Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | Paieška | Kontaktai
Europos šventė - Romos sutarties pasirašymo 50-metisPraleisti kalbos išrinkimo juostą (spartusis klavišas=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-metis > Specialieji leidiniai ir produktai

Specialieji leidiniai ir produktai

Leidiniai

50 kelių pirmyn. Didžiausi Europos laimėjimai
50 ways forward - Europe's best successes  Šioje knygelėje patraukliai ir įdomiai pasakojama 50 istorijų apie tai, koks naudingas europiečiams ir ne tik jiems buvo ir bus Europos bendradarbiavimas.

Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service
Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service  Knygelė pateikiama ir internete. Joje aiškiai aprašomas keturių pagrindinių sričių – prekybos, pagalbos vystymuisi, humanitarinės pagalbos ir užsienio politikos – vystymasis ir plėtimasis per 50 metų nuo Romos sutarties pasirašymo. Šį leidinį galite skaityti tik anglų kalba.

Statistical portrait of the European Union 2007
Statistical portrait of the European Union 2007 Šiame leidinyje supažindinama su EEB sutarties preambulėje išdėstytomis politikos kryptimis ir tikslais bei pateikiama 50 statistinių rodiklių, iš kurių matyti, kaip per 50 metų vystėsi įvairios sritys ir kas buvo pasiekta.

European Union: the next 50 Years
European Union: the next 50 Years  Tai iškiliausių Europos ir ne tik jos mąstytojų ir sprendimus priimančių asmenų 50 straipsnių rinkinys. Jame yra kiekvienos ES valstybės narės piliečių straipsnių, o įžanginį žodį parašė Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir ES Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barrosas. Leidinys parengtas Financial Times Business ir Agora Projects iniciatyva, padedant Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokyklai.

50 Years Euratom Treaty: Un temps pour le bilan
Proginis leidinys Euratomo sutarties penkiasdešimtmečiui pažymėti. Knygoje apžvelgiami istoriniai sutarties aspektai, jos taikymo per penkiasdešimt egzistavimo metų būdai ir pagrindinės sritys: mokslinių tyrimų plėtra ir žinių sklaida, sveikatos ir aplinkos apsauga, branduolinė ekonomika, branduolinės saugos priemonės ir taikus branduolinių medžiagų naudojimas, tarptautiniai santykiai. Knyga bus išleista prancūzų, anglų ir vokiečių kalbomis 2007 m. pavasarį.

The Rome Treaty, 50 years on
Jubiliejaus proga bus išleista knyga apie Europos integracijos istoriją, Romos sutarties laimėjimus ir nesėkmes. Knyga pasirodys 2008 m. sausio 1 d. anglų ir prancūzų kalbomis.

Romos sutartys ir antraštės, 1957-03-25
Romos sutartys ir antraštės, 1957-03-25 Šis rinkinys švenčiant 40-metį buvo išspausdintas laikraštiniame popieriuje ir išleistas kaip laikraštis. Jame sudėti 15 valstybių narių 32 laikraščių pirmieji puslapiai.

Reflejos culturales de Europa en España
Knyga, į kurią sudėti 27 straipsniai, parašyti 27 kultūros veikėjų – po vieną iš visų 27 ES valstybių narių (150 psl. su iliustracijomis). Autoriai aprašo, kokias mintis jiems, kaip Europos piliečiams, kelia ši sukaktis, taip pat dalijasi savo išskirtinėmis žiniomis apie ispanų kultūrą bei Ispanijos ir Europos Sąjungos ryšius.

50 años construyendo Europa – ką visada norėjote žinoti apie Europą
50 años construyendo Europa Mokytojams ir kitiems nuomonės formuotojams Ispanijoje skirta knygelė. Joje pateikiama pagrindinių Europos integracijos temų apžvalga.

Menudas noticias de Europa
Menudas noticias de Europa Šeštasis šios periodinės Europos apžvalgos 6–12 metų vaikams numeris, parengtas Europos Komisijos atstovybės Ispanijoje, bus skirtas penkiasdešimtmečiui.

Berlyno deklaracija
Prabėgus 50 metų nuo Europos Sąjungos įsteigimo, dabartiniai jos vadovai 2007 m. kovo mėn. susitiko Berlyne pažymėti šios sukakties. Susitikimo išvadų santrauka pateikta Berlyno deklaracijoje. Šiame dokumente reiškiama ES vizija ir apžvelgiami Europos ateities siekiai.

Europos integracijos pamokos
European Integration Lessons  Tai mokytojų knyga lietuvių kalba, kurios paskirtis – skatinti domėjimąsi Europos reikalais mokyklose. Mokytojai ir mokiniai skatinami diskutuoti apie Lietuvos vaidmenį Europoje ir kitais su ES susijusiais klausimais. Knyga bus platinama mokykloms.

Wir fahren nach Brüssel!
We are going to Brussels!  Šioje vaikams skirtoje knygelėje Žemutinės Saksonijos arklys Eurogaloppo keliaus į Briuselį aplankyti ES institucijų. Jis paaiškins, kas jose daroma ir kaip jos veikia. Šį leidinį galite skaityti tik vokiečių kalba.

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nutarimas minėti Romos sutarties pasirašymo 50-metį
European Economic and Social Committee resolution to celebrate the 50th anniversary of the Treaty of Rome  2007 m. kovo 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas minėjo Romos sutarties pasirašymo 50-metį, dalyvaujant Maxui Kohnstammui, buvusiam Anglių ir plieno bendrijos Vyriausiosios valdybos sekretoriui ir Jeano Monnet padėjėjui. Šia proga Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenarinėje sesijoje vieningai priimtas nutarimas.

ECAS Manifesto: 10Cs for the 50th anniversary of the Treaty of Rome
Europos piliečių veiksmų tarnyba paskelbė dešimties punktų manifestą, kuriuo raginama ES imtis įvairių reformų. Kaip teigia ši asociacija, nuo Romos sutartimi suformuotos ekonominės Europos pereita prie piliečių Europos. Šį penkių puslapių dokumentą galite skaityti tik anglų kalba.

Specialus ES penkiasdešimtmečiui skirtas priedas
2007 m. kovo 22 d. kartu su dienraščiais estų ir rusų kalbomis bus platinamas priedas, skirtas Europos Sąjungos laimėjimams per 50 metų ir Estijos trejų metų narystei ES.

Įdėklas "50 metų ES"
Savaitraščio „Newsweek“ lenkiškosios laidos 48 puslapiai bus skirti Romos sutarties istorijai ir trejiems Lenkijos narystės ES metams.

Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego
Speciali garsių lenkų akademikų esė knyga. Knygoje pateikiamos lenkų mintys apie Europos Sąjungos ištakas ir ateitį ir apie Lenkijos vaidmenį ES per kitus 50 metų. Knyga išleista tik lenkų kalba.

O jedność Europy. Polska myśl europejska w XX wieku
Šioje knygoje pristatomi žymiausi XX amžiaus Lenkijos intelektualai ir politikai bei jų indėlis į Europos integracijos filosofiją. Knyga išleista tik lenkų kalba.

EU a gyerekeknek
Paaiškinkime vaikams, kas yra ES! Knygelę parengė Europos Parlamento informacijos biuras Budapešte. Joje jaunieji europiečiai ras dėlionių, lipdukų, viktorinų ir žaidimų apie Europos Sąjungą. Leidinys nuo rugsėjo vidurio bus platinamas mugėse, parodose ir mokyklose. Knygelė išleista tik vengrų kalba.

European Economy News: 50 years of economic integration
Specialus Europos Komisijos žurnalo „European Economy News“(„Europos ekonomikos naujienos„) leidimas, skirtas Europos šalių ekonominei integracijai. Žurnale nagrinėjamos kelios svarbiausios ES temos, pvz., piliečių teisė gyventi ir dirbti bet kurioje ES šalyje, bendra valiuta ir bendroji rinka. Išleista tik anglų kalba.

50 aastat ühinemist (50 Years of Integration
Šis specialus priedas, kurį galima skaityti estų ir rusų kalbomis, kovo mėnesį Romos sutarties pasirašymo 50-mečio proga buvo pridėtas prie Estijos dienraščių. Šiame priede pateikiama valstybių narių ir Europos lygmens politikų parengtų straipsnių įvairiomis Europos temomis.

European Social Fund: 50 years investing in people - 50th anniversary book
Europos socialinio fondo (ESF) 50-mečio proga Europos Komisija išleido iliustruotą knygą, kurioje aprašoma pusę amžiaus vykdyta ESF veikla. Šią knygą galite skaityti anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Be to, 23 kalbomis išleistas lankstinukas, kuriame pateikiama pagrindinės bendros informacijos apie ESF.

The European Commission, 1958-72 – History and Memories
Šiame leidinyje įamžinami ankstyvojo Europos Komisijos veiklos laikotarpio iki pirmosios plėtros istoriniai aprašymai. Knygą parašė Europos istorikai remdamiesi apie 120 šia veikla tuomet užsiėmusių žmonių prisiminimais. Knygoje vaizduojamas Komisijos steigimas, pirmieji sunkumai ir politinis bei administracinis vystymasis. Šią knygą galite skaityti anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir olandų kalbomis.

Joint Research Center - 50 years of science in Europe
Šiame leidinyje apžvelgiami 50 Jungtinio mokslinių tyrimų centro (JTC) veiklos metų nuo 1957 m., kai jis buvo pirmą kartą paminėtas Euratomo sutartyje, iki šių dienų, kai JTC tapo pavyzdiniu ES mokslo ir technologijų centru. Šis leidinys išleistas tik anglų kalba.

Bendro pobūdžio leidiniai

Europos Sąjungos panorama
Europos Sąjungos panorama Lankstinuke trumpai supažindinama su pagrindiniais ES pasiekimais ir politikos kryptimis. Taip pat pateikiamas Europos žemėlapis.

12 Europos pamokų
12 Europos pamokų Šioje knygelėje išsamiai apžvelgiama ES paskirtis, kodėl ir kaip ji buvo įsteigta, kaip ji funkcionuoja ir ko ji pasiekė piliečių labui.

Daugiau leidinių

EU Bookshop
Tai internetinė tarnyba, sudaranti sąlygas susipažinti su ES institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų dokumentais. Be knygyno internete galima naudotis ir visų ES leidinių katalogu bei archyvu.

Skaitinių skyrelis
Čia rasite knygelių, kuriose labai paprastai paaiškinama, kas yra Europos Sąjunga ir kuo ji užsiima. Taip pat pateikiama žemėlapių, plakatų, atvirukų ir jaunimui skirtų knygelių apie ES.

Į viršų

Tinklavietės

Traité de Rome
Traité de Rome Šioje Romos sutarties 50-mečiui skirtoje ir Prancūzijos vyriausybės parengtoje tinklavietėje pateikiama istorinės dokumentikos (vaizdo įrašų ir nuotraukų) bei pasakojama Europos Sąjungos istorija. Tinklavietėje taip pat cituojami žymiausi Europos veikėjai ir pateikiamas šventinių renginių Prancūzijoje sąrašas.

Insieme dal 1957
Europos Komisijos atstovybė Italijoje savo svetainėje parengė specialų skyrelį „Insieme dal 1957“ („Drauge nuo 1957 m.“), skirtą pagrindinėms 2007 m. sukaktims: Romos sutarčių 50-mečiui, Altiero Spinelio šimtosioms gimimo metinėms, programos „Erasmus“ 20-mečiui ir Europos universitetinio instituto 30-mečiui.

Europai skirti 2007 m. šventiniai renginiai Briuselyje
Šioje Turizmo ir konferencijų biuro parengtoje tinklavietėje teikiama informacijos apie 2007 m. Briuselyje vykstančius šventinius renginius. 

