Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти
Европа празнува! - 50-годишнина на Договора от РимSkip language selection bar (shortcut key=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-годишнина > Лого за годишнината

Лого за годишнината

Това е логото за 50-годишнината на Договора от Рим. Логото ще бъде използвано от всички институции на ЕС за честванията, мероприятията и публикациите във връзка с годишнината. Държавите-членки, регионалните и местните власти, както и НПО, фирмите и гражданите се приканват да използват логото за всички мероприятия, които организират във връзка с годишнината.

Логото е достъпно на 23-те езика на ЕС и в оригиналната си версия.

Какво символизира логото

Логото за 50-годишнината на ЕС предава графично гласа на всички европейци, особено на младите поколения. Тези европейци търсят мир, стабилност и благоденствие, без да се разделят с правото си на индивидуалност и разнообразие.

Думата „заедно“ изразява по обикновен и непосредствен начин онова, което е било заложено в европейската идея от самото начало: не единствено политика, финанси или географски граници, но преди всичко сътрудничество и солидарност.

Различните букви, изписани с различен шрифт, изразяват многообразието в европейската история и култура и са свързани „заедно“ от смисъла на самата дума.

Използване на логото

Европейската общност получи от автора на логото правото да го визуализира и възпроизвежда без ограничения по отношение на използваните средства и броя на произведените копия на всички настоящи и бъдещи официални езици на Европейския съюз и без никакво териториално ограничение.

Трети страни, различни от институциите на ЕС, които желаят да използват логото във вида и на езиците, за които Общността е дала съгласието си, могат да го направят безплатно, при условие че изпълнят някои условия.

Изтеглете правилата за използване на логото от трети страни

Изтеглете логото и наръчника за графичното изображение

Оригиналното лого е адаптирано на 23-те езика на ЕС. Наръчникът за графичното изображение предоставя всички технически характеристики и указания за ползване на логото.

Изтеглете наръчника за графичното изображение .

Изтеглете логото в различни формати.

Как бе избрано логото

Логото за 50-годишнината бе избрано с конкурс, в който участваха 1701 дизайнери и студенти по дизайн от всички държави-членки.

Научете повече за конкурса за лого, финалистите, тримата победители и церемонията по награждаването.

Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти | Начало на страницата