Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt
Európa oslavuje! - 50. výročie Rímskej zmluvyPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. výročie > Správy a médiá > Článok

Od spoločného trhu po Európu občanov

Od spoločného trhu po Európu občanov

02/01/08

skou zmluvou, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 1958, sa položili základy modernej EÚ. Z organizácie hospodárskeho charakteru pri svojom vzniku sa EÚ pretvorila na projekt, ktorý zaručuje vysokúúroveň sociálnej ochrany pre svojich občanov.

V nepomerne pochmúrnejšej atmosfére povojnovej Európy bolo hlavnou prioritou zabezpečenie hospodárskej prosperity Európy pomocou spoločného trhu. Po zlepšeníživotných podmienok úsilie EÚ o posilnenie sociálnych práv rýchlo získalo na váhe. Väčšia dôležitosť sa prisúdila propagácii demokracie, ľudských práv a občianskej spoločnosti a boju proti diskriminácii.

Medzi dôležité výsledky v tomto smere patria:

  • právne predpisy týkajúce sa rovnosti pohlavíDeutschEnglishfrançais  s ohľadom na prístup k zamestnaniu, odbornú prípravu, kariérny postup a pracovné prostredie, ako aj na rovnakú odmenu, výhody sociálneho zabezpečenia a právo na rodičovskú dovolenku,
  • pravidlá, vďaka ktorým súorgányEÚ viac transparentnéDeutschEnglishfrançais , ako napríklad slobodný prístup k dokumentom a väčší prehľad o výdavkoch EÚ,
  • Európsky ombudsman– nezávislý orgán založený s cieľom vyšetrovať sťažnosti týkajúce sa nesprávneho úradného postupu orgánov EÚ,
  • Charta základných právEnglish , ktorá združuje základné zásady EÚ, a to rešpekt k ľudským právam a základným slobodám,
  • Európske iniciatívy v oblasti komunikácieEnglish , ktoré boli navrhnuté tak, aby Európanov v čo najväčšej miere zaangažovali do procesu tvorby právnych predpisov EÚ prostredníctvom debát, diskusií a verejných konzultácií.

EÚčasom napreduje a zavádza práva, ktoré siahajú oveľa ďalej – spomedzi nich nemožno nespomenúť právo na trvalo udržateľnéživotné prostredie, ochranu spotrebiteľaDeutschEnglishfrançais  a ochranu osobných údajovDeutschEnglishfrançais – v súčasnosti jej najväčšie priority.

Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok