Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact
Europa viert feest! - 50e verjaardag van het Verdrag van RomeSla taalkeuzebalk over (sneltoets: 2) 01/02/2008
EUROPA > 50e verjaardag > Nieuws en media > Artikel

Van interne markt tot Europa van de burgers

Van interne markt tot Europa van de burgers

02/01/08

Het Verdrag van Rome, dat op 1 januari 1958 in werking trad, heeft de basis gelegd voor de moderne EU. De EU was aanvankelijk vooral een economisch samenwerkingsverband, maar zij is uitgegroeid tot een organisatie die de inwoners goede sociale bescherming wil bieden.

In het getekende Europa van na de Tweede Wereldoorlog had economische voorspoed de hoogste prioriteit. Daarom werd de interne markt opgericht. Toen de levensstandaard omhoog ging, ging de EU al snel werken aan meer sociale rechten. Er was meer aandacht voor democratie, mensenrechten, maatschappelijke organisaties, en de strijd tegen discriminatie.

Belangrijke overwinningen zijn bijvoorbeeld:

  • wetten inzake de gelijkheid van mannen en vrouwenDeutschEnglishfrançais   op het gebied van werk, opleiding, carrière, werkomstandigheden, gelijke beloning voor gelijk werk, sociale zekerheid en het recht op ouderschapsverlof
  • regels die de EU-organen transparanterDeutschEnglishfrançais  maken, zoals vrije toegang tot documenten en meer openheid over de EU-uitgaven
  • een Europese ombudsman, een onafhankelijk orgaan dat klachten over EU-organen behandelt
  • het Handvest van de grondrechten met de grondbeginselen van de EU, zoals het respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden
  • Europese communicatie-initiatieven om Europeanen te betrekken bij het opstellen van EU-wetten door debatten, discussies en openbare raadplegingen

De EU gaat met haar tijd mee en ontwikkelt nog verdergaande rechten: het recht op een duurzaam milieu, consumentenbeschermingDeutschEnglishfrançais  en gegevensbeschermingDeutschEnglishfrançais  hebben nu de hoogste prioriteit.  

Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact | Naar boven