Europafest
Vokietijos vyriausybė parengė šią tinklavietę, kad informuotų apie kovo 24–25 dienomis Vokietijoje vyksiančius renginius. Taip pat trumpai supažindinama su ES istorija.

Euros du village
Šioje tinklavietėje parengtas specialus Romos sutarties 50-mečiui skirtas skyrelis. Jame galima rasti nufilmuotų pokalbių su žymiais Europos veikėjais, kurie pasakoja, kaip jie įsivaizduoja Europos ateitį, dalijasi savo patirtimi ir europietiška svajone.

Vivieuropa
Italijoje (ministro pirmininko kabineto) ES politikos departamentas įsteigė naują tinklavietę, kurioje teikia informaciją apie ES institucijas, programas, tarnybas, finansavimą ir nušviečia, kaip ES gerina savo piliečių gyvenimo kokybę.

50-mečio minėjimas Airijoje
50-mečio minėjimas Airijoje Airijos užsienio reikalų departamentas savo tinklavietėje 50-mečiui sukūrė specialų skyrelį, kuriame informuojama apie šalyje vykstančius šventinius renginius.

 

Fra de Seks til de 27 (Nuo šešių iki 27)
Danijos tinklavietė, kurioje skelbiami svarbiausi Danijos laikraščių straipsniai, nušviečiantys Danijos santykių su ES istoriją.

Į viršų

Vaizdo įrašai

ES garso ir vaizdo paslaugų tarnyboje rasite vaizdo įrašų apie pagrindinius ES istorijos įvykius.

Europos 50 mokslinių tyrimų metų
Europos 50 mokslinių tyrimų metų Šiame vaizdo siužete nušviečiami pastarųjų 50 metų Europos moksliniai laimėjimai – mobiliųjų telefonų GSM standartas, pasaulinio interneto tinklo plėtojimas ir didžiausia pasaulyje dalelių fizikos laboratorija. Šis vaizdo siužetas buvo parodytas per kanalą EuroNews. Jį septyniomis kalbomis galima pasižiūrėti ir internete.

Vaizdo siužetai apie programą MEDIA
Vaizdo siužetai apie programą MEDIA Penkiuose vaizdo siužetuose yra ištraukų iš populiariausių Europos filmų, pastatytų, gavus paramos pagal programą MEDIA. Ištraukos paimtos iš kino filmų „Europudingas“ (L’Auberge espagnole), „Sudie, Leninai!“ (Goodbye Lenin), „Amelija iš Monmartro“ (Le Fabuleux destin d'Amelie Poulain), „Pianistas“ (The Pianist), „Bilis Eliotas“ (Billy Elliot), „Jūros gelmėse“ (Mar adentro), „Gyvenimas yra gražus“ (La vita e bella) ir kitų. Vaizdo siužetai išleisti DVD formatu visomis 23 oficialiosiomis ES kalbomis, juos galima pasižiūrėti ir internete.

Europos Parlamentas ir Europos kūrimas
Šiame vaizdo siužete rodomi įsimintiniausi ES istorijos, pradedant Antruoju pasauliniu karu ir baigiant Konstitucijos projektu 2006 m., momentai. Pasirinkite dominantį laikotarpį ir patys pažiūrėkite, kas tuo metu vyko Europoje.

Vaizdo siužetai apie aplinkos apsaugą
Vaizdo siužetai apie aplinkos apsaugą Nušviečiama buvusi, esama ir būsima Europos aplinkosaugos veikla oro, vandenų apsaugos, atliekų tvarkymo, gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo, civilinės saugos, cheminių medžiagų ir kovos su klimato kaita srityje.

DVD "Europe needs your visions"
Tai DVD diskas, kuriame sudėti geriausi Europos Komisijos atstovybės Vokietijoje organizuoto jaunimo kūrybos konkurso „Youropean vision“ darbai, iliustruojantys jaunimo Europos viziją. Kaip jaunimas įsivaizduoja „savo“ Europos ateitį? Dvylikos Vokietijos miestų studentai apie tai papasakojo vaizdo siužetuose.

„Drauge 50“ (vaizdo siužetas)
„Drauge 50“ (vaizdo siužetas) ES 50-mečio proga susirinkę 900 Europos Komisijos darbuotojų suformavo skaičių 50. Renginys buvo nufilmuotas ir perteiktas 40 sekundžių vaizdo siužete.

EU Tube - Sharing the sights and sounds of Europe
„EU Tube“, ES kanalas „YouTube“ – vienoje iš populiariausių vaizdo siužetų tinklaviečių, kurioje rodomi ES kampanijų vaizdo siužetai, pokalbių, diskusijų įrašai ir siužetai, kuriuose vaizduojami konkretūs ES teisės aktų taikymo pavyzdžiai ir kt. Vaizdo įrašų kalite klausyti įvairiomis kalbomis ir apie juos siųsti atsiliepimus.

Į viršų

Plakatai ir atvirukai

ES istorijos sieninė schema
ES istorijos sieninė schema A1 formato (59,4 x 84 cm) sieninėje schemoje „Kintanti Europa – Europos Sąjungos istorija“ surašyti svarbūs ES ir visuotinės istorijos nuo Antrojo pasaulinio karo įvykiai ir datos.

Plakatas su Romos sutarties 50-mečio logotipu "Drauge nuo 1957-ųjų"
A2 formato (42 x 59,4 cm) plakatas pateikiamas 23 kalbomis. Jį taip pat galima gauti Europe Direct informacijos centruose ir atstovybėse.

Atvirukas su Romos sutarties 50-mečio logotipu "Drauge nuo 1957-ųjų"
Atvirukas su Romos sutarties 50-mečio logotipu "Drauge nuo 1957-ųjų" Jį taip pat galima gauti Europe Direct informacijos centruose ir atstovybėse.

ES aplinkos apsaugos istorijos plakatas
Tai plakatas, kur laiko skal?je pavaizduoti svarb?s pastar?j? 50 met? Europos aplinkos apsaugos ?vykiai.

Plakatas, kuriame pavaizduoti pagrindiniai pastarųjų 50 metų įvykiai ES
Plakatas, kuriame pavaizduoti pagrindiniai pastarųjų 50 metų įvykiai ES Spalvotą 69x91 cm dydžio plakatą parengė Europos Parlamento informacijos biuras Budapešte. Plakate pavaizduoti svarbiausi Europos integracijos ir plėtros įvykiai, trumpai aprašoma Romos sutartis, pateikiami Europos žemėlapiai, kuriuose pažymėtos ES institucijų, įstaigų ir agentūrų būstinės. Plakate yra ir įdomių faktų apie ES (pvz., ilgiausią pavadinimą turinti vietovė), išvardytos visos oficialiosios kalbos. Plakatas išleistas tik anglųir vengrų kalba.

Į viršų

Užsklandos piešiniai

Šį užsklandos piešinį parsisiųsite spustelėję paveikslėlį. Galite rinktis iš dviejų dydžių piešinių: didelį (1024x768) ir mažą (800x600).

Wallpaper 800x600 jpeg - 57 KB [57 KB]  800x600

Wallpaper 1024x768 jpeg - 85 KB [85 KB]  1024x768

Į viršų

Proginė moneta

Commemorative coin

Europos Sąjungos 50-mečiui pažymėti visos euro zonos šalys 2007 m. kovo 25 d. išleis 2 eurų monetą, kurios averse pavaizduota Romos Kapitolijaus aikštė, kur 1957 m. kovo 25 d. buvo pasirašyta Romos sutartis. Pirmą kartą istorijoje pažymėdamos tą patį įvykį monetą išleis visos euro zonos šalys, o toje jos pusėje, kur paprastai vaizduojamas koks nors nacionalinis simbolis, bus bendro pavyzdžio piešinys. Monetą išleidusią šalį bus galima atskirti tik pagal vieną elementą – užrašo kalbą ir monetų kalyklos ženklą. Iš viso bus išleista beveik 90 mln. monetų.

Į viršų

Pašto ženklai ir vokai

Portugalijos, Graikijos, Airijos, Kipro, Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos, Slovėnijos, Italijos, Belgijos ir Ispanijos pašto įstaigos išleis proginius pašto ženklus.

Portugalijos valstybinis paštas kartu su Komisijos atstovybe parengs ir 2007 m. kovo 25 d. išleis specialų pašto ženklą su ES institucijų patvirtintu oficialiu logotipu „Drauge nuo 1957-ųjų“, specialų voką ir nedidelę skrajutę.

Pašto ženklai

Graikijos paštas išleis visiems pašto paslaugų naudotojams, o ne tik filatelistams skirtą įprastinės vertės proginį pašto ženklą, kuris bus apyvartoje visus 2007 metus. 

Airijos paštas išleis 55 ct. proginį Romos sutarties 50-mečio pašto ženklą. Taip pat turi būti išleistas retas suvenyrinis filatelinis numizmatinis rinkinys (tik 5000 egzempliorių tiražu), kuriame bus ir Centrinio banko išleista speciali proginė 2 eurų moneta.

Pašto ženklai Kipro paštas sukūrė ir gegužės 3 d. pasirengė išleisti 50-mečiui skirtą pašto ženklą. 

 

Lietuvoje, 24 d. bus išleistas vokas su 50-mečio logotipu ir specialiu pašto ženklu. Lietuvos pašte vyks speciali akcija filatelistams – vokų antspaudavimas specialiu spaudu.

Pašto ženklai

Kovo 25 d. Lenkijos paštas, bendradarbiaudamas su Europos Komisijos atstovybe Lenkijoje, išleis specialų voką su Romos sutarčių 50-mečio logotipu, specialiu spaudu ir pašto ženklu.

Pašto ženklaiPrancūzijos paštas 50-metį pažymi pašto ženklu, kuriame vaizduojama esmine laikoma Romos sutartimi sukurto Europos idealo vertybė – solidarumas.

Nuo 2007 m. kovo iki gruodžio mėn. Europos Komisijos atstovybė Vokietijoje naudos specialų pašto ženklą „Drauge nuo 1957-ųjų“, kurį paprašius galima gauti nemokamai. Gegužės 3–5 d. Esene „Spaudų mugėje“ bus antspauduojama specialiu pašto spaudu su logotipu. Per šį renginį visose Vokietijos filatelijos parduotuvėse bus galima įsigyti šventiniu spaudu paženklintą proginį kanceliarinį voką.

Pašto ženklai

Kovo 25 d. Komisijos atstovybė Slovėnijoje ir Slovėnijos paštas išleis specialų pašto ženklą, kuriame pavaizduotas slovėniškasis penkiasdešimtmečio logotipo „Drauge nuo 1957-ųjų“ variantas. 

 

Pašto ženklai

Pažymėdamas Romos sutarties pasirašymo 50-metį Italijos paštas išleis du proginius pašto ženklus, kuriuose vaizduojamas Kapitolijaus aikštės, kur sutartis buvo pasirašyta, grindinys.

Pašto ženklaiBelgijos paštas išleis pašto ženklą, kuriame vaizduojamos pirmosios šešios valstybės narės (Belgija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija ir Italija), ir voką su penkiasdešimtmečio logotipu "Drauge nuo 1957-ųjų"

Pašto ženklaiIspanijos paštas pažymės 50-metį specialiu pašto ženklu, kuriame vaizduojamas Europos žemėlapis su skirtingomis spalvomis nuspalvintomis ES valstybėmis narėmis, pagal jų įstojimo į ES datą.

Į viršų

Kita

Loterija

Nacionalinė Ispanijos aklųjų organizacija (populiarios loterijos ONCE rengėja) išleis proginį loterijos bilietą, paženklintą numeriu 25.03.1957.

Į viršų

 

Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią