Rättsligt meddelande | Om EUROPA | Sök | Kontakt
EU fyller år! - Romfördraget firar 50-årsjubileumHoppa över språkvalsknapparna (kortkommando=2)
EUROPA > 50-årsjubileum > Jubileumslogotyp

Hur valdes logotypen ut?

Logotypen är det vinnande bidraget i en tävling som anordnades för att ge EU en särskild logotyp för Romfördragets 50-årsjubileum.

Här hittar du mer information:

 

Tävlingen

Under mottot ”EU fyller år” lanserade EU den 6 juli 2006 en tävling för att hitta en jubileumslogotyp som officiell symbol för Romfördragets 50-årsfirande.

Kommissionen, Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén stod bakom tävlingen.

Den var öppen för alla som studerar konst, grafisk design, kommunikationsdesign, visuell kommunikation, mediedesign eller liknande ämnen i de 27 medlemsländerna. Utbildade formgivare med avslutad högskoleexamen från 2006 fick också delta i tävlingen. Uppgiften var att formge en logotyp. En frivillig extrauppgift var att hitta på en slogan om EU-samarbetet. Logotypen skulle syfta till Romfördragets 50-årsjubileum och ge uttryck åt det som EU har uträttat (exempelvis fred och välstånd). Logotypen skulle också säga något om framtiden, dvs. uttrycka vilket slags EU vi vill ha för framtida generationer.

Oväntat många deltog i tävlingen: 1 701 deltagare från alla medlemsländer. Sista dag för att skicka in sitt bidrag var den 30 september 2006.

Det vinnande bidraget valdes ut i två steg.

Inledningsvis granskade en panel med elva internationellt erkända konst- och designexperter alla 1 701 förslagen och valde ut de tio bästa logotyperna.

Därefter valde en finaljury ut de tre bästa logotyperna. Juryn bestod av följande personer: för rådet generaldirektören för press, kommunikation och protokoll, Hans Brunmayr; för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vice ordföranden för kommitténs olika intressegrupper, Jillian van Turnhout; för Regionkommittén ledamoten och ombud för regionen Picardie i Frankrike, Claude Du Granrut; för Europeiska kommissionen vice ordförande Margot Wallström; för Europaparlamentet vice talman Alejo Vidal-Quadras, som också var juryns ordförande.

Juryns beslut meddelades vid en prisceremoni i Bryssel den 17 oktober 2006, där även de tio finalisterna deltog.

På första plats kom Szymon Skrzypczak, som studerar vid konstakademien i Poznan, Polen. Han fick ta emot 6 000 euro i prispengar. På andra och tredje plats kom Tore Rosbo från Danmark och Jenny Lundgren från Sverige, som fick 4 000 respektive 2 000 i prispengar. De tre vinnarna fick också en trofé. Alla tio finalister fick dessutom var sitt diplom.

Vinnarna

På första plats: Szymon Skrzypczak (Polen) med ”Tögethér”

“Tögethér”

Logotypen ligger i linje med kommissionens plan D (som i demokrati, debatt och dialog) och ger ett grafiskt uttryck åt medborgarnas röst – särskilt yngre generationers. Unga européer vill ha fred, stabilitet och välstånd utan att ge avkall på rätten till individualitet och mångfald. Ordet ”together” (”tillsammans”) uttrycker på ett enkelt och omedelbart sätt den europeiska integrationens grundtanke: Det handlar inte bara om politik, pengar eller geografiska gränser, utan framför allt om samarbete och solidaritet.

Bokstäverna i olika typsnitt symboliserar den europeiska historiens och kulturens mångfald och hålls samman av ordets betydelse. Det ironiska anslaget som inspirerats av modebranschen passar bra för en engångsföreteelse som firandet av EU:s 50-årsjubileum. Underrubriken ”SINCE 1957” (”sedan 1957”) spinner vidare på denna ironi och står framför allt för kopplingen till Romfördraget.

Szymon Skrzypczak föddes den 3 oktober 1983 och studerar på konstakademin i Poznan. Hans inriktning är grafisk formgivning och illustration. Som fritidssysselsättning uppger han teckning, skulptur, design, musik och idrott.

På andra plats: Tore Rosbo (Danmark) med ”Crossing Cultures”

“Crossing Cultures”

Logotypen bygger på två idéer: En enkel användning av akronymen ”EU 50” som på ett koncist sätt uttrycker jubileumstanken, något som är vanligt inom den filatelistiska traditionen och generellt i all funktionell grafisk formgivning. Detta tämligen bryska koncept kryddas dock genom att de färgade bokstäverna och siffrorna läggs ovanpå varandra så att de skapar korsande linjer med olika färgskiftningar. Slutresultatet är en väl avvägd och elegant komposition där linjerna och färgskiftningarna i akronymen ger uttryck åt tanken att EU är en plats där olika intressen och kulturer möts.

På tredje plats: Jenny Lundgren (Sverige) med ”Community of languages”

“Community of languages”

Även den här logotypen bygger på en grafisk sammanfattning av idealet av ett EU som en organisation som tar hänsyn till varje individ. Ett viktigt uttryck för detta kalejdoskop av kulturella och historiska faktorer är de olika språken. Mot den varmgråa bakgrund som bildas av bokstäverna i ”EUROPEAN UNION” har formgivaren lagt en rad handskrivna diakritiska tecken i olika färger, som ger uttryck för olika kulturers samexistens i EU. När de används på detta sätt förlorar de diakritiska tecknen sin ursprungliga funktion och blir i stället till färgklickar i den grafiska kompositionen och en symbolisk beståndsdel av logotypen.

Foton och videoklipp från prisutdelningen

Prisutdelningen hölls i Bryssel den 17 oktober 2006. Priserna överlämnades av kommissionens vice ordförande Margot Wallström och Europaparlamentets vice talman Alejo Vidal-Quadras, som också var finaljuryns ordförande. I ceremonin deltog de tio finalisterna, journalister från hela EU och företrädare för EU:s institutioner.

Se bilder från prisutdelningen

Se videoklipp från prisutdelningen (helversion) 37'14"

Se videoklipp från prisutdelningen (kortversion) 02'36"

Rättsligt meddelande | Om EUROPA | Sök | Kontakt | Upp