Oikeudellinen huomautus | Tietoa EUROPA-sivustosta | Haku | Yhteydenotot
Eläköön EU! Rooman sopimus 50 vuottaOhita kielivalikko (pikanäppäin=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-vuotisjuhla > Juhlavuoden logo

Juhlavuoden logo

Tämä on Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlan logo. Sitä käyttävät kaikki EU:n toimielimet juhlavuoden tapahtumien yhteydessä ja erilaisissa julkaisuissa. Myös jäsenvaltiot, alue- ja paikallisviranomaiset sekä kansalaisjärjestöt, yritykset ja kansalaiset voivat käyttää logoa järjestäessään juhlavuoteen liittyviä tapahtumia.

Logo on saatavilla 23:lla EU:n kielellä ja alkuperäisessä muodossaan.

Mitä logo symboloi

EU:n 50-vuotisjuhlalogossa annetaan graafinen ilmiasu eurooppalaisten ja erityisesti Euroopan uusien sukupolvien äänelle. Nämä eurooppalaiset haluavat rauhaa, vakautta ja vaurautta, mutta haluavat myös säilyttää oikeuden yksilöllisyyteen ja erilaisuuteen.

Sana ”yhdessä” ilmentää yksinkertaisella ja välittömällä tavalla sitä, mistä Eurooppa-aatteessa oli alun perin kyse: ei yksin politiikasta tai rahasta tai maantieteellisistä rajoista vaan ennen kaikkea yhteistyöstä ja yhteisvastuullisuudesta.

Eri kirjasintyypeillä painetut kirjaimet ilmentävät Euroopan historian ja kulttuurin moninaisuutta, ja kirjaimet pysyvät ”yhdessä” tämän sanan merkityksen ansiosta.

Logon käyttö

EU on hankkinut logon suunnittelijalta oikeudet käyttää ja toisintaa logoa kaikin tavoin ja  ilman määrällisiä tai alueellisia rajoituksia kaikilla EU:n nykyisillä ja tulevilla virallisilla kielillä.

Logoa voivat käyttää EU:n sallimassa muodossa ja EU:n sallimilla kielillä maksutta muutkin tahot kuin EU:n toimielimet, mutta niiden on noudatettava tiettyjä ehtoja.

Lataa logon käyttöä koskevat ehdot

Lataa logo ja graafiset ohjeet

Alkuperäisestä logosta on tehty versio 23:lla EU:n kielellä. Graafisessa oppaassa on kaikki logon käyttöön tarvittavat tekniset tiedot ja ohjeet.

Lataa graafinen opas

Lataa logo eri kuvamuodoissa

Miten logo valittiin

EU:n 50-vuotisjuhlalogo valittiin suunnittelukilpailun perusteella. Kilpailuun osallistui kaikista EU:n jäsenvaltioista yhteensä 1 701 muotoilualan ammattilaista ja opiskelijaa.

Lisätietoja logokilpailusta, finalisteista, kolmesta parhaasta logosta ja niiden tekijöistä sekä palkintojenjaosta

Oikeudellinen huomautus | Tietoa EUROPA-sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun