Oikeudellinen huomautus | Tietoa EUROPA-sivustosta | Haku | Yhteydenotot
Eläköön EU! Rooman sopimus 50 vuottaOhita kielivalikko (pikanäppäin=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-vuotisjuhla > Uutiset ja tiedotusvälineet > Artikkeli

Yhteismarkkinoista kohti kansalaisten Eurooppaa

Yhteismarkkinoista kohti kansalaisten Eurooppaa

02/01/08

Rooman sopimus, joka tuli voimaan 1.1.1958, on nykyaikaisen EU:n perusta. Aluksi kyse oli ennen muuta taloudellisesta yhteistyöstä, mutta nykyisin EU tarjoaa kansalaisilleen myös korkeatasoista sosiaalista suojelua.

Sodanjälkeisessä Euroopassa ensisijaisena tavoitteena oli taata taloudellinen vauraus yhteismarkkinoiden avulla. Kun elintaso kohentui, EU alkoi kiinnittää enemmän huomiota sosiaalisiin oikeuksiin sekä demokratian, ihmisoikeuksien, kansalaisyhteiskunnan ja syrjimättömyyden edistämiseen.

Merkittäviä saavutuksia ovat olleet muun muassa

  • sukupuolten tasa-arvoa edistävät laitDeutschEnglishfrançais , jotka liittyvät työntekoon, koulutukseen, urakehitykseen ja työoloihin sekä yhtäläisiin oikeuksiin palkan, sosiaalietujen ja vanhempainlomien suhteen
  • säännöt, jotka tekevät EU:n toimielimistä avoimempiaDeutschEnglishfrançais  (esimerkiksi asiakirjojen vapaa saatavuus ja suurempi avoimuus EU:n varojen käytössä)
  • Euroopan oikeusasiamies, joka tutkii valitukset EU:n toimielinten huonosta hallinnosta
  • EU:n perusoikeuskirja, johon on kirjattu EU:n perusperiaatteena oleva ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen
  • EU:n tiedotushankkeet, joiden avulla eurooppalaiset halutaan saada mukaan EU:n lainsäädäntöprosessiin keskustelun ja julkisten kuulemisten avulla. 

Uudet ajat tuovat uusia haasteita. EU on pysynyt kehityksessä mukana ja toimii turvatakseen uusia tärkeitä oikeuksia kuten oikeuden kestävään ympäristökehitykseen, kuluttajansuojaanDeutschEnglishfrançais  ja tietosuojaanDeutschEnglishfrançais .

Oikeudellinen huomautus | Tietoa EUROPA-sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun