Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти
Европа празнува! - 50-годишнина на Договора от РимSkip language selection bar (shortcut key=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-годишнина > Новини и медия > Статия

От общ пазар до Европа на хората

От общ пазар до Европа на хората

02/01/08

С влизането си в сила на 1 януари 1958 г. Договорът от Рим полага основите на съвременния ЕС. Създаден първоначално като икономическа организация, ЕС се превърна в проект за гарантиране на високо ниво на социална защита за своите граждани.

В много трудната обстановка в следвоенна Европа основен приоритет е осигуряването на икономически просперитет на континента чрез общпазар. С повишаването на жизнения стандарт усилията на ЕС за подобряване на социалните права бързо набират сила, отдава се по-голямо значение на подкрепата за демокрацията, човешките права, гражданското общество и борбата с дискриминацията.

Сред важните постижения в този контекст са:

  • законитезаравенствомеждуполоветеDeutschEnglishfrançais  - за достъп до работа, обучение, професионален напредък и условия на труд, както и за равно заплащане, социални осигуровки и право на родителски отпуск
  • правила, даващи по-голяма прозрачност на органите на ЕСDeutschEnglishfrançais  - като правилата за свободен достъп до документи и за по-голяма откритост по отношение на разходите на Съюза
  • европейскиомбудсман –независим орган, създаден, за да проверява жалби за лошо администриране от страна на органи на ЕС
  • ХартатазаосновнитеправаEnglish , обединяваща основните принципи на ЕС за спазване на човешките права и основните свободи
  • европейскикомуникационниинициативиEnglish , чиято цел е да приобщят европейците към законодателния процес в ЕС чрез дебати, дискусии и обществени допитвания.

ЕС се развива с времето, установявайки още значителни права –сред неговите приоритети сега са правото на устойчиворазвитиеDeutschEnglishfrançais , на защитанапотребителитеDeutschEnglishfrançais  и на защитанаданнитеDeutschEnglishfrançais .

Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти | Начало на страницата