Oikeudellinen huomautus
  Ohita kielivalikkoCastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsSuomiSvenska
EU-lippu
AjankohtaistaToimintaToimielimetEU lyhyestiEU asiakirjatTietolähteitä

  EHTY
Tase
Talousarvio
Tutkimus
Tapahtumat
Julkaisut
Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Tietoa EUROPA-palvelimesta
  EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättyminen

Archivos - Arkiv - Archiv - Αρχεία - Archives
Archives - Archivio - Archief - Arquivos - Arkistot - Arkiv

Katsaus EHTY:n toimintaan

EHTY:n perustamissopimuksessa määrätään hiili- ja terästuotannon ja -jakelun organisoimisesta itsenäisen toimielinjärjestelmän avulla. Vaikka sopimus kattaa vain hiili- ja terästeollisuuden alan, EHTY:llä on ollut jo lähes 50 vuoden ajan merkittävä vaikutus Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen.

EHTY:n toiminnan alkuvuosina hiilen ja teräksen kysyntä laski huomattavasti toisen maailmansodan päätyttyä. Tilanne olisi voinut johtaa Euroopan vaaralliseen taantumaan, ellei EHTY olisi turvannut tasapainoista tuotannon kehitystä ja resurssien jakoa. Seuraava syvä kriisi uhkasi hiili- ja teräsalaa 1970- ja 1980-luvuilla. EHTY onnistui kuitenkin vastaamaan ongelmiin toimintasuunnitelmalla, jonka avulla teollisuutta voitiin tervehdyttää ja muuntaa. Erityistä huomiota kiinnitettiin työntekijöiden oikeuksien suojaamiseen eurooppalaisen yhteiskuntamallin mukaisesti.

EHTY:n toiminta on ollut kuitenkin erityisen innovatiivista poliittisena foorumina. EHTY käynnisti täysin uudenlaisen toimintamallin, jonka lähtökohtana oli usko yhteisiin tavoitteisiin ja kauas tulevaisuuteen ulottuva visio. Sopimuspuolten välinen vakaa ja järjestäytynyt yhteistyö lopetti siis aikaisemmat, toisinaan tiukatkin, yhteenotot. Nykyisen Euroopan unionin toimintatapa perustuu EHTY:n mallille. Sen lähtökohtana oli itsenäisen lainsäädäntöjärjestelmän perustaminen, jonka toiminnasta vastaavat riippumattomat toimielimet. Niille annettiin järjestelmän toiminnan edellyttämä toimivalta ja asema. EHTY on toimintansa avulla edistänyt rauhaa, vakautta, vaurautta ja solidaarisuutta, joista voimme nykyisin nauttia EU:ssa.

Lisätietoja:

  • EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättyminen English
  • EHTY:n neuvoa-antava komitea Deutsch English Français
  • Hiili English
  • Teräs English

Sivun alkuun