Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти
Европа празнува! - 50-годишнина на Договора от РимSkip language selection bar (shortcut key=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-годишнина > По света

Чествания по света

Щракнете върху картата, за да изберете географска област

Африка Далечен Изток Европа и Централна Азия Карибите и Тихоокеанския басейн Северна Америка Централна и Южна Америка Южна и Югоизточна Азия държави от Cредиземноморието и Персийския залив

Празненства по случай 50-тата годишнина на ЕС по света: дипломацията на ЕС в действие pdf - 5 MB [5 MB] English (en)

Празненства по случай 50-тата годишнина на ЕС по света: дипломацията на ЕС в действие Делегациите на Европейската комисия се възползваха от 50-тия юбилей, за да популяризират Европейския съюз и неговите постижения чрез организиране на културни и спортни дейности с участието на младите, медиите и широката публика, както и на конференции, семинари и други прояви, които представиха ЕС като модел за регионално сътрудничество, уважаващо националните различия и базирано на демокрацията, правата на човека, върховенството на закона и доброто управление. Делегациите работиха в тясно сътрудничество с председателството на ЕС и с посолствата и културните институти на държавите-членки.

 

Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти | Начало на страницата