Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Teagmháil | Cuardach
EUROPA > Debate Europe > Maidir leis an láithreán seo

Faoi shuíomh gréasáin 'Debate Europe'

Daonlathas, comhrá agus plé – sin iad na trí bhealach atá in úsáid ag an gCoimisiún Eorpach go gníomhach chun éisteacht le saoránaigh agus comhrá leo. 
Tá tábhacht le do thuairim:   ag tarraingt isteach daoine ó gach réimse saoil, bainfidh an Coimisiún feidhm as an bhfóram seo chun tuairim an phobail a mheas.  Beidh deis agaibh bheith i dteagmháil lena chéile agus le foireann na bhforas Eorpach. Na dúshláin is mó roimh an Eoraip is ábhar don phlé seo:  seo do dheis chun do chuid tuairimí is ábhar imní a chur in iúl.

Chun páirt a ghlacadh sa phlé, ní mór do shonraí a chlárú ar dtús.
Tá foireann Debate Europe ag tnúth le do thuairimí!