Právne oznámenie | O tejto stránke | Kontakt | Vyhľadávanie
EUROPA > Debate Europe> Rôzne

Clips

Rôzne

Zapojte sa do fóra - vyjadrite sa k rôznym aktivitám EÚ!

Zamýšľate sa nad tým, ako EÚ bojuje proti terorizmu, aký je európsky sociálny model a čoho sa týka európska stratégia pre rast a zamestnanosť? Tu to môžete prediskutovať s ostatnými!

Euro, geneticky modifikované potraviny, solidarita s rozvojovými krajinami, hranice Európy, nové technológie a inovácie, kvóty na rybolov a dotácie na poľnohospodárstvo: Európska únia ovplyvňuje mnohé oblasti, ktoré sa týkajú nášho každodenného života. Záleží nám na vašom názore, bez ohľadu na to, či ste pyšní na kroky Únie, alebo by ste skôr chceli navrhnúť zlepšenia.