu Európskej komisie European Economy News venované integrácii európskych ekonomík. Časopis sa venuje niektorým z hlavných tém EÚ, akými sú práva občanov žiť a pracovať kdekoľvek v Európe, jednotná mena a jednotný trh. Časopis je dostupný len v angličtine.

50 aastat ühinemist (50 rokov integrácie)
Táto špeciálna príloha dostupná v estónčine a ruštine , bola vydaná ako príloha estónskom denníku v marci pri príležitosti výročia podpísania Rímskej zmluvy. V prílohe sú články o rôznych európskych záležitostiach, ktorými prispeli národní ako aj európski politici.

Európsky sociálny fond: 50 rokov investovania do ľudí – Kniha pri príležitosti 50. výročia
Pri príležitosti 50-teho výročia založenia Európskeho sociálneho fondu (ESF) vydala Európska komisia ilustrovanú knihu o činnosti ESF za posledné polstoročie. Táto publikácia je k dispozícii v angličtine, francúzštine a nemčine. Okrem toho bol vydaný leták v 23 jazykoch so základnými informáciami o ESF.

Európska komisia v rokoch 1958 – 72 – História a spomienky
Táto publikácia predstavuje historický záznam a zároveň pamäti raného obdobia Európskej komisie pred prvým rozšírením. Knihu napísali európski historici na základe spomienok asi 120 ľudí, ktorí sa v nej vtedy angažovali. Zachytáva zrod Komisie, jej prvotné zápasy a politický, ako aj administratívny vývoj. K dispozícii je v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine a holandčine.

Spoločné výskumné centrum - 50 rokov vedy v Európe
Táto publikácia poskytuje prehľad o 50 rokoch jestvovania SVC od čias, keď bolo spomenuté v Zmluve o Euratome v roku 1957, až po jeho dnešné pôsobenie ako referenčné centrum Únie pre vedu a technológiu. Publikácia je k dispozícii len v angličtine.

Súvisiace publikácie

Panoráma EÚ
Panoráma EÚ V tejto brožúrke sa nachádza krátky úvod hlavných úspechov EÚ a jej politík. Súčasťou je mapa Európy.

12 lekcií o Európe
12 lekcií o Európe Táto brožúrka poskytuje súhrny prehľad o cieľoch EÚ, prečo a ako je usporiadaná, ako funguje a čo doteraz pre občanov dosiahla.

Ďalšie publikácie

EU Bookshop
EU Bookshop je on-line služba, ktorá umožňuje prístup k publikáciám z európskych inštitúcií, agentúr a iných orgánov. Okrem toho je on-line kníhkupectvom. V rámci tejto služby existuje on-line katalóg a archív všetkých publikácií EÚ.

Čitateľský kútik
Môžete tu nájsť publikácie, v ktorých sa čo možno najjednoduchším spôsobom vysvetľuje, čo je Európska únia a ako funguje, ako aj mapy, plagáty a pohľadnice a brožúrky o EÚ pre mladých ľudí.

top

Internetové stránky

Traité de Rome
Traité de Rome Tieto internetové stránky venované 50. výročiu podpísania Rímskej zmluvy a spravované francúzskou vládou obsahujú historické dokumenty ako napríklad videozáznamy a fotografie a prezentujú históriu Európskej únie. Takisto sú tu príspevky od kľúčových európskych osobností a zoznam všetkých osláv, ktoré sa konajú vo Francúzsku.

Insieme dal 1957
Zastúpenie Európskej komisie v Taliansku vytvorilo špeciálnu časť na svojich internetových stránkach „Insieme dal 1957“ (Spolu od 1957) venovanú kľúčovým výročiam počas roku 2007 akými sú: 50. výročie Rímskej zmluvy, sté výročie narodenia Altiera Spinelliho, 20. výročie programu Erasmus a 30. výročie Európskeho univerzitného inštitútu.

Oslavujeme Európu v Bruseli v 2007
Tieto stránky kancelárie pre cestovný ruch a kongresy poskytujú informácie o oslavách, ktoré sa konajú v Bruseli v roku 2007.

Europafest
Nemecká vláda otvorila túto stránku, aby predstavila podujatia, ktoré sa konajú v Nemecku 24. a 25. marca. Nájdete tu aj informácie o histórii EÚ

Euros du village
Na tejto stránke sa nachádza osobitná časť venovaná 50. výročiu Rímskej zmluvy vrátane videozáznamov rozhovorov s poprednými Európanmi o ich názoroch na budúcnosť Európy, ich vlastných skúsenostiach a ich európskom sne.

Vivieuropa
Talianske oddelenie politík EÚ (pri kancelárii predsedu vlády) vytvorilo stránky, na ktorých informuje o európskych inštitúciách, programoch, službách a financovaní, ktorého cieľom je zdôrazniť prínos EÚ k zvýšeniu kvality života občanov.

50. výročie v Írsku
50. výročie v Írsku Írske ministerstvo zahraničných vecí venovalo 50. výročiu osobitnú časť svojich stránok, v ktorých informuje najmä o oslavách organizovaných v Írsku.

 

Fra de Seks til de 27 (Od šiestich k 27)
Dánska stránka ilustrujúca históriu dánskych vzťahov s EÚ prostredníctvom titulných stránok dánskych denníkov.

top

Videozáznamy

V rámci audiovizuálnej služby EÚ môžete nájsť viaceré videá zobrazujúce hlavné udalosti procesu budovania Európy.

50 rokov európskeho výskumu
50 rokov európskeho výskumu Na tomto videozázname sú zachytené úspechy európskeho výskumu za posledných 50 rokov ako napríklad vytvorenie štandardu GSM pre mobilnú telefóniu, vytvorenie celosvetovej siete WorldWideWeb a vybudovanie najväčšieho laboratória pre fyziku častíc na svete. Videozáznam bol odvysielaný na EuroNews a je k dispozícii online v siedmich jazykoch.

Videoklipy o MEDIA programe
Videoklipy o MEDIA programe Týchto päť videoklipov obsahuje scény z európskych „kinohitov“, ktoré dostali podporu v rámci programu MEDIA, programu na podporu európskeho audiovizuálneho priemyslu. Sú tu zaradené scény z filmov Erasmus alebo priatelia po španielsky, Goodbye Lenin, Amélia z Montmartru, Pianista, Billy Elliot, Mar adentro, Život je krásny a z mnohých ďalších. Videoklipy sú k dispozícii na DVD vo všetkých 23 úradných jazykoch EÚ a takisto online.

Európsky parlament a budovanie Európy
Videozáznam zobrazuje najvýznamnejšie momenty dejín EÚ od druhej svetovej vojny až po návrh ústavy v roku 2006. Vyberte si obdobie, ktoré vás zaujíma, a pozrite sa, čo sa v tom čase dialo v Európe na vlastné oči.

Videozáznamy o životnom prostredí
Videozáznamy o životnom prostredí Minulosť, prítomnosť a budúcnosť európskej environmentálnej činnosti sa bude dokumentovať v rámci týchto tém: vzduch, voda, odpad, príroda a biologická diverzita, civilná ochrana, chemikálie a klimatické zmeny.

 

DVD „Európa potrebuje vaše vízie“
DVD obsahuje „to najlepšie“ zo súťaže kreativity pod názvom „Youropean vision“ prezentujúcej vízie mladých ľudí o Európe, ktorú usporiadalo Zastúpenie Európskej komisie v Nemecku. Ako vidia mladí ľudia budúcnosť v „ich“ Európe? V dvanástich nemeckých mestách pripravili študenti svoje videá, aby predstavili svoje vízie Európy.

Klip Human 50
Klip Human 50 Na oslavách 50. výročia EÚ vytvorilo viac ako 900 zamestnancov Komisie „živé“ číslo 50. Podujatie bolo zdokumentované v 40 sekundovom klipe.

EU Tube – Obrazy a zvuky Európy pre všetkých
Na európskom kanáli EU Tube, ktorý je súčasťou webovej stránky YouTube – jednom z najpopulárnejších fór s všeobecne dostupnými videami, nájdete klipy o európskych kampaniach, rozhovory, diskusie, konkrétne príklady uplatňovania práva EÚ a ešte oveľa viac. Videá sú k dispozícii v rôznych jazykoch s tým, že k príspevkom možno pridávať komentár.

top

Plagáty a pohľadnice

Plagát histórie EÚ
Plagát histórie EÚ Nástenná mapa „Premeny Európy – príbeh EÚ“ je vo formáte A1 (59,4 x 84 cm) a zobrazuje časovú chronológiu EÚ a svetové dejiny od konca II. svetovej vojny.

 

Plagát s logom výročia „Spolu od 1957“
Plagát formátu A2 (42 x 59,4 cm) je dostupný v 23 jazykových verziách. K dispozícii v rámci siete Europe Direct a na jednotlivých zastúpeniach.

Pohľadnica s logom výročia „Spolu od 1957“
Pohľadnica s logom výročia „Spolu od 1957“ K dispozícii v rámci siete Europe Direct a na jednotlivých zastúpeniach.

Plagát s chronologickým prehľadom činnosti EÚ v oblasti životného prostredia
Tento plagát podáva chronologický prehľad päťdesiatich rokov ochrany životného prostredia v Európe.

