Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt
EU fyller år! - Romfördraget firar 50-årsjubileumHoppa över språkvalsknapparna (kortkommando=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-årsjubileum > Nyheter och medier > Artikel

Från en gemensam marknad till folkets EU

Från en gemensam marknad till folkets EU

02/01/08

Romfördraget trädde i kraft den 1 januari 1958 och lade grunden till dagens EU. Till en början var EU i första hand en ekonomisk sammanslutning, men det har utvecklats till ett projekt för att garantera alla invånare ett gott socialt skydd.

Till följd av de svåra förhållanden som rådde i efterkrigstidens Europa var det allra viktigaste projektet att säkra Europas ekonomiska välstånd med hjälp av en gemensam marknad. Allteftersom levnadsstandarden steg tog EU:s insatser för att förbättra de sociala rättigheterna fart. Man fäste allt mer vikt vid arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter, det civila samhället och kampen mot diskriminering.

Bland viktiga framgångar märks bland annat:

  • Lagstiftning om jämställdhet mellan kvinnor och mänDeutschEnglishfrançais  när det gäller tillträde till arbetsmarknaden och rätten till utbildning, karriär och rimliga arbetsvillkor, liksom lika lön, socialförsäkring och rätten till föräldraledighet. 
  • Regler för ökad öppenhet vid EU:s olika institutionerDeutschEnglishfrançais , t.ex. grais tillgång till dokument och tydligare redovisning av EU:s utgifter.
  • En europeisk ombudsman – ett oberoende organ som inrättats för att utreda klagomål om administrativa missförhållanden inom EU-institutionerna.
  • Stadgan om de grundläggande rättigheterna, som uttrycker EU:s grundläggande respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.
  • EU:s kommunikationsinitiativ, som är avsedda att engagera EU:s medborgare i lagstiftningsarbetet med hjälp av debatter, diskussioner och offentliga samråd.

EU går framåt och eftersträvar att ge medborgarna allt fler rättigheter – nu står rätten till en hållbar miljö, konsumentskyddDeutschEnglishfrançais  och skydd för personuppgifterDeutschEnglishfrançais   högt på listan över prioriterade områden.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt | Till början