Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Teagmháil | Cuardach
EUROPA > Debate Europe > Ilghnéitheach

Clips

Ilghnéitheach

Bí san fhóram! - Cloisimis uait faoi raon leathan bearta an AE!

An cás leat troid an AE in aghaidh na sceimhlitheoireachta, samhail shóisialta na hEorpa nó straitéis an AE don fhás is do jabanna? Seo an áit chun é a phlé!

An euro, bia géinmhodhnaithe, dlúthpháirtíocht le tíortha i mbéal forbartha, teorainneacha na hEorpa, nuatheicneolaíochtaí agus nuáil, cuótaí iascaigh agus fóirdheontais talmhaíochta: gníomhaíonn an tAontas Eorpach i raon leathan réimsí le tionchar acu ar ár saol laethúil. Cuma an bhfuil tú bródúil as bearta an AE sna goirt seo nó ar mhaith leat iad a fheabhsú, cloisimis do thuairim uait.