Eén markt zonder grenzen


Op de eengemaakte (of "interne") markt van de EU kunnen mensen, goederen, diensten en geld zich even vrij bewegen als binnen één enkel land, dus anders dan vroeger niet gehinderd door nationale grenzen of andere belemmeringen.

EU-burgers kunnen nu studeren, wonen, winkelen, werken en met pensioen gaan in elk ander EU-land. Maar we kunnen ook gewoon thuisblijven en genieten van een enorm aanbod van producten uit heel Europa.

Een Europa zonder slagbomen

Elektricien © Bilderbox

De meeste huishoudens in Europa kunnen zelf hun elektriciteitsleverancier kiezen.

Om deze eengemaakte markt te realiseren zijn honderden technische, juridische en bureaucratische belemmeringen voor het vrij verkeer van goederen en personen tussen de EU-landen opgeruimd. Dat heeft gezorgd voor 2,77 miljoen extra banen en een groei van 2,1% tussen 1992 en 2008.

Bedrijven kunnen nu makkelijker zaken doen in de hele EU, wat heeft geleid tot meer concurrentie en daardoor tot lagere prijzen en meer keuze voor de consument.

Bellen in Europa kost nog maar een fractie van wat het tien jaar geleden kostte. Ook vliegen is veel goedkoper geworden en er zijn tal van nieuwe vliegverbindingen bijgekomen. Huishoudens en bedrijven kunnen nu kiezen welk bedrijf hun elektriciteit en gas levert.

Tegelijkertijd zorgt de EU dat deze extra vrijheid de eerlijke handel, consumentenbescherming en milieubescherming niet ondermijnt. Zij rekent daarvoor op tal van mededingings- en reguleringsinstanties.

Nieuwe mogelijkheden

Europese bedrijven hebben op de EU-markt rechtstreeks toegang tot bijna 500 miljoen consumenten, een stevige basis om te kunnen concurreren in de wereldeconomie. Bovendien is zo'n grote, eengemaakte markt ook aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.

Economische eenmaking geeft ook extra bescherming in tijden van recessie, omdat EU-landen met elkaar kunnen blijven handelen, terwijl eng protectionisme de crisis alleen maar zou verergeren.

Resterende hindernissen

Chirurgen © Shutterstock

Specialisten kunnen overal in de EU aan de slag.

Maar toch is er nog veel onbenut potentieel op gebieden waar de eenmaking meer tijd kost:

  • De versnippering van nationale belastingstelsels belemmert de eenmaking en efficiëntie van de markt.
  • De dienstensector loopt achter op de markten voor goederen (hoewel bedrijven al sinds 2006 allerlei diensten over de grens kunnen aanbieden).
  • Er zijn nog steeds aparte nationale markten voor financiële diensten, energie en vervoer.
  • De elektronische handel tussen EU-landen komt minder snel op gang dan op nationaal niveau en de regels, normen en praktijken verschillen sterk van land tot land.
  • De regels voor de erkenning van beroepskwalificaties moeten worden vereenvoudigd zodat gekwalificeerde werknemers gemakkelijker een baan in een ander EU-land vinden.

De markt voor financiële diensten is een geval apart. De EU streeft naar een robuuste en veilige financiële sector om herhaling van de financiële crisis van 2009 te voorkomen. Het toezicht op financiële instellingen is verscherpt, er zijn regels gekomen voor complexe financiële producten, en banken moeten meer kapitaal in huis hebben.

Controles aan de buitengrenzen

Het Schengengebied is een ruimte zonder binnengrenzen. Het omvat momenteel 26 landen: Noorwegen, IJsland, Zwitserland en alle EU-landen behalve het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Roemenië, Cyprus en Kroatië.

De Schengenlanden controleren niet langer aan hun onderlinge grenzen, maar hebben wel de controles aan hun buitengrenzen verscherpt.

Om de veiligheid in de ruimte zonder binnengrenzen te garanderen, hebben ze ook de samenwerking tussen hun politiediensten verbeterd, zoals bij achtervolgingen en het surveilleren over de grens heen. Met het Schengen Informatiesysteem kunnen nationale grensbewakings-, douane- en politiediensten gegevens over gezochte of vermiste personen en gestolen voertuigen en documenten uitwisselen.

Naar boven

Interne markt

Gepubliceerd in augustus 2013

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenBlijf in contact

Twitter

  • Europees Commissie – Interne markt en dienstenEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?