Juridisk meddelelse | Om EUROPA | Søgning | Kontakt
Vær med til at fejre EU! - Rom-traktaten fylder 50 årSpring bjælke med sprogvalg over (genvejstast=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-året > Særlige publikationer og produkter

Særlige publikationer og produkter

Publikationer

50 ways forward - Europe's best successes
50 ways forward - Europe's best successes Denne brochure indeholder 50 historier, som i underholdende stil beskriver alle de fordele, som det europæiske samarbejde medfører for folk i Europa og andre steder i verden.

 

Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service
Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service En brochure, der i et letforståeligt sprog beskriver, hvordan de fire hjørnestene i EU’s forbindelser med omverdenen – handel, udviklingsbistand, humanitær bistand og udenrigspolitik – har udviklet sig, siden Rom-traktaten blev undertegnet for 50 år siden. Publikationen, der også findes på nettet, foreligger kun på engelsk.

Statistical portrait of the European Union 2007
Statistical portrait of the European Union 2007 Denne publikation giver en generel introduktion til de politiske områder og mål, der er nævnt i præamblen til EØF-traktaten. Ved hjælp af 50 statistiske indikatorer bliver det vist, hvordan disse områder har udviklet sig, og hvad der er opnået i de forløbne 50 år.

European Union: the next 50 Years
European Union: the next 50 Years  En samling af 50 artikler skrevet af fremtrædende tænkere og beslutningstagere fra EU og andre dele af verden. Der er bidrag fra borgere i samtlige EU-lande, og forordet er skrevet af den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso. Financial Times Business og Agora Projects har taget initiativ til publikationen sammen med London School of Economics and Political Science.

50 Years Euratom Treaty: Un temps pour le bilan
En erindringspublikation om 50 år med Euratom-traktaten. Den giver et overblik over traktatens historiske aspekter, beskriver, hvordan traktaten er blevet anvendt i de 50 år, og gennemgår dens hovedområder - forskning og formidling af viden, beskyttelse af sundhed og miljøet, nuklear økonomi, nuklear sikkerhed og fredelig anvendelse af nukleare materialer samt internationale forbindelser. Publikationen udkommer på engelsk, fransk og tysk i foråret 2007

The Rome Treaty, 50 years on
Denne erindringspublikation er under udarbejdelse. Den vil fortælle om EU's historie og Rom-traktatens landvindinger og nederlag. Publikationen udkommer den 1. januar 2008 på engelsk og fransk.

Rom-traktaten på forsiden, 25.3.1957
Rom-traktaten på forsiden, 25.3.1957 Denne samling – trykt på avispapir i avisformat – blev offentliggjort i anledning af 40-året og indeholder forsiderne af 32 aviser fra 15 EU-lande.

Cultural Reflections of Europe on Spain
En bog med 27 artikler skrevet af 27 kulturpersonligheder fra hvert enkelt af EU's 27 medlemslande (150 sider med illustrationer). De beskriver deres indtryk af 50-året som EU-borgere og fortæller med udgangspunkt i deres særlige kendskab til spansk kultur om forholdet mellem Spanien og EU.

50 years building Europe - What you always wanted to know about Europe
50 years building Europe En brochure, der er rettet mod lærere og andre meningsdannere i Spanien. Den beskriver kort de vigtigste træk i den europæiske integration.

Menudas noticias de Europa
Menudas noticias de Europa Det sjette nummer af dette tidsskrift med "små nyheder om EU", som Europa-Kommissionens Repræsentation i Spanien udgiver for skoleelever mellem 6 og 12 år, beskæftiger sig udelukkende med 50-året for Rom-traktaten.

Berlin-erklæringen
50 år efter oprettelsen af EU mødtes de nuværende ledere i marts 2007 i Berlin for at fejre EU's fødselsdag. Resultatet af mødet fremgår af Berlin-erklæringen, et dokument med en vision for EU, der skitserer ønskerne for Europas fremtid.

Undervisning i europæisk integration
Undervisning i europæisk integration  Denne bog på litauisk er rettet mod lærere, der gerne vil oplyse eleverne om EU. Lærere og elever opfordres til en debat om EU-spørgsmål og Litauens rolle i EU. Bogen distribueres i skolerne.

Wir fahren nach Brüssel!
Wir fahren nach Brüssel!  I denne brochure for børn rejser EU-hesten fra Niedersachsen, "Eurogaloppo", til Bruxelles for at besøge EU-institutionerne. Den forklarer, hvad de laver, og hvordan de arbejder. Brochuren foreligger kun på tysk.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs resolution om "50-årsdagen for undertegnelsen af Rom-traktaterne"
"Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs resolution om "50-årsdagen for undertegnelsen af Rom-traktaterne"  Den 14. marts 2007 fejrede EØSU 50-årsdagen for undertegnelsen af Rom-traktaterne under overværelse af Max Kohnstamm, tidligere sekretær for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs Høje Myndighed og assistent for Jean Monnet. Ved den lejlighed vedtog EØSU enstemmigt en resolution på sin plenarforsamling.

ECAS Manifesto: 10Cs for the 50th anniversary of the Treaty of Rome
European Citizen Action Service (ECAS) har udgivet et tipunktsmanifest, hvor man efterlyser en række reformer af EU. Ifølge foreningen er der sket et skift fra Rom-traktatens økonomiske Europa til et Europa for borgerne. Det fem sider lange manifest foreligger kun på engelsk.

Særtillæg om EU's 50 år
Den 22. marts 2007 bragte en række estiske og russiske aviser et tillæg om, hvad EU har opnået i løbet af de 50 år, og om Estlands tre år som medlem af EU.

Særudgave om EU's 50 år
I den polske udgave af "Newsweek" er 48 sider tilegnet Rom-traktatens historie og Polens tre år i EU.

Arven fra det gamle kontinent og fremtiden for det europæiske projekt
Denne bog indeholder en række essays, hvori kendte polske akademikere kommer med deres syn på EU's oprindelse og fremtid, samt hvilken rolle Polen bør spille i EU i de næste 50 år. Bogen foreligger kun på polsk.

Den europæiske tanke i Polen i det 20. århundrede
Denne bog portrætterer de største polske tænkere og politikere fra det 20. århundrede og fortæller, hvordan de har bidraget til den europæiske integrationstanke. Bogen foreligger kun på polsk.

Brochure for børn
EU i børnehøjde! Denne brochure fra Europa-Parlamentets Informationskontor i Budapest indeholder aktiviteter for børn i form af puslespil, klistermærker, quizzer og spil om EU. Brochuren, der kun findes på ungarsk, vil blive uddelt på messer, udstillinger og skoler fra midten af september.

European Economy News: 50 years of economic integration
En særudgave af Europa-Kommissionens tidsskrift European Economy News, der handler om integrationen af de europæiske økonomier. I tidsskriftet udforsker man nogle af de overordnede EU-spørgsmål, f.eks. borgernes ret til at bo og arbejde hvor som helst i Europa, den fælles valuta og det indre marked. Findes kun på engelsk.

50 aastat ühinemist (50 års integration)
Dette særtillæg, der kun findes på estisk og russisk , blev omdelt med en række estiske aviser i marts i anledning af 50-året for undertegnelsen af Rom-traktaten. Tillægget indeholder artikler om forskellige EU-spørgsmål med bidrag fra såvel nationale som europæiske politikere.

European Social Fund: 50 years investing in people – 50th anniversary book
I anledning af Den Europæiske Socialfonds 50-års-jubilæum, har Kommissionen udgivet en illustreret bog, der beskriver ESF's aktiviteter gennem de sidste fem årtier. Bogen indeholder afsnit på engelsk, fransk og tysk. Herudover er der udgivet en brochure på 23 sprog med generelle baggrundsoplysninger om ESF.

The European Commission, 1958-72 – History and Memories
Denne publikation er både en historisk oversigt over og en hyldest til Europa-Kommissionens tidlige år inden den første udvidelse. Bogen er skrevet af europæiske historikere på grundlag af udsagn fra omkring 120 personer, som tog del i arbejdet dengang. Den beskriver, hvordan Kommission blev til, hvilke problemer den stod over for i den første tid, og dens politiske og administrative udvikling. Foreligger på engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk og tysk.

Joint Research Center - 50 years of science in Europe
Denne publikation giver et indblik i Det Fælles Forskningscenters 50 års virke - fra omtalen i Euratom-traktakten fra 1957 og til i dag at fungere som referencecenter for videnskab og teknologi i EU. Foreligger kun på engelsk.

Baggrundspublikationer

Panorama over Den Europæiske Union
Panorama over Den Europæiske Union Denne brochure giver en kort introduktion til EU's vigtigste bedrifter og politiske områder. Den indeholder også et kort over Europa.

Europa i 12 lektioner
Europa i 12 lektioner Denne brochure giver et bredt overblik over, hvad der er formålet med EU, hvorfor og hvordan det blev til, hvordan det fungerer, og hvad det har betydet for borgerne.

Flere publikationer

EU Bookshop
EU Bookshop giver onlineadgang til publikationer fra EU's institutioner, agenturer og andre organer. Ud over at fungere som onlineboghandel gives der onlineadgang til et katalog og et arkiv over alle EU-publikationer.

Læsehjørnet
Her finder du brochurer, der på en lettilgængelig måde forklarer, hvad EU er, og hvad det laver. Du kan også finde kort, plakater og postkort samt andet læsestof om EU for unge.

top

Websteder

Rom-traktaten
Rom-traktaten Den franske regering står bag dette websted om 50-året for Rom-traktaten, som indeholder historiske dokumenter som f.eks. videoklip og fotos og beskriver EU's historie. Man kan også finde bidrag fra kendte europæiske personligheder og en fortegnelse over alle EU-festlighederne i Frankrig.

Insieme dal 1957
Europa-Kommissionens Repræsentation i Italien har et særligt EU-tema på sit websted under titlen "Insieme dal 1957" (I fællesskab siden 1957). Det handler om alle de store mærkedage i 2007: 50-året for Rom-traktaten, 100-året for Altiero Spinellis fødsel, 20-året for Erasmus-programmet og 30-året for Det Europæiske Universitetsinstitut.

EU-festligheder i Bruxelles i 2007
På dette websted informerer Bruxelles' turistbureau om de forskellige arrangementer i anledning af 50-året, der løber af stablen i Bruxelles i 2007.

Europafest
Den tyske regering oprettede dette websted for at reklamere for de forskellige begivenheder, der fandt sted i Tyskland den 24. og 25. marts. Her kan man også læse mere om EU's historie.

Euros du village
Dette websted har et særtema om 50-året for Rom-traktaten. Man kan bl.a. se videointerviews med kendte europæere, som fortæller om deres syn på Europas fremtid, deres erfaringer og deres europæiske drøm.

Vivieuropa
I Italien har departementet for EU-politikker (under det italienske statsministerium) oprettet et nyt websted for at informere om EU's institutioner, programmer, tjenester og støttemuligheder. Der fortælles også om, hvordan EU har forbedret borgernes livskvalitet.

Irland fejrer EU's 50 år
Irland fejrer EU's 50 år Det irske udenrigsministerium har oprettet en særlig sektion på sit websted om 50-året, hvor der fokuseres på de arrangementer, der finder sted i Irland.

 

Fra de Seks til de 27
Et dansk websted med en historisk gennemgang af Danmarks forbindelser med EU, som forsiderne af de danske aviser skildrede dem.   

top

Videoklip

EU's mediatek kan du finde en række videoklip om vigtige begivenheder i EU's historie.

50 år med europæisk forskning
50 år med europæisk forskning Denne video sætter fokus på nogle af den europæiske forsknings vigtigste resultater gennem de sidste 50 år, bl.a. indførelsen af GSM-standarden for mobiltelefoner, udviklingen af WorldWideWeb og verdens største laboratorium for partikelfysik. Videoen er også vist på EuroNews og findes online på syv sprog.

Videoklip om MEDIA-programmet
Videoklip om MEDIA-programmet Disse fem videoklip indeholder scener fra europæiske succesfilm, som har fået støtte fra EU's særlige program for den audiovisuelle industri, Media-programmet. Scenerne er hentet fra L’Auberge espagnole, Goodbye Lenin, Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain, The Pianist, Billy Elliot, Mar adentro, La vita è bella og andre film. Videoklippene kan ses online og fås på DVD på alle de 23 officielle EU-sprog.

Europa-Parlamentet og opbygningen af Europa
I dette videoklip ser man de mest skelsættende øjeblikke i EU's historie fra anden verdenskrig til forfatningsudkastet i 2006. Vælg den periode, du er interesseret i, og se med dine egne øjne, hvad der skete i Europa dengang.

Videoklip om miljøet
Videoklip om miljøet Der sættes fokus på følgende temaer i EU's tidligere, nuværende og kommende miljøarbejde: luft, vand, affald, natur & biodiversitet, civilbeskyttelse, kemikalier og klimaændringer.

DVD "Europe needs your visions"
En dvd med de bedste filmklip fra “Youropean vision” – en ungdomskonkurrence arrangeret af Europa-Kommissionens Repræsentation i Tyskland, hvor de unge kunne give udtryk for deres syn på Europa. Hvordan ser de unge på fremtiden for "deres" Europa? Studerende fra tolv tyske byer viste deres visioner for Europa på film.

Sammen bliver vi 50
Sammen bliver vi 50 For at fejre EU's 50-årsdag stillede over 900 af Kommissionens ansatte sig op og dannede tallet 50. Deres anstrengelser blev filmet og gengivet i et 40-sekunders videoklip.

EU Tube - Sharing the sights and sounds of Europe
EU Tube er EU's kanal på webstedet YouTube, et af de mest populære sites til udveksling af videoklip. Den viser klip om EU-kampagner, interviews, debatter, konkrete eksempler på anvendelse af EU-lovgivningen og meget mere. Videoklippene foreligger på forskellige sprog, og brugerne kan kommentere de forskellige bidrag.

top

Plakater og postkort

Vægplanche om EU's historie
Vægplanche om EU's historie Vægplanchen “Europa i bevægelse – historien om Den Europæiske Union” er i A1-format (59,4 x 84 cm). En tidslinje viser EU's historie og andre historiske begivenheder siden anden verdenskrig.

Plakat med logoet for 50-året "I fællesskab siden 1957"
Plakaten i A2-format (42 x 59,4 cm) foreligger på 23 sprog. Kan også fås i Europe Direct-centrene og på Kommissionens Repræsentationer.

Postkort med logoet for 50-året "I fællesskab siden 1957"
Postkort med logoet for 50-året "I fællesskab siden 1957" Kan også fås i Europe Direct-centrene og på Kommissionens Repræsentationer.

Plakat med tidslinje over EU's miljøarbejde
Denne plakat giver et overblik over 50 års indsats for at beskytte miljøet i Europa.

Plakat med de vigtigste trin i EU's historie de sidste 50 år
Plakat med de vigtigste trin i EU's historie de sidste 50 år Farverig plakat (69 x 91 cm) fra Europa-Parlamentets Informationskontor i Budapest. Plakaten viser de vigtigste trin i EU's historie, herunder udvidelserne, og indeholder en kort beskrivelse af Rom-traktaten samt flotte kort over Europa, der viser, hvor EU's forskellige institutioner, organer og agenturer er beliggende. Plakaten indeholder også sjove oplysninger om EU (f.eks. stedet med det længste navn) og en liste over de officielle sprog. Den fås kun på engelsk og ungarsk.

top

Wallpapers (skærmbaggrunde)

Du kan downloade skærmbaggrunden ved at klikke på billedet. Du kan vælge mellem to størrelser: stor (1024 x 768) og lille (800 x 600).

Wallpaper 800x600 jpeg - 57 KB [57 KB]  800x600

Wallpaper 1024x768 jpeg - 85 KB [85 KB]  1024x768

top

Erindringsmønt

Erindringsmønt

I anledning af EU's 50 år satte alle landene i euroområdet den 25. marts 2007 en 2-euro-erindringsmønt i omløb med billede af Piazza del Campidoglio i Rom, hvor Rom-traktaten blev undertegnet den 25. marts 1957. Det er første gang, at alle landene i euroområdet sætter en fælles erindringsmønt i omløb, og at den nationale møntside i alle landene er baseret på et fælles design. Det eneste, der varierer, er sproget på indskriften og møntmærket. Der sættes knap 90 millioner eksemplarer i omløb.

top

Frimærker og kuverter

Der udstedes mindefrimærker i Belgien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Litauen, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien og Tyskland.

Portugals postvæsen udstedte sammen med Kommissionens Repræsentation i Portugal et særligt frimærke den 25. marts 2007 med EU's officielle logo for 50-året "Juntos desde 1957" ("I fællesskab siden 1957"). Der er også lavet en særlig kuvert og en lille brochure.

Frimærker

Det græske postvæsen udsteder et mindefrimærke til normal frankeringsværdi. Frimærket er altså ikke blot til glæde for filatelister – alle grækere kan sætte det på deres breve gennem hele 2007.

 

Det irske postvæsen udsteder et frimærke med en værdi på 55 eurocent i anledning af 50-året for Rom-traktaten. En anden og mere sjælden souvenir er en folder med mønter og frimærker (udgives kun i 5 000 eksemplarer), der følger med en særlig 2-euro-erindringsmønt, som den irske nationalbank sætter i omløb.

Frimærker Cyperns postvæsen har lavet et særligt jubilæumsfrimærke, der udstedes den 3. maj.

 

 

I Litauen udgav man den 24. marts en særlig kuvert med logoet og et særligt frimærke for at markere 50-året. Litauens postvæsen afholder også et særligt "stempelarrangement" for filatelister..

Frimærker

Den 25. marts udgav det polske postvæsen i samarbejde med Kommissionens Repræsentation i Polen en særlig kuvert med logoet for 50-året samt et særligt frimærke og poststempel.

Frimærker Det franske postvæsen fejrer 50-året med et frimærke, der symboliserer solidaritet – en af EU's grundlæggende værdier, der blev nedfældet i Rom-traktaten.

Fra marts til december 2007 anvender Europa-Kommissionens Repræsentation i Tyskland et særligt frimærke med logoet for 50-året. Det kan rekvireres gratis efter anmodning. Et poststempel med logoet vil også kunne fås på frimærkemessen i Essen den 3.-5. maj. Der sælges ligeledes særlige kuverter sammen med mindefrimærket under messen og alle steder i Tyskland, hvor der sælges frimærker.

Frimærker

Den 25. marts udgav Sloveniens postvæsen sammen med Kommissionens Repræsentation i Slovenien et særligt frimærke med den slovenske udgave af logoet for 50-året..

 

 

Frimærker

Det italienske postvæsen udgiver to mindefrimærker i anledning af 50-året for undertegnelsen af Rom-traktaten. Frimærkerne afbilder den brolagte plads foran Palazzo del Campidoglio, hvor traktaten blev undertegnet.

Frimærker Det belgiske postvæsen udgiver et frimærke, der viser de seks oprindelige medlemslande (Belgien, Luxembourg, Nederlandene, Frankrig, Tyskland og Italien), og en kuvert med logoet for 50-året.

Frimærker Det spanske postvæsen udgiver i anledning af 50-året et særligt frimærke med et kort over Europa, der viser EU-landene med forskellige farve, alt efter hvilket år de blev medlem af EU.

top

Andet

Lotteri

Den spanske blindeorganisation, der står for det populære ONCE-lotteri, udfærdiger i anledning af 50-året en særlig lodseddel med nummeret 25.03.1957.

top

 

Juridisk meddelelse | Om EUROPA | Søgning | Kontakt | Sidens top