Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt
Święto Europy - 50. rocznica Traktatu RzymskiegoPomiń pasek wyboru języka (skrót klawiaturowy=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. rocznica > News > Artykuł

Od wspólnego rynku do społeczeństwa obywatelskiego

Od wspólnego rynku do społeczeństwa obywatelskiego

02/01/08

Traktat Rzymski, który wszedł w życie 1 stycznia 1958 r., położył podwaliny pod stworzenie Unii Europejskiej, jaką znamy. UE, która w założeniu miała być organizacją o charakterze gospodarczym, przemieniła się w projekt, którego celem jest między innymi zagwarantowanie obywatelom wysokiego poziomu ochrony socjalnej.

W trudnej rzeczywistości powojennej wspólny rynek był postrzegany jako metoda zapewnienia dobrobytu gospodarczego w Europie. W miarę jak podwyższała się stopa życiowa w Europie, UE działała coraz intensywniej na rzecz poprawy ochrony socjalnej: zyskiwały na znaczeniu wspieranie demokracji i praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego oraz walka z dyskryminacją.

Ważne osiągnięcia w tym zakresie to między innymi:

  • przepisy w sprawie równości kobiet i mężczyznDeutschEnglishfrançais  w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia, awansu i warunków pracy, jak również prawa do równej płacy za tę samą pracę, zasiłków społecznych i urlopu rodzicielskiego;
  • przepisy, dzięki którym funkcjonowanie instytucji UE jest bardziej przejrzysteDeutschEnglishfrançais , takie jak prawo do swobodnego dostępu do dokumentów oraz informacje na temat wydatków UE;
  • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich − niezależny urząd badający skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji lub organów wspólnotowych;
  • Karta Praw PodstawowychEnglish , w której zawarte są najważniejsze zasady poszanowania praw człowieka oraz podstawowych swobód;
  • europejskie inicjatywy w dziedzinie komunikacji społecznejEnglish , które mają umożliwić obywatelom UE udział w kształtowaniu unijnej polityki poprzez uczestnictwo w debacie, dyskusji i konsultacjach społecznych.

UE idzie z duchem czasu, poświęcając coraz więcej uwagi nowym prawom − obecnie wśród priorytetów znajdują się prawo do środowiska, w którym panuje równowaga, prawo do ochrony konsumentaDeutschEnglishfrançais  oraz prawo do ochrony danych osobowychDeutschEnglishfrançais .

Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt | Początek strony