Jeden rynek bez granic


Na jednolitym rynku UE (tzw. rynku wewnętrznym) możliwy jest swobodny przepływ ludzi, towarów, usług i pieniędzy w całej UE, niczym w obrębie jednego państwa – bez utrudnień na granicach krajowych i innych przeszkód, jakie istniały w przeszłości.

Obywatele UE mogą teraz studiować, pracować, robić zakupy, zamieszkiwać i przechodzić na emeryturę w dowolnym kraju UE. Można też pozostać w swoim kraju i korzystać z bogatej oferty produktów pochodzących z całej Europy.

Bez granic

Elektryk © Bilderbox

Większość gospodarstw domowych w Europie może swobodnie wybrać dostawcę energii elektrycznej.

Aby mógł powstać jednolity rynek, usunięto setki przeszkód technicznych, prawnych i administracyjnych, które uniemożliwiały wolny handel i swobodny przepływ między państwami członkowskimi UE. Przyczyniło się to do stworzenia 2,77 mln nowych miejsc pracy i osiągnięcia wzrostu gospodarczego rzędu 2,1 proc. w latach 1992–2008.

Swoboda działalności gospodarczej w całej UE otworzyła przed firmami nowe możliwości rozwoju, a w wyniku wzrostu konkurencji spadły ceny i zwiększyła się oferta produktów i usług.

Rozmowy telefoniczne w Europie kosztują w tej chwili ułamek tego, co dziesięć lat temu, ceny biletów lotniczych znacznie spadły, otwarto też przeloty na nowych trasach. Wiele gospodarstw domowych i firm może teraz swobodnie wybrać swojego dostawcę energii elektrycznej i gazu.

Równolegle UE stara się dopilnować, aby zwiększona swoboda nie wpływała negatywnie na takie kwestie, jak uczciwość, ochrona konsumentów albo ochrona środowiska. W wykonywaniu tego zadania pomagają jej liczne europejskie organy regulacyjne i organy ds. konkurencji.

Ogromne szanse na rynku

Firmy sprzedające towary bądź usługi na unijnym rynku mają nieograniczony dostęp do prawie 500 mln konsumentów – co daje im solidne podstawy do utrzymania konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Ten wielki jednolity rynek jest również bardzo atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych.

Integracja gospodarcza może stanowić skuteczny mechanizm ochrony przed okresami recesji, ponieważ pozwala krajom UE na utrzymanie swobodnej wymiany handlowej i uniemożliwia im stosowanie środków o charakterze protekcjonistycznym, które tylko pogorszyłyby sytuację.

Niektóre bariery pozostają

Chirurdzy © Shutterstock

Wykwalifikowani pracownicy mogą znaleźć zatrudnienie w każdym zakątku Europy.

Istnieje jednak wiele obszarów niewykorzystanego potencjału, w których proces integracji jest powolniejszy:

  • Rozdrobnione krajowe systemy podatkowe hamują integrację i skuteczność rynkową.
  • Sektor usług ma opóźnienie w stosunku do rynków towarowych (pomimo tego, że od 2006 r. firmy mogą oferować wiele usług w krajach innych niż kraj siedziby firmy).
  • Wciąż istnieje podział na rynki krajowe w dziedzinie usług finansowych, energii i transportu.
  • Rozwój handlu elektronicznego między krajami UE jest słabszy niż na poziomie krajowym, występują też znaczne różnice między przepisami, normami i praktykami stosowanymi przez poszczególne kraje.
  • Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych muszą zostać uproszczone, aby ułatwić wykwalifikowanym pracownikom znalezienie pracy w innym kraju UE.

Rynek usług finansowych stanowi szczególny przypadek – UE stara się wzmocnić i zabezpieczyć sektor finansowy (i uniknąć nawrotu kryzysu z 2009 r.) zwłaszcza poprzez nadzór nad instytucjami finansowymi, regulacje dotyczące złożonych produktów finansowych i nałożenie na banki obowiązku posiadania większego kapitału.

Kontrola granic zewnętrznych

Strefa Schengen jest obszarem bez granic wewnętrznych. Obecnie należy do niej 26 krajów: Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein oraz wszystkie państwa członkowskie UE z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii, Bułgarii, Rumunii, Cypru i Chorwacji.

Kraje strefy Schengen nie przeprowadzają już kontroli granicznych na swoich granicach wewnętrznych, dlatego zaostrzyły kontrole na swoich granicach zewnętrznych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo w ramach obszaru otwartych granic, kraje te również zacieśniły współpracę policyjną, zwłaszcza w zakresie pościgów i nadzoru transgranicznego. Dzięki systemowi informacyjnemu Schengen krajowe służby graniczne, celne oraz policyjne mogą przekazywać sobie nawzajem ostrzeżenia o poszukiwanych i zaginionych osobach lub skradzionych pojazdach i dokumentach.

Początek strony

Rynek wewnętrzny

Opublikowano w sierpniu 2013 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Twitter

  • Komisja Europejska – Rynek wewnętrzny i usługiEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?