Právna zodpovednosť | O EURÓPA | Hľadať | Kontakt
Európa oslavuje! - 50. výročie Rímskej zmluvyPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2)
EUROPA > 50. výročie > Logo výročia

Ako došlo k voľbe loga

Logo k 50. výročiu je víťazné dielo súťaže, ktorú vyhlásila EÚ, o najlepší návrh narodeninového loga k 50. výročiu Rímskej zmluvy.

Ďalšie informácie:

 

Súťaž

6. júla 2006 EÚ vyhlásila pod heslom „Všetko najlepšie, EÚ“ súťaž o najlepšie narodeninové logo, ktoré sa bude používať ako oficiálny symbol 50. výročia Rímskej zmluvy.

Súťaž spoločne usporiadali Komisia, Európsky parlament, Rada, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

Mohli sa jej zúčastniť študenti grafického dizajnu, komunikačného dizajnu, vizuálnej komunikácie, mediálneho dizajnu a príbuzných odborov, ale aj profesionálni dizajnéri z 27 členských štátov, ktorí v roku 2006 absolvovali univerzitné alebo vysokoškolské štúdium dizajnu. Požadovalo sa od nich, aby vytvorili logo, prípadne slogan na tému európskej spolupráce. Logo sa muselo vzťahovať na 50. výročie Rímskej zmluvy a odzrkadľovať úspechy EÚ (akými sú mier a prosperita) a jej budúcnosť, napr. akú EÚ si želajú pre budúce generácie.

Do súťaže, ktorá mala uzávierku 30. septembra 2006, sa zapojil nečakane veľký počet ľudí – až1701 účastníkov zo všetkých členských štátov.

Výherné logá boli vybraté v dvoch kolách.

V prvom kole si komisia pozostávajúca z 11 medzinárodne renomovaných odborníkov na umenie a dizajn prezrela všetky súťažné návrhy a vybrala z pôvodných 1701 návrhov 10 najlepších.

Tri najlepšie logá vybrala finálna porota zložená z týchto členov: Hans Brunmayr, generálny riaditeľ pre tlač, komunikáciu a protokol na Rade, Jillian van Turnhout, podpredsedníčka skupiny Rôzne záujmy v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore, Claude Du Granrut, člen Výboru regiónov a poradca vo francúzskom regióne Pikardia, podpredsedníčka Európskej komisie Margot Wallström a podpredseda Európskeho parlamentu Alejo Vidal-Quadras, ktorý porote spolupredsedal.

Rozhodnutie bolo vyhlásené na slávnostnom odovzdávaní cien 17. októbra 2006 v Bruseli, na ktorom sa zúčastnili 10 finalisti.

Zvíťazil Szymon Skrzypczak, študent Akadémie výtvarného umenia v Poznani (Poľsko). Získal cenu vo výške 6 000 EUR, zatiaľ čo Tore Rosbo z Dánska a Jenny Lundgren zo Švédska získali za druhé a tretie najlepšie logo 4 000, resp. 2 000 eur. Tri najlepšie logá boli ocenené trofejou a všetci 10 finalisti dostali diplom.

Víťazi

Skrzypczak, Szymon (Poľsko): „Tögethér“ – 1. miesto

“Tögethér”

V súlade s Plánom D (demokracia, dialóg, diskusia), vypracovaným Komisiou, toto logo graficky znázorňuje hlas všetkých Európanov, najmä nových generácií. Títo Európania si želajú mier, stabilitu a prosperitu bez obmedzenia práv na individualitu a rozmanitosť. Slovo „together“ (spoločne) jednoduchým a bezprostredným spôsobom vyjadruje to, čo bolo pôvodne spojené s myšlienkou Európy: nejde len o politiku, financie alebo zemepisné hranice, ale predovšetkým o spoluprácu a solidaritu.

Jednotlivé písmená znázornené rôznymi typmi písma vyjadrujú rozmanitosť európskych dejín a kultúry a držia „spoločne“ vďaka významu tohto slova. Ironická inšpirácia módnymi značkami sa na výnimočnú akciu, akou je oslava 50 výročia, veľmi dobre hodí. Základným prvkom tejto irónie je podtitulok „SINCE 1957“ (od roku 1957), ktorý je v prvom rade hlavným odkazom na Rímsku zmluvu.

Szymon Skrzypczak sa narodil 3. októbra 1983 a v súčasnosti študuje na Akadémii výtvarného umenia v Poznani. Špecializuje sa na grafický dizajn a ilustráciu. Okrem svojho študijného odboru má tento 23-ročný mladý muž záľubu v kreslení, sochárstve, dizajne, hudbe a športe.

Rosbo, Tore (Dánsko): „Crossing Cultures“ – 2. miesto

“Crossing Cultures”

Druhý návrh loga je založený na dvoch hlavných koncepciách. Na jednoduchom použití skratky „EÚ 50“, ktorá sama o sebe výstižne vyjadruje myšlienku výročia spôsobom blízkym filatelistickej tradícii a úžitkovému grafickému dizajnu ako takému. Túto pomerne stručnú koncepciu autor doplnil spleťou farebných prúžkov, ktorá vznikla prekrytím písmen a číslic. Konečný výsledok je vyvážená a elegantná kompozícia, v ktorej prúžky tvoriace skratku menia farby, a tým navodzujú dojem Európy ako sútoku rôznych záujmov a kultúr.

Lundgren, Jenny (Švédsko): „Community of languages“ – 3. miesto

“Community of languages”

Projekt tretieho loga takisto zobrazuje grafickú syntézu ideálu Európy ako inštitúcie, ktorá považuje každého jednotlivca za dôležitého. Tento kaleidoskop kultúrnych a historických subjektov má jeden významný aspekt, ktorý predstavuje rôznosť jazykov. Na neutrálny základ teplej šedej farby pozostávajúci z písmen slovného spojenia „EUROPEAN UNION“ (Európska únia) autorka umiestnila skupinu farebných ručne písaných fonetických znamienok, ktoré znázorňujú spolužitie rôznych kultúr v Európskej únii. Takto použité fonetické znamienka strácajú svoju pôvodnú funkciu a stáva sa z nich viacfarebná časť grafickej kompozície, ktorá ilustruje symbolický prvok loga.

Fotografie a videozáznamy zo slávnostného odovzdávania cien

Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo 17. októbra 2006 v Bruseli. Ceny odovzdala podpredsedníčka Európskej komisie Margot Wallström a podpredseda Európskeho parlamentu Alejo Vidal-Quadras, ktorý zároveň spolupredsedal finálnej porote. Na odovzdávaní sa zúčastnili desiati vybratí finalisti, novinári z celej Európy a predstavitelia európskych inštitúcií.

Fotografie z odovzdávania cien

Videozáznam odovzdávania cien (neskrátený) 37'14"

Videozáznam odovzdávania cien (skrátený) 02'36"

Právna zodpovednosť | O EURÓPA | Hľadať | Kontakt | Hore