Plagát znázorňujúci hlavné udalosti 50 rokov histórie EÚ
Plagát znázorňujúci hlavné udalosti 50 rokov histórie EÚ Tento farebný plagát (69x91 cm), ktorý vytvorila informačná kancelária Európskeho parlamentu v Budapešti, popisuje hlavné udalosti európskej integrácie a rozširovania EÚ. Obsahuje tiež stručné predstavenie Rímskej zmluvy a mapy Európy s vyznačením sídiel orgánov, inštitúcií a agentúr EÚ. Na plagáte ďalej nájdete najrôznejšie zaujímavosti o EÚ (napr. miesto s najdlhším názvom) a zoznam úradných jazykov. Dostupné len v anglickom a maďarskom jazyku.

top

Pozadia obrazovky PC

Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť toto pozadie obrazovky. Máte možnosť vybrať si z dvoch rozmerov: veľkého (1024x768) a malého (800x600).

Wallpaper 800x600 jpeg - 57 KB [57 KB]

Wallpaper 1024x768 jpeg - 85 KB [85 KB]

top

Pamätná minca

Commemorative coin

Krajiny eurozóny si pripomenú 50. výročie Európskej únie 25. marca 2007 vydaním dvojeurovej mince, na ktorej bude zobrazené rímske námestie Piazza del Campidoglio, kde bola 25. marca 1957 podpísaná Rímska zmluva. Toto bude prvá spoločná pamätná minca všetkých krajín eurozóny, pričom motív národnej strany bude vo všetkých krajinách rovnaký. Mince z jednotlivých krajín sa budú líšiť len jazykom popisu a značky mincovne. Celkom bude vyrazených 90 miliónov pamätných mincí.

top

Poštovné známky a obálky

Poštovné orgány Belgicka, Cypru, Francúzska, Grécka, Írska, Litvy, Nemecka, Poľska, Portugalska, Slovinska, Španielska a Talianska vydajú pamätné známky.

Portugalská pošta v spolupráci so zastúpením Európskej komisie vydá dňa 25. marca 2007 špeciálnu známku s oficiálnym logom prijatým inštitúciami EÚ k oslave výročia založenia EÚ „Spolu od roku 1957“, ako aj špeciálnu obálku a sprievodný leták.

Poštovné

Grécka pošta vydá pamätnú známku s bežnou komerčnou hodnotou, ktorá bude v obehu počas roku 2007 dostupná pre všetkých užívateľov poštovných služieb a nielen pre filatelistov.

 

Írska pošta vydá pri príležitosti 50. výročia Rímskej zmluvy 55 centovú známku. Takisto je pripravené vydanie vzácnej pamätnej filatelisticko-numizmatickej obálky (bude vyrobených len 5000 exemplárov), ktorá sa bude predávať spoločne s pamätnou mincou Európskej centrálnej banky v hodnote 2 eur

Poštovné Cyperská pošta navrhla a pripravila na predaj od 3. mája pamätnú známku k výročiu EÚ.

 

 

V Litve, bude 24. marca vydaná špeciálna obálka s logom a známkou výročia. Pre filatelistov zorganizuje litovská poštašpeciálne „pečiatkovanie“.

Poštovné

25. marca bude poľská pošta v spolupráci so zastúpením Európskej komisie v Poľsku vydávať špeciálnu obálku s logom 50. výročia Rímskych zmlúv, špeciálnu známku a pečiatku.

PoštovnéFrancúzska pošta oslávi 50. výročie vydaním známky so symbolom solidarity – kľúčové hodnoty európskeho ideálu, ktorá má svoj základ v Rímskej zmluve.

Zastúpenie Európskej komisie v Nemecku bude od marca do decembra 2007 používať špeciálnu známku s logom „Spolu od 1957“, ktorá bude na požiadanie k dispozícii zdarma. Známka s logom bude tiež k dispozícii na výstave poštovných známok v Essene 3. až 5. mája. Spolu s pamätnou obálkou si ich bude možné zakúpiť v priebehu výstavy a takisto vo všetkých nemeckých filatelistických predajniach.

Poštovné

Slovinská pošta vydá 25. marca spoločne so zastúpením Európskej komisie v Slovinsku špeciálnu známku so slovinskou verziou loga „Spolu od 1957“.

 

 

Poštovné

Talianska pošta will issue two commemorative stamps celebrating the 50th vydá k 50. výročiu Rímskej zmluvy dve pamätné známky s vyobrazením motívu dlažby námestia Palazzo del Campidoglio, kde bola zmluva podpísaná.

PoštovnéBelgická pošta vydá známku, na ktorej bude zobrazených šesť zakladajúcich štátov (Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Francúzsko, Nemecko a Taliansko) a obálku s logom výročia.

PoštovnéŠpanielska pošta si pripomenie 50. výročie vydaním pamätnej známky s motívom mapy Európy, na ktorej budú jednotlivé krajiny EÚ vyznačené rôznymi farbami podľa roku vstupu.

top

Iné

Lotéria

Španielska organizácia pre zrakovo postihnutých (organizátor populárnej lotérie ONCE) vydá pamätný los s číslom 25.03.1957.

top

 

Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok