Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt
Európa oslavuje! - 50. výročie Rímskej zmluvyPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. výročie > Logo výročia

Logo výročia

Toto je logo k 50. výročiu Rímskej zmluvy. Budú ho používať všetky inštitúcie pri oslavách, na podujatiach a v publikáciách pri príležitosti výročia. Členské štáty, regionálne a miestne úrady, ako aj MVO, firmy a občania môžu logo používať na akomkoľvek podujatí organizovanom v súvislosti s výročím.

Logo je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ a v origináli.

Symbolika loga

Logo k 50. výročiu založenia EÚ graficky znázorňuje hlas všetkých Európanov, najmä nových generácií. Títo Európania si želajú mier, stabilitu a prosperitu bez obmedzenia práv na individualitu a rozmanitosť.

Slovo „spolu“ jednoduchým a bezprostredným spôsobom vyjadruje to, čo bolo pôvodne spojené s myšlienkou Európy:nejde len o politiku, financie alebo zemepisné hranice, ale predovšetkým o spoluprácu a solidaritu.

Jednotlivé písmená znázornené rôznymi typmi písma vyjadrujú rozmanitosť európskych dejín a kultúry a „spolu“ tvoria význam tohto slova.

Používanie loga

Európske spoločenstvo od autora loga získalo práva na neobmedzené zobrazovanie a reprodukciu loga na používaných nosičoch, v ľubovoľnom množstve kópií, vo všetkých terajších aj budúcich úradných jazykoch Európskej únie a bez akéhokoľvek územného obmedzenia.

Tretie strany iné ako inštitúcie EÚ, ktoré by chceli použiť logo vo forme a jazykoch povolených Spoločenstvom, tak môžu učiniť bezplatne za predpokladu, že splnia určité podmienky.

Pravidlá používania loga tretími stranami na stiahnutie

Logo a grafická príručka na stiahnutie

Originál loga je upravený v 23 jazykoch EÚ.V grafickej príručke sa nachádzajú všetky technické špecifikácie a pokyny ako postupovať pri používaní loga.

Grafická príručka na stiahnutie

Logo vo viacerých obrázkových formátoch na stiahnutie

Ako došlo k voľbe loga

Voľba loga k 50. výročiu prebehla prostredníctvom súťaže, do ktorej sa zapojilo 1701 dizajnérov a študentov dizajnu zo všetkých členských štátov EÚ.

Ďalšie informácie o súťaži o najlepšie logo, finalistoch, troch víťazoch a slávnostnom odovzdávaní cien

Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok