You are here:

EU:n virallinen verkkosivusto

 • Tietoa EU:sta

  Perustietoa ja faktoja EU:sta ja sen toiminnasta: EU:n toimielimet, jäsenmaat, symbolit, historia...

 • EU aiheittain

  EU:n toimet eri politiikan aloilla: maatalous, kauppa, kulttuuri, terveys...

 • Kansalaisen ja kuluttajan oikeudet EU:ssa

  Oikeus asua, työskennellä, opiskella, matkustaa, saada terveydenhoitoa toisessa EU-maassa...

 • Yritystoiminta

  Rahoitusmahdollisuudet, verotus, tullit, tavaroiden tuonti ja vienti...

 • EU:n oikeus

  EU:n perussopimukset, säädökset, EU-tuomioistuinten päätökset, lakien laatiminen ja soveltaminen...

 • Asiakirjat ja julkaisut

  EU:n viralliset asiakirjat, julkaisut, tilastot, avoin data, muut tietolähteet...