En marknad utan gränser


På EU:s inre marknad får människor, varor, tjänster och pengar röra sig lika fritt som de gör inom ett land – utan att som tidigare hindras av nationsgränser och handelshinder.

EU:s invånare får handla, studera, arbeta och bosätta sig i andra EU-länder. Eller stanna hemma och njuta av det stora varu- och tjänstetutbud som finns i EU.

Inga nationella handelshinder

Elektriker © Bilderbox

De flesta hushåll i EU kan fritt välja elleverantör.

För att skapa den inre marknaden har man avskaffat hundratals tekniska, rättsliga och administrativa hinder som hämmade frihandeln och rörligheten mellan EU-länderna. Det har resulterat i 2,77 miljoner nya jobb och en tillväxt på 2,1 procent mellan 1992 och 2008.

Med hela EU-marknaden för sina fötter har många företag expanderat sin verksamhet. Den ökade konkurrensen har lett till lägre priser och ett större utbud för konsumenterna.

Ett telefonsamtal inom EU kostar nu bara en bråkdel av vad det gjorde för tio år sedan, flygpriserna har sjunkit och många nya flyglinjer har tillkommit. Många hushåll och företag kan nu fritt välja el- och gasleverantör.

Samtidigt ser EU och medlemsländernas olika konkurrens- och tillsynsmyndigheter till att den ökade friheten inte undergräver rättvisa, konsumentskydd och miljöskydd.

Enorma möjligheter för företagen

Företag i EU har obegränsad tillgång till nästan 500 miljoner konsumenter och har därmed en bra grund att stå på när det gäller att klara konkurrensen på världsmarknaden. Dessutom är en så stor och enhetlig marknad förstås oerhört attraktiv för utländska investerare.

Den ekonomiska integrationen kan också vara ett bra skydd mot lågkonjunkturer, eftersom EU-länderna kan upprätthålla handeln med varandra i stället för att ge fritt utlopp åt trångsynt protektionism som skulle förvärra krisen.

Några handelshinder kvarstår

Kirurger © Shutterstock

Välutbildade kan jobba överallt i EU.

Det finns fortfarande områden med outnyttjad potential, där integrationen har tagit längre tid:

  • Olika nationella skattesystem hämmar marknadsintegrationen och effektiviteten.
  • Tjänstesektorn ligger efter varumarknaderna (trots att företagen har kunnat erbjuda sina tjänster över gränserna sedan 2006).
  • Skilda nationella marknader finns fortfarande för finansiella tjänster, energi och transport.
  • E-handeln mellan EU-länderna har ökat långsammare än inom länderna, och regler, standarder och praxis skiljer sig mycket åt mellan länderna.
  • Reglerna för erkännande av yrkeskvalifikationer måste förenklas så att välutbildad arbetskraft enklare kan hitta jobb i ett annat EU-land.

Marknaden för finansiella tjänster är ett specialfall där EU försöker bygga en stark och säker finanssektor för att undvika en upprepning av krisen 2009. Man har skärpt tillsynen av finansinstituten, reglerat komplicerade finansiella produkter och krävt att bankerna ska ha mer kapital.

Kontroller vid de yttre gränserna

Schengenområdet har inga inre gränser. Följande 26 länder ingår i Schengen: Norge Island, Schweiz och Lichtenstein plus alla EU-länderna med undantag för Storbritannien, Irland, Bulgarien, Rumänien, Cypern och Kroatien.

Schengenländerna gör inte längre några kontroller vid de inre gränserna, men har skärpt kontrollerna av EU:s yttre gränser.

För att öka säkerheten inom det gränsfria området samarbetar ländernas polismyndigheter mer, särskilt om omedelbart förföljande och gränsbevakning. Tack vare Schengens informationssystem kan gränsbevakning, tull och polis skicka meddelanden om efterlysta eller saknade personer och stulna fordon eller handlingar.

Till början

Inre marknaden

Publicerad i augusti 2013

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Twitter

  • EU-kommissionen – Inre marknaden och tjänsterEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?